Öğretim Elemanları İçin Ruh Sağlığı EğitimiOkullar ve Üniversiteler İçin Özelleştirilmiş Eğitim Programları

Kuruluşumuzda, hem okulların hem de üniversitelerin benzersiz ihtiyaçlarını karşılamak üzere tasarlanmış özel eğitim programları oluşturma konusunda uzmanız. Her yıl eğitimciler, öğretmenler ve idareciler, intihar düşünceleri, stres, aşırı kaygı ve bağımlılık dahil olmak üzere çeşitli ruh sağlığı sorunlarıyla karşı karşıya kalan öğrencilerle karşılaşmaktadır.

Bu zorluklara ek olarak, öğrenciler genellikle aşağıdaki gibi durumlar yaşarlar:

  1. Dikkat eksikliği hiperaktivite bozukluğu (DEHB)
  2. Bipolar bozukluk
  3. Kendini yaralama
  4. Opioid kötüye kullanımı (alkol ve madde kötüye kullanımının yerine)

Ruh sağlığı sorunlarının, tarihsel olarak marjinalleştirilmiş ve baskı altındaki gruplardan gelen öğrencileri orantısız bir şekilde etkilediğine dikkat etmek önemlidir. Bu toplulukların karşılaştığı ekonomik, sağlık ve diğer eşitsizlikler, depresyon ve madde bağımlılığı gibi durumlara katkıda bulunabilecek önemli stres ve zorluklar yaratır. Ayrıca, bu toplulukların üyeleri genellikle ruh sağlığı desteğine ve kaynaklarına sınırlı erişime sahiptir.

Ayrıca, cinsiyet, cinsel yönelim, din ve göçmenlik durumundaki engeller ve farklılıklar ayrımcılığa yol açarak hem öğretmenlerin hem de öğrencilerin zihinsel sağlığını olumsuz etkileyebilir.

Ruh Sağlığı Sorunlarının Öğrenciler Üzerindeki Etkisi

Öğrencilerin başarılı olma ve gelişme yeteneği, ruh sağlığının çok önemli bir rol oynadığı çeşitli faktörlerden etkilenir. Fiziksel veya duygusal taciz, ihmal, ırkçılık ve ekonomik istikrarsızlıktan kaynaklanan toksik stres, akademik başarı için gerekli olan temel bilişsel işlevlerin gelişimini engelleyebilir. Bu tür sıkıntılar yaşayan daha büyük öğrencilerin DEHB, patlayıcı öfke ve karşı gelme-karşı gelme bozukluğu belirtileri gösterme olasılığı daha yüksekken, daha küçük çocuklar patlamalar, saldırganlık ve hiperaktivite sergileyebilir. Ek olarak, genetik de bir öğrencinin zihinsel sağlığına katkıda bulunabilir.

Akıl sağlığı sorunları öğrencilerin devamını, akademik performansını, sosyal ve duygusal gelişimini ve mezuniyet oranlarını önemli ölçüde etkiler. Bu zorluklar, öğrencilerin konsantre olma, görevlere öncelik verme ve yürütme işlevini yerine getirme becerilerini baltalayarak öğrenmelerini ve başarılı olmalarını giderek daha zor hale getirebilir. Ayrıca, akıl sağlığı sorunlarından kaynaklanan davranış sorunları, sık sık disiplin cezalarına ve okuldan kaçınmaya neden olarak sosyal ve duygusal gelişimlerini daha da engelleyebilir.

Öğretmenler İçin Ruh Sağlığı Eğitiminin Faydaları

İlgili yüksek riskler göz önüne alındığında, eğitim liderleri öğrenciler arasında büyüyen akıl sağlığı krizini ele almak için harekete geçmelidir. Öğrenciler uyanık oldukları saatlerin önemli bir bölümünü okulda geçirdiklerinden, uygun şekilde eğitilmiş öğretmenler ruh sağlığı sorunlarını gözlemlemek, tanımak ve ele almak için çok sayıda fırsata sahip olur. Ruh sağlığı eğitimi, öğretmenleri anlamlı destek sağlamak için gerekli araçlarla donatarak öğrencilerin akademik olarak gelişmelerini sağlar.

Akıl sağlığı eğitimi aracılığıyla öğretmenler, madde bağımlılığı veya akıl sağlığı sorunları geliştirebilecek öğrencileri tespit etmek ve onlara ulaşmak için etkili yöntemler öğrenir. Erken müdahalenin önemi hakkında daha derin bir anlayış kazanırlar. Ayrıca bu eğitim, öğretmenleri öğrencilerin ruh sağlığı sorunları veya krizleri ile başa çıkmalarına yardımcı olacak şekilde donatır.

Öğretmenler için ruh sağlığı eğitimi, onlara, kendi akıl sağlıklarını korurken sıkıntılı öğrencilerin ihtiyaçlarına uygun şekilde yanıt verme stratejileri sağlamayı da içerir. Öğretmenler üzerindeki duygusal yük önemli olabilir ve potansiyel olarak travmatik durumlarla başa çıkmak için gerekli araçlardan yoksun olduklarında genellikle tükenmişlik ve bitkinliğe yol açar.

Mükemmel eğitim sunarak aşağıdaki alanlarda etkileşimi artırmayı amaçlıyoruz:

  1. Öğretmenler ve öğrenciler arasında daha yakın ilişkiler
  2. Gelişmiş sınıf etkinliği
  3. Akran mağduriyetinde azalma

Aşağıda, eğitim ortamlarında ruh sağlığını ve esenliğini desteklemek için sunduğumuz kurslardan bir seçki bulunmaktadır:

1. DEHB Farkındalığı

DEHB Farkındalık kursu, DEHB'nin çocukları ve gençleri nasıl etkilediğine dair derinlemesine bir anlayış sağlar. Hem ev hem de okul ortamlarında semptomları, hiperaktiviteyi, dürtü kontrolünü ve dikkat zorluklarını araştırıyor. Bu kurs, çocuklarla çalışan kişiler, çocuklarla çalışmakla ilgilenenler veya DEHB bilgilerini genişletmek isteyen herkes için mükemmeldir.

2. Çocuklarda Kaygı Bozuklukları

Bu kurs, çocuklarda anksiyete bozukluklarına karşı normal davranışları inceler. Katılımcılar endişeli çocukları desteklemek için stratejiler öğrenecek ve farklı anksiyete bozukluklarının nasıl ortaya çıktığını daha iyi anlayacaklar.

3. Asperger Sendromu Farkındalık Kursu

Bu kurs, Asperger Sendromuna ışık tutarak, temel özelliklerini ve otistik spektrumdaki yerini keşfediyor. Katılımcılar, Asperger Sendromlu bireylere nasıl destek ve anlayış sağlanacağını öğreneceklerdir.

4. Otizm Farkındalık Kursu

Otizm Farkındalık kursu, otizm ve diğer gelişimsel bozukluklara bir giriş sağlar. Sınıf uygulamalarına genel bir bakış sunar, otizm hakkında farkındalık yaratır ve ilgili yasalar ile mevcut hizmet hükümlerini tartışır.

5. Okullarda Zorbalık Kursu

Bu kapsamlı kurs, zorbalığın tanımı, okullarda yaygınlığı, önleme ve müdahale stratejileri, olumlu bir okul kültürü oluşturma, siber zorbalığı ele alma ve zorbalık ile intihar arasındaki ilişkiyi anlama gibi çeşitli yönlerini kapsar.

6. Gençler Kursunda Zorlayıcı Davranış

Bu kurs, çocuklarda zorlayıcı davranışların aşamalarını ve teorilerini araştırarak, katılımcıları bu tür davranışların üstesinden gelmek ve bunlarla etkili bir şekilde başa çıkmak için stratejiler ile donatıyor.

7. Çocuk Psikolojisi Kursu

Çocuk Psikolojisi kursu, gelişim psikolojisinin ilkelerini derinlemesine inceler, ebeveynliğin çocukların sonuçları üzerindeki etkisini inceler ve ebeveyn-çocuk ilişkisi kalitesini etkileyebilecek zorlukları araştırır.

8. Çocuk Koruma Kursu

Bu kurs, güvenlik ve çocukların korunmasını sağlamak için gerekli temel unsurlara odaklanır. Koruma ve çocuk koruma kavramları, savunmasızlık, çocuk koruma konularını anlama, Yerel Otorite Tarafından Atanmış Görevlinin (LADO) rolü, yönlendirme süreçleri ve korumayla ilgili en iyi uygulamalar gibi konuları kapsar.

9. Sınıf Davranış Yönetimi Kursu

Bu kursun katılımcıları, çocuk davranışını ve tutumlarını anlama, etkili sınıf davranış yönetimi teknikleri, sınıf üretkenliğini ve etkililiğini artırma, çatışma çözme ve özel eğitim ihtiyaçları olan öğrencileri (SEN) destekleme stratejileri hakkında içgörüler kazanacaklardır.

10. Derin ve Çoklu Öğrenme Güçlükleri (PMLD) Kursu

Bu kurs, tanımları, etkileri ve gerekli eğitimsel ve fiziksel destek dahil olmak üzere, derin ve çoklu öğrenme güçlüklerinin derinlemesine anlaşılmasını sağlar.

11. Olumlu Çocuk Davranışını Destekleme Kursu

Bu kursta katılımcılar, olumlu pekiştirme teknikleri, faydaları ve olumlu pekiştirme stratejilerinin etkili bir şekilde nasıl uygulanacağını öğrenecekler.

12. Engelli Çocukları Koruma Kursu

Bu eğitim programı, engelli çocukları keşfetmeye, çocukların ihmal ve istismarını anlamaya, engelli çocuklarda istismar ve ihmal belirtilerini tanımaya ve kaygılara etkili bir şekilde yanıt vermeye odaklanır.

13. Okullarda Daha Güvenli İşe Alım Kursu

Bu kurs, işe alım süreci, mülakat ve göreve başlama prosedürleri, geçmiş kontrolleri ve iddiaları uygun şekilde ele alma dahil olmak üzere okullarda güvenli işe alımın çeşitli yönlerini kapsar.

14. İlk Yıllar Kursunda SEN

Katılımcılar, erken yaş ortamlarında özel eğitim ihtiyaçları (SEN), farklı SEN türleri, kapsayıcı öğretim uygulamalarının önemi, SEN'li çocukları destekleme stratejileri, etkili iletişim becerileri ve ilgili mevzuat hakkında değerli bilgiler edineceklerdir.

15. Çocuk Haklarını Anlamak Kursu

Bu kurs, çocuk haklarının tarihini ve gelişimini inceler, çocukların karşılaştığı sorunları ve riskleri araştırır, BM Çocuk Haklarına Dair Sözleşme ve Çocuk Yasası gibi temel yasal çerçeveleri inceler, eşitlik ve çeşitliliği ele alır ve vurgular çocuk haklarının sağlanması ve uygulanmasının önemi.

Belirli kurslar hakkında bilgi almak veya kapsamlı kurs kataloğumuzu talep etmek için lütfen aşağıdaki iletişim formunu doldurmaktan çekinmeyin. Özel ihtiyaçlarınızı ve gereksinimlerinizi karşılayan özelleştirilmiş eğitim programları oluşturmaya kararlıyız. Sizden haber almayı ve daha fazla ayrıntıyı tartışmayı dört gözle bekliyoruz.