Terapitjänster

                

 

Våra terapitjänster är genomtänkt utformade för att skapa en stödjande och stärkande miljö där du effektivt kan ta itu med och övervinna dina psykiska problem. Oavsett var du befinner dig i Storbritannien är vi förpliktigade att tillhandahålla högkvalitativa bedömningar och behandlingar samtidigt som vi strikt följer GDPR-riktlinjerna och upprätthåller de konfidentialitetskrav som ställs av brittiska reglerande och professionella organ.

Hjärtat i vårt tillvägagångssätt är ett personcentrerat fokus, vilket säkerställer att din vård är personlig för att möta dina unika behov och omständigheter. Vi börjar med att göra en omfattande bedömning och tar oss tid att förstå dina kamper, utmaningar och ambitioner. Denna holistiska utvärdering fungerar som grunden för att utveckla en skräddarsydd onlinebehandlingsplan som är skräddarsydd specifikt för dig, och utrustar dig med verktyg och strategier för att effektivt hantera ditt tillstånd.

Vi tror stenhårt på kraften med anpassning när det kommer till behandling. Genom att aktivt lyssna på dina bekymmer och upplevelser, samarbetar vi med dig för att skapa en individuell behandlingsplan som tar itu med dina symtom och stödjer din resa mot återhämtning. Vårt team av erfarna utövare, inklusive psykiatriker, psykologer och terapeuter, är dedikerade till att ge dig nödvändig vägledning och stöd för att hantera din mentala hälsa och leva ett mer tillfredsställande liv.

Våra terapitjänster är tillgängliga för individer som söker stöd under en kort varaktighet, de som brottas med långsiktiga problem, individer som vill utforska och reflektera över sina känslor, individer som söker snabba färdigheter, såväl som de som söker terapi som ett sätt att upprätthålla sitt allmänna välbefinnande.

När vi använder våra tjänster kommer vi noggrant att matcha dig med den mest lämpliga läkaren som bäst kan möta dina behov. Under ditt första möte kommer du att ha möjlighet att diskutera dina mål och preferenser. Din läkare kommer att använda en teori eller ram för att illustrera hur dina svårigheter påverkar ditt liv. Genom att få detta perspektiv kommer du att utveckla en djupare förståelse för varför du utvecklade dessa specifika utmaningar, vad som utlöste dem och varför de inte kan lösas på egen hand.

Våra terapitjänster omfattar en mängd olika evidensbaserade tillvägagångssätt, inklusive kognitiv beteendeterapi, compassionfokuserad terapi, kognitiv analytisk terapi och mindfulnessbaserad terapi, bland andra. Vi har ett team av skickliga terapeuter som är skickliga i att leverera dessa och andra effektiva terapeutiska modaliteter.

Behandlingstiden kan variera mycket, allt från korta ingrepp till mer omfattande långsiktigt stöd. Våra terapeuter följer dig genom tre nyckelstadier: bedömning, formulering och behandling. Våra psykologer och terapeuter erbjuder en rad evidensbaserade behandlingar som säkerställer att det tillvägagångssätt som används stämmer överens med dina unika behov. Vi är fast beslutna att tillhandahålla terapier som har en stark evidensbas och som är kända för att ge positiva resultat. För att ge dig ut på din terapeutiska resa, tveka inte att kontakta vårt engagerade team idag eller boka din tid enkelt online. Vi är här för att stödja dig varje steg på vägen.

Hur kan våra terapitjänster hjälpa dig?

Våra terapitjänster syftar till att skapa en stödjande och produktiv miljö där du kan ta itu med och övervinna dina psykiska problem. Vi prioriterar ditt välbefinnande och erbjuder personlig vård och omsorg. Genom en omfattande bedömning utvecklar vi en skräddarsydd onlinebehandlingsplan för att effektivt hantera ditt tillstånd. Med en rad tjänster och terapeutiska behandlingar, inklusive kognitiv beteendeterapi (KBT) och medkänslasfokuserad terapi, tillgodoser vi dina specifika behov.

Fördelar med onlineterapi

Onlineterapi ger ett bekvämt och transformativt sätt att få tillgång till psykoterapitjänster från var som helst i världen. Det eliminerar hinder för terapi genom att du kan få vård i bekvämligheten av ditt eget hem. Våra högkvalitativa onlinebedömningar och behandlingar är tillgängliga för individer över hela Storbritannien. Våra experter ger samma vårdnivå som personliga sessioner, oavsett var du befinner dig, och garanterar stöd och assistans var du än är.

Vår unika inställning till privat mentalvårdsbehandling

Vi tror på att skräddarsy vårt tillvägagångssätt för att hantera dina unika symtom och situation. Genom att lyssna noga på dina problem skapar vi en personlig behandlingsplan. Att söka stöd för psykisk hälsa kan vara skrämmande, men våra läkare ger orubbligt stöd och förståelse under din första konsultation. Vårt team av psykiatriker, psykologer och terapeuter utrustar dig med verktygen för att förstå och hantera dina symtom, vilket främjar ett lyckligare liv. Vi prioriterar sekretess, följer GDPR-riktlinjer och integrerar sömlöst med andra former av pågående hälso- och mentalvård.

Vem kan dra nytta av våra terapitjänster?

Våra terapitjänster vänder sig till individer som söker kortvarigt stöd under stressiga perioder, de som tar itu med långvariga problem, individer som är intresserade av emotionell utforskning och de som söker tekniker för att återfå balansen. Vi hjälper även individer att upprätthålla en god psykisk hälsa, även utan omedelbar ångest.

Välja rätt terapialternativ

Vi erbjuder olika evidensbaserade terapialternativ såsom kognitiv beteendeterapi, medkänslasfokuserad terapi, kognitiv analytisk terapi och mindfulnessbaserad terapi. Under det första mötet gör vi en bedömning för att förstå dina svårigheter och erbjuda ett psykologiskt perspektiv. Även om vi kan föreslå det mest effektiva tillvägagångssättet, är det slutgiltiga beslutet ditt. När du bestämt dig för behandlingsväg kan du boka uppföljningstider och påbörja terapi.

Behandlingens varaktighet

Behandlingstiden varierar beroende på individuella behov. Framsteg kan uppnås i olika takt, med vissa situationer som kräver kortare behandlingsperioder och andra behöver långsiktigt stöd.

Att arbeta med en klinisk eller rådgivande psykolog

Att samarbeta med en psykolog eller terapeut innebär en process i tre steg: bedömning, formulering och behandling. Vi samlar in omfattande detaljer för att förstå ditt tillstånd, erbjuder en funktionell förståelse av problemet och arbetar tillsammans med dig för att hantera och förhindra symtom från att dominera ditt liv.

Vårt uppdrag

Vårt uppdrag är att stödja dig i att uppnå en hälsosam framtid, fri från psykiska symtom. Vårt team av högutbildade psykologer och psykiatriker samarbetar för att tillhandahålla en personlig service som möter dina specifika behov. Vi gör noggranna bedömningar, uppdaterar kontinuerligt din behandlingsplan och säkerställer en löpande bedömning av lämplig medicinsk vård.

Varför välja Health Choices Global?

Vi tillhandahåller nationell täckning över hela Storbritannien, och erbjuder omfattande mentalvårdsstöd för att förändra din livskvalitet. Vårt team av experter är tillgängligt 7 dagar i veckan och erbjuder flexibla och konfidentiella möten på distans. Vi är medlemmar i Royal College of Psychiatrists och andra tillsynsorgan, vilket säkerställer professionell och pålitlig vård.