Vaskulär demens

Vaskulär demens: Förstå och åtgärda tillståndet

Vaskulär demens är den näst vanligaste orsaken till demens, efter Alzheimers sjukdom. Även om det inte kan botas, spelar tidig diagnos en avgörande roll eftersom behandling kan vara effektiv för att bromsa utvecklingen av degeneration.

Orsaker till vaskulär demens:

Vaskulär demens uppstår när hjärnans kärlsystem, som ansvarar för kroppens blodkärl, skadas, vilket leder till otillräckligt blodflöde till enskilda hjärnceller. Som ett resultat dör dessa celler så småningom, vilket bidrar till utvecklingen av vaskulär demens.

Riskfaktorer för vaskulär demens:

Flera riskfaktorer kan orsaka eller påskynda skador på hjärnans kärlsystem, inklusive:

 • Kärlrelaterade problem: Tillstånd som stroke, högt blodtryck, hjärtproblem, högt kolesterol, diabetes (särskilt typ II) och sömnapné (där andningen stannar under sömnen) kan bidra till vaskulär demens.
 • Livsstilsfaktorer: Låga träningsnivåer, tungt drickande, rökning, en fet diet eller att försumma medicinska tillstånd kan öka risken för vaskulär demens.
 • Äftliga faktorer: En familjehistoria av stroke eller vaskulär demens kan predisponera individer för tillståndet.
 • Etnisk bakgrund: Människor med indisk, bangladeshisk, pakistansk, srilankansk och afrikansk-karibisk härkomst kan ha en högre mottaglighet för vaskulär demens.

Typer av vaskulär demens:

 • Vaskulär demens kan manifestera sig i olika former baserat på de bakomliggande orsakerna:
 • Singelinfarktdemens: En större stroke kan leda till vaskulär demens, känd som singelinfarktdemens.
 • Multi-infarkt demens: En serie av mindre stroke, ofta obemärkt av individen, kan bidra till multi-infarkt demens.
 • Små kärlsjukdomsrelaterad demens: Skador på de små blodkärlen djupt inne i hjärnan kan resultera i gradvis debuterande symtom, ibland åtföljda av gångsvårigheter.

Vikten av professionell diagnos:

Att erhålla en professionell diagnos är avgörande för att avgöra symptomens karaktär och om de går att bota eller inte. En tidig och exakt diagnos möjliggör effektivare behandling och långsammare progression av tillståndet. Det öppnar också dörren till stödtjänster som är skräddarsydda för demenspatienter och deras vårdgivare, vilket gör det möjligt för familjer att planera för framtiden.

Behandlingsalternativ för vaskulär demens:

Även om vaskulär demens inte kan vändas, kan vissa åtgärder hjälpa till att bromsa utvecklingen:

 • Medicinering: Behandlingen fokuserar på att hantera underliggande tillstånd som stroke, högt blodtryck, högt kolesterol, diabetes och hjärtproblem genom lämpliga mediciner.
 • Livsstilsförbättringar: Livsstilsförändringar, inklusive att sluta röka, minska alkoholintaget, anta en hälsosammare kost och regelbunden motion, kan ha en positiv inverkan på vaskulär demens.
 • Terapier: Sjukgymnastik, arbetsterapi och talterapi kan hjälpa individer att leva ett mer aktivt och tillfredsställande liv trots de utmaningar som vaskulär demens innebär.

Våra konfidentiella tjänster prioriterar din integritet och följer GDPR-riktlinjer och konfidentialitetskrav. Vi tillhandahåller fjärr- eller onlineassistans, så att du kan få tillgång till den hjälp du behöver från bekvämligheten av ditt hem. Vår tjänst integreras sömlöst med andra vårdgivare, inklusive husläkare, sjukhus och frivilliga sektorer, för att leverera heltäckande och holistisk vård.

Med vårt medkännande tillvägagångssätt är vi dedikerade till att stödja dig under hela din resa med vaskulär demens. Kontakta oss idag för att börja få lämplig vård och hjälp för dina unika behov.

Hur kan våra terapitjänster hjälpa dig?

Våra terapitjänster syftar till att skapa en stödjande och produktiv miljö där du kan ta itu med och övervinna dina psykiska problem. Vi prioriterar ditt välbefinnande och erbjuder personlig vård och omsorg. Genom en omfattande bedömning utvecklar vi en skräddarsydd onlinebehandlingsplan för att effektivt hantera ditt tillstånd. Med en rad tjänster och terapeutiska behandlingar, inklusive kognitiv beteendeterapi (KBT) och medkänslasfokuserad terapi, tillgodoser vi dina specifika behov.

Fördelar med onlineterapi

Onlineterapi ger ett bekvämt och transformativt sätt att få tillgång till psykoterapitjänster från var som helst i världen. Det eliminerar hinder för terapi genom att du kan få vård i bekvämligheten av ditt eget hem. Våra högkvalitativa onlinebedömningar och behandlingar är tillgängliga för individer över hela Storbritannien. Våra experter ger samma vårdnivå som personliga sessioner, oavsett var du befinner dig, och garanterar stöd och assistans var du än är.

Vår unika inställning till privat mentalvårdsbehandling

Vi tror på att skräddarsy vårt tillvägagångssätt för att hantera dina unika symtom och situation. Genom att lyssna noga på dina problem skapar vi en personlig behandlingsplan. Att söka stöd för psykisk hälsa kan vara skrämmande, men våra läkare ger orubbligt stöd och förståelse under din första konsultation. Vårt team av psykiatriker, psykologer och terapeuter utrustar dig med verktygen för att förstå och hantera dina symtom, vilket främjar ett lyckligare liv. Vi prioriterar sekretess, följer GDPR-riktlinjer och integrerar sömlöst med andra former av pågående hälso- och mentalvård.

Vem kan dra nytta av våra terapitjänster?

Våra terapitjänster vänder sig till individer som söker kortvarigt stöd under stressiga perioder, de som tar itu med långvariga problem, individer som är intresserade av emotionell utforskning och de som söker tekniker för att återfå balansen. Vi hjälper även individer att upprätthålla en god psykisk hälsa, även utan omedelbar ångest.

Välja rätt terapialternativ

Vi erbjuder olika evidensbaserade terapialternativ såsom kognitiv beteendeterapi, compassion-fokuserad terapi, kognitiv analytisk terapi och mindfulness-baserad terapi. Under det första mötet gör vi en bedömning för att förstå dina svårigheter och erbjuda ett psykologiskt perspektiv. Även om vi kan föreslå det mest effektiva tillvägagångssättet, är det slutgiltiga beslutet ditt. När du bestämt dig för behandlingsväg kan du boka uppföljningstider och påbörja terapi.

Behandlingens varaktighet

Behandlingstiden varierar beroende på individuella behov. Framsteg kan uppnås i olika takt, med vissa situationer som kräver kortare behandlingsperioder och andra behöver långsiktigt stöd.

Att arbeta med en klinisk eller rådgivande psykolog

Att samarbeta med en psykolog eller terapeut innebär en process i tre steg: bedömning, formulering och behandling. Vi samlar in omfattande detaljer för att förstå ditt tillstånd, erbjuder en funktionell förståelse av problemet och arbetar tillsammans med dig för att hantera och förhindra symtom från att dominera ditt liv.

Vårt uppdrag

Vårt uppdrag är att stödja dig i att uppnå en hälsosam framtid, fri från psykiska symtom. Vårt team av högutbildade psykologer och psykiatriker samarbetar för att tillhandahålla en personlig service som möter dina specifika behov. Vi gör noggranna bedömningar, uppdaterar kontinuerligt din behandlingsplan och säkerställer en löpande bedömning av lämplig medicinsk vård.

Varför välja Health Choices Global?

Vi tillhandahåller nationell täckning över hela Storbritannien, och erbjuder omfattande mentalvårdsstöd för att förändra din livskvalitet. Vårt team av experter är tillgängligt 7 dagar i veckan och erbjuder flexibla och konfidentiella möten på distans. Vi är medlemmar i Royal College of Psychiatrists och andra tillsynsorgan, vilket säkerställer professionell och pålitlig vård.