Adli Tıp Raporları

Tıp-Hukuk Hizmetleri - Kapsamlı Psikiyatrik ve Psikolojik Raporlar

Uzman mediko-hukuk psikiyatrları ve psikologlardan oluşan ekibimiz, hukuk firmaları ve avukatlar için çok çeşitli değerlendirmeler, değerlendirmeler ve raporlar sağlama konusunda uzmanlaşmıştır. Yasal işlemleri desteklemek için psikiyatrik bozuklukların ve durumların derinlemesine değerlendirmelerini sunuyoruz. Hizmetlerimiz aşağıdakiler dahil çeşitli alanları kapsar:

 1. Ruhsal bozukluklar için psikiyatrik değerlendirmeler: İş mahkemelerinin yanı sıra ceza veya hukuk mahkemesi davaları için uygun olan, ruhsal bir bozukluğun kanıtını sunan ayrıntılı yasal raporlar sağlayabiliriz. Bu raporlar, işverenlerin çalışanlar tarafından öne sürülen iddiaları savunmasına da yardımcı olabilir.
 2. Zihinsel kapasite değerlendirmeleri: Adli tıp uzmanlarımız, hem Kraliyet Mahkemesi hem de savunma için ceza hukuku davalarında bir kişinin zihinsel kapasitesini değerlendirmek için kapsamlı raporlar derleyebilir.
 3. Tanık kapasitesi psikiyatrik değerlendirmeleri: Bir tanığın ceza mahkemesi davalarında bağımsız seçimler ve kararlar verme kapasitesini değerlendirmek için kapsamlı adli tıp değerlendirmeleri sunuyoruz.
 4. Kişisel yaralanmayla ilgili psikiyatrik yönler: Uzmanlarımız, kişisel yaralanma vakalarının psikiyatrik yönlerini ayrıntılandıran ayrıntılı adli raporlar hazırlayabilir. Bu raporlar, yaralanmanın kişinin psikiyatrik sağlığı üzerindeki makul etkisini değerlendirmek için sigorta şirketleri, davacı temsilcileri ve davalı yasal temsilcileri için değerlidir.
 5. Anormal davranışların psikiyatrik değerlendirmesi: Aile mahkemesi davalarında ve diğer ilgili yasal işlemlerde kullanılmak üzere anormal davranışları ele alan ayrıntılı adli tıp raporları oluşturabiliriz.
 6. Kişilik değerlendirmeleri: Adli tıp danışmanlarımız, davranışı tahmin etmek ve müdahaleler önermek için kişilik özelliklerinin kapsamlı değerlendirmelerini, puanlamasını ve yorumunu sağlar. Bu değerlendirmeler cezai veya adli vakalarda kullanılabilir.
 7. Risk değerlendirmeleri: Uzmanlarımız, bir kişinin zihinsel durumu ile gelecekte suç işleme kapasitesi arasındaki ilişkiyi inceleyen ayrıntılı adli tıp raporları oluşturabilir. Bu raporlar ceza mahkemesi davalarıyla ilgilidir.
 8. Teşhis (DSM-IV ve ICD-10): Psikiyatrik teşhislerin geçerliliğini ve hukuk veya ceza mahkemelerinde davranış üzerindeki etkilerini değerlendirmek için kapsamlı adli tıp raporları sunuyoruz.
 9. Üniversite performansı ve hafifletici nedenler: Adli tıp danışmanlarımız, depresyon ve anksiyete gibi zihinsel sağlık durumlarının öğrencinin performansı üzerindeki etkisini değerlendirebilir. Üniversiteler tarafından dikkate alınması için kapsamlı raporlar sunuyoruz.
 1. Travmanın psikiyatrik değerlendirmesi: Travmanın kişinin ruh sağlığı üzerindeki etkisini değerlendiren, mahkeme işlemlerine uygun, kapsamlı psikiyatrik adli tıp raporları sunuyoruz.
 2. Tıbbi ihmal ve kazalarla ilgili psikiyatrik değerlendirmeler: Hukuk mahkemelerinde görülen, özellikle hastaneler veya bakım evleri tarafından bakım yükümlülüğünün ihlal edilmesiyle ilgili olanlar olmak üzere, psikiyatrik yaralanma içeren davaları destekleyen veya bunlara itiraz eden raporlar derleyebiliriz.
 3. Şizofreninin ve diğer psikozların değerlendirilmesi: Uzmanlarımız ceza mahkemesi davaları için şizofreni ve diğer psikozların kanıtlarını sunan titiz adli tıp raporları hazırlar.
 4. Travma Sonrası Stres Bozukluğunun (TSSB) Değerlendirilmesi: Adli tıp uzmanlarımız, kişisel veya sivil yaralanma iddiaları için değerli olan TSSB'nin varlığı hakkında yorum yapan raporlar sağlayabilir.
 5. Uykusuzluk ve diğer uyku bozukluklarının değerlendirilmesi: Uykusuzluk ve diğer uyku bozukluklarının kanıtlarını, bunların davranış üzerindeki etkilerini ve hukuk mahkemeleri veya iş mahkemelerindeki alakalarını değerlendiren raporlar sunuyoruz.
 6. Travmanın etkileri (kişisel yaralanma psikiyatrisi dahil): Danışmanlarımız, kişisel yaralanma veya ihmalden kaynaklanan travmayı tanımlayan adli tıp raporları oluşturabilir.
 7. Psikopatoloji ve psikiyatrik bozuklukların değerlendirilmesi: Özellikle ceza mahkemesi davalarında ilgili olan, azaltılmış sorumluluk değerlendirmeleri de dahil olmak üzere, psikiyatrik bozuklukları değerlendiren kapsamlı adli tıp raporları sunuyoruz.
 8. Yetişkin Dikkat Eksikliği Bozukluğunun (ADD) veya Dikkat Eksikliği Hiperaktivite Bozukluğunun (ADHD) değerlendirilmesi: Uzmanlarımız, iş davaları da dahil olmak üzere ceza veya hukuk mahkemesi işlemleri için değerlendirmeler yapar ve raporlar derler.
 9. Anksiyete ve depresyon için adli tıp raporları: Hukuk veya ceza mahkemelerinde kullanılmak üzere anksiyete ve depresyonu ayrıntılarıyla anlatan kapsamlı raporlar hazırlıyoruz.
 10. Şiddetin psikiyatrik ve davranışsal yönleri: Adli tıp uzmanlarımız, ceza mahkemesi davalarında, gelecekte şiddet eylemlerinin gerçekleşme olasılığının değerlendirilmesi de dahil olmak üzere, şiddetle ilgili yönlerin derinlemesine psikiyatrik değerlendirmelerini yürütür.
 11. Bipolar ve diğer duygudurum bozuklukları: Ceza veya hukuk mahkemesi davaları için duygudurum bozukluklarını değerlendiren titiz psikiyatrik adli tıp raporları sunuyoruz.
 12. Nöropsikiyatri: Danışmanlarımız, yaralanmalardan kaynaklanan bilişsel bozuklukları tanımlayan adli tıp psikiyatrik raporları sağlayabilir. Bu raporlar, tedavi edilebilir semptomları tanımlar ve diğer semptomlar için yönetim stratejileri önerir.
 13. Psikosomatik bozukluklar: Uzmanlarımız, sedef hastalığı, egzama, mide ülserleri, yüksek tansiyon veya kalp hastalığı gibi psikolojik stresin şiddetlendirdiği bozukluklara dair kanıt sağlayan titiz adli tıp raporları hazırlar. Bu raporlar, iş mahkemeleri veya hukuk mahkemeleri ile ilgilidir.
 14. Hafıza kaybı ve hafıza ve bilişsel bozukluk: Adli tıp ekibimiz, bir kişinin hafıza veya bilişsel bozulma düzeyini değerlendiren ayrıntılı raporlar hazırlayabilir ve yönetim planı gerektiren alanları belirleyebilir.
 15. Sınır dışı edilmenin veya gözaltının psikolojik etkisi: Tıbbi-hukuk danışmanlarımız, hukuk veya ceza mahkemesi işlemleri için raporlar ve tavsiyeler sunarak, sınır dışı etme veya gözaltının bireyler veya aileler üzerindeki psikolojik etkisini değerlendirebilir.
 16. Aile değerlendirmeleri: Aile mahkemesi davaları için özel olarak tasarlanmış, ayrıntılı değerlendirmeler ve değerlendirmeler sağlayan kapsamlı raporlar sunuyoruz.
 17. Yerleştirme seçenekleri ve kardeş ayrımı: Adli tıp raporlarımız, aile mahkemesi davalarıyla ilgili olarak, kardeşleri ayırmanın psikolojik etkisini ve onları başka kişilerin yanına yerleştirmenin etkilerini araştırır.
 18. Aile içi şiddet: Danışmanlarımız, aile mahkemesindeki aile içi şiddet vakaları için fiziksel, duygusal, cinsel veya psikolojik taciz dahil olmak üzere aile içi şiddetin etkisini belgeleyen ayrıntılı raporlar hazırlayabilir.
 19. İstismar ve ihmal: Aile veya ceza mahkemesi kovuşturmalarıyla ilgili olarak, ebeveynler veya diğer aile üyeleri tarafından gerçekleştirilen istismar veya ihmal vakalarını detaylandıran titiz tıbbi-hukuki raporlar sunuyoruz.
 20. Munchausen sendromu: Mediko-hukuk uzmanlarımız, Munchausen sendromu hakkında kapsamlı değerlendirmeler yapabilir ve aile, hukuk veya ceza mahkemelerinin kullanımına yönelik raporlar sağlayabilir.

Tıp-hukuk hizmetlerimiz, çeşitli alanlardaki hukukçuları desteklemek için çok çeşitli psikiyatrik ve psikolojik değerlendirmeleri kapsar. En yüksek doğruluk ve güvenilirlik standartlarını karşılayan kapsamlı raporlar sunma konusunda deneyimli ekibimize güvenin.

Akıl hastalığı, bir kişinin düşüncesini, algılarını, ruh halini veya davranışını etkileyebilen, işle, ilişkilerle ve hayatın diğer yönleriyle başa çıkmayı zorlaştıran bir hastalık grubunu ifade eder. Ekibimiz destek ve yardım sağlamaya kendini adamıştır.

Yaklaşımımız:

 • İlk Değerlendirme: Kapsamlı bir değerlendirme, teşhis ve kişiselleştirilmiş tedavi planı alın.
 • Teşhis: Hayatınızı sınırlayan semptomları gidermek için uygun tıbbi bakım alın.
 • Tedavi: Durumunuzu anlayın, uzmanlarımızla çalışın ve semptomların yaşamınıza hakim olmasını önlemek için kendinizi güçlendirin.

Deneyimli Ruh Sağlığı Destek Ekibimizle Görüşün:

Bir ilk değerlendirme rezervasyonu yapın ve ilk randevunuza evinizin rahatlığında katılın. İhtiyaçlarınızı karşılamak için esnek ödeme planları sunuyoruz.

Hakkımızda:

Misyonumuz, akıl sağlığı semptomlarından arınmış sağlıklı bir geleceğe ulaşmanıza yardımcı olmaktır. Ekibimiz, benzersiz ihtiyaçlarınıza göre özel hizmetler sunmak için birlikte çalışan, özel uzmanlığa sahip, yüksek eğitimli psikologlar ve psikiyatrlardan oluşur.

Özel Yaklaşımımız:

 • Tedaviniz ilerledikçe birlikte güncelleyeceğimiz kişiselleştirilmiş bir tedavi planına yol açan kapsamlı değerlendirme.
 • Belirtilerinizi gidermek ve yaşam kalitenizi artırmak için uygun tıbbi bakımın sürekli olarak değerlendirilmesi.
 • Hayatınızın kontrolünü ele geçirmeniz için sizi güçlendiriyor, semptomların sizi kontrol etmesini engelliyor ve kişisel gelişimi destekliyor.

Neden Küresel Sağlık Seçeneklerini Seçmelisiniz?

 • Ruh sağlığının çeşitli yönlerini ele alan, Birleşik Krallık genelinde ülke çapında kapsama alanı sunuyoruz.
 • Ruh Sağlığı Destek ekibimiz, yolculuğunuz boyunca sizinle birlikte çalışarak, istediğiniz sonuçlara ulaşmanıza ve sizin ve ailenizin yaşam kalitesini artırmanıza yardımcı olur.
 • Gizlilik, esneklik ve güven oluşturma güvencesi sunan uzaktan randevularla 7 günlük uygunluk sağlıyoruz.
 • Ekip üyelerimiz Kraliyet Psikiyatristler Koleji'ne bağlıdır.