Traumafokuserad KBT

Traumafokuserad kognitiv beteendeterapi (TF-KBT) är ett evidensbaserat tillvägagångssätt speciellt utformat för att hantera effekterna av traumatiska upplevelser. Traumatiska händelser är tyvärr vanliga och deras effekter kan variera i svårighetsgrad, varaktighet och inverkan på det dagliga livet. När trauman blir överväldigande eller långvarig kan riktad behandling som direkt tar itu med traumat vara mycket fördelaktig.

Trauman lämnar ofta ett betydande avtryck i ens liv. Tidens gång eller andra behandlingsformer raderar inte ut det faktum att traumat inträffade eller svårigheterna det medförde. I vissa fall kan upplevelsen leda till bestående förändringar i perspektiv och livsstil, såsom ökad medvetenhet om säkerhet.

Dessa förändringar är dock inte nödvändigtvis negativa. Det primära syftet med TF-KBT är att lindra nöd, tillhandahålla en ram för att förstå upplevelsen och stödja individen att återgå till ett tillstånd av normal funktion. Genom att integrera kognitiva och beteendemässiga strategier hjälper TF-CBT individer att bearbeta traumat, utmana negativa föreställningar i samband med händelsen och utveckla effektiva coping-färdigheter.

TF-KBT involverar vanligtvis flera nyckelkomponenter, inklusive psykoedukation om trauma, lärande av avslappningstekniker, utveckling av en traumaberättelse för att på ett säkert sätt bearbeta och förstå upplevelsen, utmana och omstrukturera ohjälpsamma tankar och övertygelser relaterade till traumat, och öka säkerheten och framtidsinriktad kompetens. Terapin bedrivs på ett stödjande och samarbetande sätt, där terapeuten vägleder individen genom processen av läkning och återhämtning.

Det yttersta målet med TF-KBT är att ge individer möjlighet att återta kontrollen över sina liv, minska nöd och återuppta en tillfredsställande och meningsfull tillvaro. Även om traumat alltid kan vara en del av ens historia, hjälper TF-KBT individer att hitta en känsla av avslutning och motståndskraft, vilket gör att de kan gå vidare med större styrka och adaptiva hanteringsstrategier.

Det är viktigt att notera att TF-KBT är speciellt anpassad för individer som har upplevt trauma och kan kämpa med symtom som posttraumatisk stressyndrom (PTSD), ångest, depression och andra traumarelaterade svårigheter. Terapin bedrivs av utbildad personal som ger en säker och stödjande miljö för läkning.

Sammanfattningsvis är traumafokuserad kognitiv beteendeterapi (TF-KBT) ett riktat tillvägagångssätt som tar itu med effekterna av traumatiska upplevelser. Genom att kombinera kognitiva och beteendestrategier hjälper TF-KBT individer att bearbeta och hantera trauman, vilket gör att de kan minska nöd, omformulera negativa övertygelser och återta sina liv. Genom denna terapeutiska process kan individer hitta läkning, motståndskraft och förmågan att gå framåt med förnyad styrka och välbefinnande.

Hur kan våra terapitjänster hjälpa dig?

Våra terapitjänster syftar till att skapa en stödjande och produktiv miljö där du kan ta itu med och övervinna dina psykiska problem. Vi prioriterar ditt välbefinnande och erbjuder personlig vård och omsorg. Genom en omfattande bedömning utvecklar vi en skräddarsydd onlinebehandlingsplan för att effektivt hantera ditt tillstånd. Med en rad tjänster och terapeutiska behandlingar, inklusive kognitiv beteendeterapi (KBT) och medkänslasfokuserad terapi, tillgodoser vi dina specifika behov.

Fördelar med onlineterapi

Onlineterapi ger ett bekvämt och transformativt sätt att få tillgång till psykoterapitjänster från var som helst i världen. Det eliminerar hinder för terapi genom att du kan få vård i bekvämligheten av ditt eget hem. Våra högkvalitativa onlinebedömningar och behandlingar är tillgängliga för individer över hela Storbritannien. Våra experter ger samma vårdnivå som personliga sessioner, oavsett var du befinner dig, och garanterar stöd och assistans var du än är.

Vår unika inställning till privat mentalvårdsbehandling

Vi tror på att skräddarsy vårt tillvägagångssätt för att hantera dina unika symtom och situation. Genom att lyssna noga på dina problem skapar vi en personlig behandlingsplan. Att söka stöd för psykisk hälsa kan vara skrämmande, men våra läkare ger orubbligt stöd och förståelse under din första konsultation. Vårt team av psykiatriker, psykologer och terapeuter utrustar dig med verktygen för att förstå och hantera dina symtom, vilket främjar ett lyckligare liv. Vi prioriterar sekretess, följer GDPR-riktlinjer och integrerar sömlöst med andra former av pågående hälso- och mentalvård.

Vem kan dra nytta av våra terapitjänster?

Våra terapitjänster vänder sig till individer som söker kortvarigt stöd under stressiga perioder, de som tar upp långvariga problem, individer som är intresserade av känslomässigt utforskande och de som söker tekniker för att återfå balansen. Vi hjälper även individer att upprätthålla en god psykisk hälsa, även utan omedelbar ångest.

Välja rätt terapialternativ

Vi erbjuder olika evidensbaserade terapialternativ såsom kognitiv beteendeterapi, medkänslasfokuserad terapi, kognitiv analytisk terapi och mindfulnessbaserad terapi. Under det första mötet gör vi en bedömning för att förstå dina svårigheter och erbjuda ett psykologiskt perspektiv. Även om vi kan föreslå det mest effektiva tillvägagångssättet, är det slutgiltiga beslutet ditt. När du bestämt dig för behandlingsväg kan du boka uppföljningstider och påbörja terapi.

Behandlingens varaktighet

Behandlingstiden varierar beroende på individuella behov. Framsteg kan uppnås i olika takt, med vissa situationer som kräver kortare behandlingsperioder och andra behöver långsiktigt stöd.

Att arbeta med en klinisk eller rådgivande psykolog

Att samarbeta med en psykolog eller terapeut innebär en process i tre steg: bedömning, formulering och behandling. Vi samlar in omfattande detaljer för att förstå ditt tillstånd, erbjuder en funktionell förståelse av problemet och arbetar tillsammans med dig för att hantera och förhindra symtom från att dominera ditt liv.

Vårt uppdrag

Vårt uppdrag är att stödja dig i att uppnå en hälsosam framtid, fri från psykiska symtom. Vårt team av högutbildade psykologer och psykiatriker samarbetar för att tillhandahålla en personlig service som möter dina specifika behov. Vi gör noggranna bedömningar, uppdaterar kontinuerligt din behandlingsplan och säkerställer en löpande bedömning av lämplig medicinsk vård.

Varför välja Health Choices Global?

Vi tillhandahåller nationell täckning över hela Storbritannien, och erbjuder omfattande mentalvårdsstöd för att förändra din livskvalitet. Vårt team av experter är tillgängligt 7 dagar i veckan och erbjuder flexibla och konfidentiella möten på distans. Vi är medlemmar i Royal College of Psychiatrists och andra tillsynsorgan, vilket säkerställer professionell och pålitlig vård.