Psikoloji Seansı - 1 saat - Bireysel - Çocuk

Psikoloji Seansı - 1 saat - Bireysel - Çocuk

Normal fiyat
£240.00
Satış ücreti
£240.00
Normal fiyat
Hepsi satıldı
Birim fiyat
başına 
Nakliye ödeme sırasında hesaplanır.

Çocuklar için bireysel terapi, çocukların benzersiz duygusal, davranışsal ve gelişimsel ihtiyaçlarını ele almaya odaklanan özel bir psikolojik tedavi şeklidir. Bu terapi seansları, çocukların düşüncelerini, duygularını ve deneyimlerini keşfetmeleri için güvenli ve destekleyici bir ortam sağlar. Burada, bir çocuk için tipik bir saatlik bireysel terapi seansının nasıl yürütülebileceğine ve mevcut çeşitli seçeneklere ilişkin bir genel bakış sunulmaktadır:

 1. İlk Değerlendirme: İlk seans genellikle, terapistin çocuğun endişeleri, geçmişi ve terapi hedefleri hakkında bilgi toplamak için çocuk ve ebeveyni veya bakıcısıyla bir araya geldiği bir ilk değerlendirme içerir. Terapist, çocukla yakınlık kurmayı, rahat ve güven veren bir ortam yaratmayı amaçlar.

 2. Terapötik Bir İlişki Kurmak: Çocuk terapisinde güçlü bir terapötik ilişki kurmak çok önemlidir. Terapist, çocuğu meşgul etmek ve bir güvenlik ve güven duygusu yaratmak için oyun terapisi, sanat terapisi veya hikaye anlatımı gibi yaşa uygun teknikler kullanır.

 3. Oyun Temelli Müdahaleler: Oyun, çocukların doğal dilidir ve oyun temelli müdahaleler genellikle çocuk terapisinde kullanılır. Oyun terapisi, çocukların düşüncelerini, duygularını ve deneyimlerini oyun yoluyla ifade etmelerini sağlar ve terapistin onların iç dünyalarına dair içgörüler kazanmasını sağlar. İletişimi ve keşfetmeyi kolaylaştırmak için çeşitli oyuncaklar, oyunlar, sanat malzemeleri ve rol oynama etkinlikleri kullanılabilir.

 4. Uyarlanmış Yaklaşımlar: Terapistler, çocuğun yaşına, gelişim düzeyine ve mevcut endişelerine göre farklı terapötik yaklaşımlar kullanır. Çocuk terapisi için bazı yaygın terapötik modaliteler şunları içerir:

  bir. Bilişsel-Davranışçı Terapi (BDT): BDT teknikleri, olumsuz düşünce kalıplarını belirlemeye ve değiştirmeye, duyguları yönetmeye ve baş etme becerilerini geliştirmeye yardımcı olmak için çocuğun gelişim düzeyine uyarlanır.

  b. Oyun Terapisi: Oyun terapisi, çocukların oyun yoluyla duygularını ifade etmelerine, travmatik deneyimleri işlemelerine ve problem çözme becerilerini öğrenmelerine olanak tanır. Terapistler, duyguları ve mücadeleleri hakkında fikir edinmek için oyun sırasında çocuğu gözlemler ve onunla etkileşime girer.

  c. Sanat Terapisi: Çocuklar sanat malzemelerini kullanarak kendilerini yaratıcı bir şekilde ifade edebilir, duygularını keşfedebilir ve sözsüz iletişim kurabilir. Sanat terapisi, özellikle düşüncelerini ve duygularını sözlü olarak ifade etmekte güçlük çekebilecek çocuklar için faydalı olabilir.

  d. Travma Odaklı Terapi: Bu yaklaşım, travma veya olumsuz yaşam olayları yaşamış çocuklara yardımcı olmak için tasarlanmıştır. Güvenlik yaratmaya, travmatik anıları ele almaya ve dayanıklılık oluşturmaya odaklanır.

 5. Ebeveyn/Bakıcı Katılımı: Çocuk terapisinde, ebeveynler veya bakıcılar önemli bir rol oynar. Terapistler, çocuğun günlük yaşamlarında karşılaştıkları zorlukları ele almak için rehberlik, destek ve stratejiler sağlamak üzere genellikle ebeveynlerle işbirliği yapar. Ebeveyn katılımı, düzenli ebeveyn-çocuk seanslarını, ebeveynlik eğitimini ve beceri geliştirme egzersizlerini içerebilir.

 6. İlerleme İzleme: Terapi boyunca, terapistler çocuğun ilerlemesini düzenli olarak değerlendirir ve tedavi planını buna göre ayarlar. Çocuğun davranışındaki, duygularındaki ve işleyişindeki değişiklikleri izlemek için standartlaştırılmış değerlendirmeler, gözlemler ve ebeveynlerden ve öğretmenlerden gelen geri bildirimleri kullanabilirler.

Çocuklar için bireysel terapi seanslarının sıklığı ve süresi çocuğun ihtiyaçlarına, yaşına ve tedavi hedeflerine göre değişebilir. Seanslar tipik olarak bir saat olarak planlanır ve sıklık haftalıktan iki haftada bire veya terapistin önerdiği şekilde değişebilir.

Yüz yüze terapiye ek olarak, çocuk terapisi için teleterapi veya çevrimiçi seçenekler de mevcut olabilir. Bu alternatifler, çocuklar ve aileleri için esneklik ve rahatlık sunarak onların kendi evlerinin rahatlığında veya yüz yüze seansların mümkün olmadığı durumlarda terapiye katılmalarına olanak tanır.

Çocuklar için bireysel terapi, duygusal, davranışsal ve gelişimsel kaygıları ele almak için destekleyici ve özel bir alan sağlar. Duygusal esenliği destekler, baş etme becerilerini geliştirir ve çocukların dayanıklılık geliştirmelerine ve düşüncelerini ve duygularını yönetmenin sağlıklı yollarını geliştirmelerine yardımcı olur.

Contact to seller ×
Query submitted