Konuşma Terapileri - 60 Dakika - 1 Seans - Bireysel

Konuşma Terapileri - 60 Dakika - 1 Seans - Bireysel

Normal fiyat
£120.00
Satış ücreti
£120.00
Normal fiyat
Hepsi satıldı
Birim fiyat
başına 
Nakliye ödeme sırasında hesaplanır.

Psikoterapi veya danışmanlık olarak da bilinen konuşma terapisi, bir terapist ile bir danışan arasındaki sözlü iletişimi içeren bir terapi şeklidir. Bireylerin düşüncelerini, duygularını, deneyimlerini ve zorluklarını tartışmaları için destekleyici ve gizli bir ortam sağlar.

Konuşma terapisinin birincil amacı, psikolojik refahı desteklemek ve bireylerin yaşamlarındaki çeşitli zorlukların üstesinden gelmelerine yardımcı olmaktır. Günlük stres faktörleri, ilişki sorunları, yas ve kayıp, travma ve depresyon ve anksiyete gibi zihinsel sağlık durumları dahil olmak üzere çok çeşitli sorunlar için faydalı olabilir.

Konuşma terapisi seansları sırasında, terapist bir konuşmayı kolaylaştırır ve danışanın endişelerini yargılamadan aktif olarak dinler. Terapist, danışanın öz farkındalık kazanmasına, duyguları keşfetmesine, olumsuz düşüncelere meydan okumasına ve daha sağlıklı düşünme ve davranma yolları geliştirmesine yardımcı olmak için sorular sorabilir, içgörü sağlayabilir, rehberlik sunabilir ve başa çıkma stratejileri öğretebilir.

Konuşma terapisi seanslarının süresi ve sıklığı, kişinin ihtiyaçlarına ve terapist tarafından geliştirilen tedavi planına göre değişebilir. Başlangıçta, seanslar genellikle terapötik bir ilişki kurmak, acil endişeleri gidermek ve hedefler belirlemek için haftada bir kez yapılır. Zamanla, ilerleme kaydedildikçe ve başa çıkma stratejileri geliştikçe, seansların sıklığı iki haftada bir veya daha seyrek aralıklara düşebilir.

Konuşma terapisi, bireysel terapi (bir terapistle bire bir seanslar), çift terapisi (ilişkilerini geliştirmek isteyen çiftler için), aile terapisi (birden fazla aile üyesinin dahil olduğu) veya grup dahil olmak üzere çeşitli biçimlerde yürütülebilir. terapi (benzer endişeleri olan küçük bir grup bireyi içerir).

Konuşma terapisinin işbirlikçi bir süreç olduğunu ve terapinin başarısının danışanın aktif katılımına ve açıklığına bağlı olduğunu unutmamak önemlidir. Terapist, danışanın özel ihtiyaçlarını ve hedeflerini keşfetmek ve ele almak için danışanla birlikte çalışan bir rehber ve kolaylaştırıcı olarak hizmet eder.

 

Sonuçta, konuşma terapisi yaklaşımının seçimi, bireyin özel ihtiyaçlarına, tercihlerine ve terapistin uzmanlığına bağlıdır. Özel durumunuza en uygun yaklaşımı belirlemek için seçenekleri bir akıl sağlığı uzmanıyla tartışmak faydalı olabilir.

Her biri kendi odak noktası, teknikleri ve teorik temelleri olan çeşitli terapi türleri vardır. İşte bazı yaygın terapi türleri:

  1. Sanat veya Yaratıcı Terapi: Bu yaklaşım, zor duyguları ve deneyimleri keşfetmeye ve ifade etmeye yardımcı olmak için resim, çizim, drama veya müzik gibi yaratıcı süreçleri kullanır.

  2. Davranış Terapisi: Bu tür terapi, genellikle ödüller, cezalar veya davranış değiştirme stratejileri gibi teknikleri kullanarak problemli davranışları anlamaya ve değiştirmeye odaklanır.

  3. Bilişsel Terapi: Bilişsel terapi düşünceler, duygular ve davranışlar arasındaki bağlantıyı araştırır. Bilişsel Davranışçı Terapi (CBT), bireylerin olumsuz veya yararsız düşünce kalıplarını ve davranışlarını tanımlamasına ve değiştirmesine yardımcı olan yaygın olarak kullanılan bir terapi şeklidir.

  4. Diyalektik Davranış Terapisi (DBT): DBT, bilişsel-davranışçı terapinin unsurlarını farkındalık teknikleriyle birleştirir. Bireylerin duygusal düzenleme, kişilerarası etkililik, sıkıntı toleransı ve farkındalık becerilerini geliştirmelerine yardımcı olur.

  5. Hümanist Terapi: Hümanist terapi kendini keşfetmeyi, kişisel gelişimi ve kendini gerçekleştirmeyi vurgular. Bireyin zihnini, bedenini, ruhunu ve ruhunu dikkate alarak bir bütün olarak odaklanır.

  6. Farkındalık Temelli Terapi: Bu yaklaşım, şimdiki anın farkındalığını geliştirmeyi ve kişinin düşüncelerini, duygularını ve hislerini kabul etmesini içerir. Farkındalık temelli terapiler genellikle meditasyon, nefes egzersizleri ve diğer farkındalık tekniklerini içerir.

  7. Kişi Merkezli Terapi: Müşteri merkezli terapi olarak da bilinen insan merkezli terapi, destekleyici ve yargılayıcı olmayan terapötik bir ortam yaratmayı vurgular. Bireyin kendi güçlü yönlerine, içgörülerine ve kendi kendini yöneten gelişimine odaklanır.

  8. Psikanalitik Terapi: Psikanalitik terapinin kökleri Freudcu psikolojidedir ve bir kişinin mevcut düşüncelerini, duygularını ve davranışlarını şekillendiren bilinçdışı düşünceleri, arzuları ve çocukluk deneyimlerini araştırır.

  9. Psikodinamik Terapi: Psikodinamik terapi, psikanalitik terapiye benzer ve bilinçdışı düşüncelerin ve geçmiş deneyimlerin mevcut davranışları ve ilişkileri nasıl etkilediğini inceler.

  10. Çözüm Odaklı Terapi: Bu yaklaşım, kapsamlı bir şekilde geçmiş deneyimler veya sorunlar üzerinde durmak yerine geleceğe yönelik çözümler ve hedefler belirlemeye ve bunlara yönelik çalışmaya odaklanır.

Bu kategorilerin birbirini dışlamadığını ve birçok terapistin, müşterilerinin ihtiyaçlarına göre birden fazla yaklaşımı bütünleştirdiğini veya eklektik bir teknik karışımı kullandığını belirtmek önemlidir. Terapistler genellikle yaklaşımlarını bireysel danışana ve onların özel hedeflerine ve zorluklarına uyacak şekilde uyarlar.

Contact to seller ×
Query submitted