Çocuklar ve ergenler için BDT

 

CBT, zaman sınırlı ve şimdiki zamana odaklı bir konuşma terapisidir. Uyarlanabilir olması ve çok esnek bir şekilde uygulanabilmesi, onu her yaştan çocuk ve gençle yüz yüze veya çevrimiçi çalışmak için harika kılar.

BDT nedir?

CBT (Bilişsel Davranış Terapisi), kaygı, depresyon, OKB ve öfke yönetimi gibi durumların üstesinden gelmelerine yardımcı olmak için çocuklar ve ergenler için çok etkili bir şekilde çalışabilen bir konuşma terapisidir

DEHB ve OSB olan çocuklar da deneyimlerinden bazılarını olumlu ve sağlıklı bir şekilde yönetmelerine yardımcı olduğu için BDT'den yararlanabilir.

CBT'nin amacı, düşünce süreçleri ve davranışlardaki yararsız kalıplara meydan okumak ve onları daha olumlu kalıplar ve tepkilerle değiştirmektir.

Çocuklar için BDT'nin popülaritesi son birkaç yılda arttı. Oldukça etkili olduğunu ve tek başına birçok ilaçtan daha etkili olduğunu gösteren geniş bir kanıt tabanı vardır. BDT'nin yaşam boyu sürecek becerileri ve bir duruma uygulanabilecek başa çıkma stratejilerini öğrettiği göz önüne alındığında, çocuk veya genç için farklı uzun vadeli faydalar sağlayabilir.

BDT hangi durumlarda çocuklara yardımcı olabilir?

CBT, zorlu durumlara sağlıklı tepkiler oluşturmaya yardımcı olduğundan ve araştırmaların aşağıdaki koşullar için faydalar gösterdiğinden birçok farklı koşul için yararlı olabilir:

  • Travma Sonrası Stres Bozukluğu da dahil olmak üzere Anksiyete Bozuklukları
  • Düşük ruh hali ve Depresyon
  • Stres
  • Obsesif Kompulsif Bozukluk
  • Fobiler
  • Zorbalık
  • Davranış Sorunları

CBT düşünceler, duygular ve davranışlar arasındaki ilişkiyle çalışır.

CBT, bir olaya veya duruma tepkimizi belirleyen şeyin olayın kendisi değil, bir olay veya durum hakkındaki düşüncelerimiz olduğu teorisine dayanır.

İnsanların düşüncelerinde yardımcı olmayan ve olumsuz kalıplar geliştirmesi çok yaygın bir durumdur ve bu da bizim davranışlarımızı etkiler. Davranışlarımız düşüncelerimizi pekiştirdikçe olumsuz bir döngü başlar; yukarıda açıklandığı gibi, düşüncelerimiz, duygularımız ve davranışlarımız birbiriyle bağlantılıdır.

Örneğin, kendisine bir anda gülündüğü için "Herkes benim aptal olduğumu düşünüyor" diye düşünen bir çocuk, daha sonra sınıfta soruları yanıtlama korkusu geliştirebilir.

Sonuç olarak, çocuk sınıfta elini kaldırmayı bırakabilir ve giderek daha sessiz hale gelebilir. Okuldan daha fazla uzak durabilir, arkadaşlıklarını kaybedebilir ve okula gitme konusunda giderek daha fazla korkmaya başlayabilirler.

Tüm bu davranışsal tepkiler, asılsız "Herkes benim aptal olduğumu düşünüyor" düşüncesini daha da besliyor.

CBT, çocuğun veya gencin sahip olduğu bazı olumsuz varsayımları "yeniden programlayarak" çalışır. Terapi sırasında genç kişi ve terapist, düşünce, duygu ve davranışlardaki hangi olumsuz döngülerin mevcut zorluklarına katkıda bulunduğunu anlamak için birlikte çalışacaklardır.

Daha sonra bu kalıpları değiştirmek için birlikte çalışacaklar; bu süreçte, farklı durumlara uygulanabilecek farklı davranışsal ve bilişsel stratejiler geliştireceklerdir.

BDT, varsayımlara meydan okuyarak, sağlıklı "kendi kendine konuşmayı" teşvik ederek, etkili başa çıkma stratejileri bularak ve uygun olduğunda korkulan durumla yüzleşerek işlerin aslında yolunda olduğunu göstermek suretiyle çocuğun veya gencin düşüncelerinin kontrolünü kazanmasına yardımcı olur.

 CBT'den ne beklenebilir?


Bu kadar çok terapi seçeneği mevcutken, ebeveynler için hangisinin çocukları veya gençleri için en uygun olduğunu bilmek zor olabilir.

BDT, üç yaşından küçük çocuklarda etkili bir şekilde kullanılabilir; bir araştırma, ebeveynlerin de dahil olduğu değiştirilmiş bir BDT kursunun sadece 8 seansından sonra, küçük çocukların daha düşük kaygı seviyeleri yaşadıklarını ve ev yaşamlarının daha mutlu ve daha sakin olduğunu gösterdi.


BDT tipik olarak 8-12 seans sürer ve geçmiş deneyimlerin aksine ağırlıklı olarak 'burada ve şimdi'ye odaklanır.


BDT, çocukların seanslar arasında çalışmalarını tamamlamasını gerektirir; bu, farklı becerilerin ve stratejilerin gerçek dünya senaryolarında uygulanmasını ve pekiştirilmesini sağlar. Bazı gençler bunu başlangıçta zor bulsa da, terapistiniz bununla ilgili belirli endişelerin veya engellerin aşılmasını sağlamak için çok çalışacaktır.


BDT genellikle çocukları ve gençleri zorlukların üstesinden gelme ve yönetme konusunda desteklemek için yeterlidir. Ancak bazı çocuklar, örneğin çok depresyonda olanlar, terapi başlamadan önce ilaç tedavisi görebilirler. Psikiyatristiniz veya psikoloğunuz bu konuda size yardımcı olabilir.
Nitelikli bir profesyonelle konuşun


Ücretsiz, gizli bir arama sizi hızla kontrolü yeniden kazanma yoluna sokabilir. Tüm aramalar, en uygun tedaviyi önermeden önce sizi dinleyecek ve sorular soracak eğitimli bir asistan psikolog tarafından yanıtlanır.