Villkor

 1. Skydda din integritet.

Healthchoices Global har åtagit sig att skydda din integritet när de hanterar din personliga information. Följande sekretesspolicyer beskriver dina rättigheter samt hur Healthchoices Global samlar in, använder och skyddar dina uppgifter. Om du har några frågor om hur Healthchoices Global hanterar dina uppgifter, är du välkommen att kontakta oss på vår kontaktsida vår hemsida eller se vår integritet på vår hemsida.

 1. Användaransvar för tjänsten innan du deltar i ett möte med Healthchoices Global

Genom att boka ett möte med Healthchoices Global samtycker du till att fylla i följande: För att fylla i ett patientregistreringsformulär före ditt möte och skicka tillbaka detta till oss i god tid. Ditt möte kan inte fortsätta förrän denna information har mottagits från dig, i sin helhet. I tillämpliga fall, se till att du har inkluderat uppgifter om din försäkringsgivare, ditt medlemsnummer och eventuella auktoriseringskoder i patientregistreringsformuläret om du vill att vi ska göra något anspråk å dina vägnar. Om någon av denna information saknas kan du bli skyldig att betala denna avgift direkt med oss.

Du samtycker till att fylla i och returnera till oss före mötesdatumet alla mötesrelaterade formulär som Healthchoices Global skickade till dig som läkaren kommer att behöva för att utföra din bedömning effektivt.

Du godkänner våra betalnings- och avbokningspolicyer som beskrivs nedan i dessa användarvillkor. Se avsnitt 3.

Alla avgifter är tillgängliga för dig att se på vår webbplats:

Våra avgifter – Healthchoices Global

 

Du godkänner följande villkor.

 1. Healthchoices globala tjänster, avgifter och avbokningspolicy.

3. 1 Betalningsvillkor

Alla möten och tjänster med Healthchoices Global är avgiftsbelagda och betalning kommer att krävas att betalas i sin helhet av patienten på eller före mötesdagen för alla initiala, uppföljnings- och ytterligare möten. Det är patientens ansvar att alltid se till att betalningar görs i tid och hålls uppdaterade. Om du vid något tillfälle kämpar för att göra betalningen eller hänga med i tidigare överenskomna betalningsplaner bör du kontakta Healthchoices Global så att vi kan ordna en betalningsplan för dig. Eventuella utestående tillgodohavanden som inte regleras inom 30 dagar efter förordnandet utan tidigare överenskommelser om återbetalning kommer att skickas till en inkassobyrå för inkasso.

 

3. 2 Betalning med kort och vår automatiska betalningsinsamlingstjänst

Inledande konsultationer: För alla inledande konsultationer/förstagångsbokningar på kliniken kräver Healthchoices Global en minsta deposition på 50 % av den totala möteskostnaden som ska betalas i förskott för att säkerställa mötet. Om mötesdatum och tid ligger mindre än 48 timmar framåt kommer Healthchoices Global att begära att hela avgiften betalas i förskott.

 

Resten av din konsultationsavgift måste då betalas i sin helhet senast dagen för mötet. Det är patientens ansvar att se till att detta återstående belopp betalas i sin helhet på eller före mötesdagen för att undvika förseningsavgifter.

 

Healthchoices Global kommer att behandla denna betalning åt dig automatiskt efter att mötet har avslutats och detta kommer att ställas in med dig när du bokar ditt första möte och gör betalningen. Vi kommer sedan att behandla framtida betalningar åt dig automatiskt efter varje möte för eventuella återstående saldon. Om du när som helst vill välja bort detta måste du kontakta oss för att begära detta. Dina uppgifter lagras säkert genom Square betalterminal. Det kommer då att vara ditt ansvar att se till att dessa betalningsuppgifter hålls uppdaterade och Healthchoices Global meddelas om eventuella ändringar innan mötet äger rum och betalningen förfaller då.

 

** Observera vår avbokningsregler nedan.

 

Uppföljning och eventuella ytterligare mötestyper: Alla möten med Healthchoices Global är avgiftsbelagda och betalning kommer att krävas att betalas i sin helhet av patienten på eller före mötesdagen för all uppföljning och ytterligare möten. Det är patientens ansvar att alltid se till att betalningar görs i tid och hålls uppdaterade.

 

Healthchoices Global lagrar säkert dina betalningsuppgifter och behandlar en automatisk betalning för dig dagen efter varje möte du kommer på i framtiden. Healthchoices Global behåller inte kreditkortsuppgifter som namn, kreditkortsnummer, kortets utgångsdatum, CVV-kod och faktureringsadress. Healthchoices Global har en specialistorganisation, kallad Square, som håller denna information säker. Observera att tredje parts betalningsbehandlare kan behålla denna information i enlighet med deras sekretesspolicyer och villkor.

Det kommer att vara ditt ansvar att se till att betalningsuppgifterna hålls uppdaterade hos oss hela tiden, och du måste meddela oss om du vill ändra kortet eller vill pausa automatiska betalningar när som helst.

Om du väljer att välja bort att använda den automatiska betalningstjänsten kräver våra användarvillkor att du säkerställer att du kontaktar oss för att betala hela betalningen på eller före dagen för mötet.

 

3. 3 Betala med banköverföring

Om du har begärt att betala via banköverföring måste hela beloppet betalas i sin helhet för att säkra bokningen. Detta gäller både initiala möten samt alla uppföljnings- och ytterligare mötestyper:

 

** Observera vår avbokningsregler nedan.

 

3. 4 Försäkringsskydd

Inledande konsultationer: Om du har täckning med en försäkringsleverantör som har gått med på att finansiera dina möteskostnader, kommer Healthchoices Global att göra anspråk på detta från försäkringsgivaren direkt å dina vägnar. Innan Healthchoices Global kan göra detta kräver vi att du fyller i och returnerar patientregistreringen till oss före mötesdatumet med alla dina försäkringsmedlemsnummer och AUKTORISATIONSkoder inkluderade.

 

Healthchoices Global kräver att du meddelar oss om det finns en självrisk på ett nytt anspråk och betalar detta till oss i förväg för att förhindra förseningar i att försäkringsgivaren betalar Healthchoices Global.

 

Healthchoices Global kräver att du vet hur många sessioner din försäkringsgivare har godkänt så att du kan vägleda oss om hur många sessioner som kan bokas.

 

Healthchoices Global kräver att du håller dessa uppgifter uppdaterade i Healthchoices Global-registret, så om något ändras med din policy ber Healthchoices Global att du kontaktar oss med denna information i förväg för att återigen förhindra förseningar eller avbrott med våra anspråk till försäkringsgivaren.

 

Healthchoices Global kräver att du täcker eventuella underskott där försäkringsgivaren inte är villig att betala hela avgiften. De flesta av försäkringsbolagen har fastställt avgifter och Healthchoices Global kommer att göra anspråk på samma belopp. Men om försäkringsgivaren godkänner bedömningar från fall till fall, är du ansvarig för att betala eventuell mellanskillnad om försäkringsgivaren inte täcker hela vår avgift.

 

Det är verkligen viktigt att du kommunicerar med din försäkringsgivare innan du bokar in hos Healthchoices Global så att du vet att det möte du bokar täcks av din försäkringsgivare i sin helhet.

 

Uppföljning och eventuella ytterligare mötestyper: Det är ditt ansvar att veta hur många sessioner din försäkringsgivare har godkänt så att du kan vägleda oss om hur många sessioner som kan bokas.

 

Healthchoices Global kräver att du håller alla försäkringsdetaljer som medlemskap och behörighetskod uppdaterade i vårt register om något ändras med din policy. Låt oss alltid ha denna information före eventuella efterföljande möten för att förhindra förseningar eller avbrott i våra anspråk på försäkringsgivaren. Om försäkringsgivaren inte är villig att reglera några betalningar för möten, kommer ansvaret för betalningen att falla på patienten, genom egenfinansiering.

 

 1. Avbokningsregler

Om du inte kan närvara vid ditt möte, samtycker du till att meddela oss så snart som möjligt. Healthchoices Global har en 48-timmars avbokningsregler. Om du vill avboka ditt möte måste du mejla eller ringa oss minst 48 timmar före utsatt tid och du kommer inte att debiteras för detta möte.

 

Bokning som görs mindre än 48 timmar före den planerade mötestiden kommer inte att berättiga till någon återbetalning.

 

Alla avbokningar som görs med mindre än 48 timmars varsel kommer att debiteras fullt ut med 100 % av mötesavgiften och patienten kommer inte att vara berättigad till någon återbetalning.

 

4. 1 Sen policy

För att ge bästa möjliga service till alla våra patienter ber Healthchoices Global dig att kontakta oss om du inte kan närvara vid ditt möte i tid så att vi kan vidta alla nödvändiga arrangemang för att säkerställa att mötet fortfarande kan genomföras. Healthchoices Global kommer att försöka tillmötesgå dig så gott vi kan, men du kan bli ombedd att boka om ditt möte eller vänta på en senare ledig tid så att detta inte stör de återstående mötena som planeras den dagen.

 

Om du är mer än 5 minuter försenad till ditt möte utan vårt förhandsavtal, kan Healthchoices Global anse att du har missat att närvara, i så fall kommer du inte att vara berättigad till återbetalning av din förskottsbetalning eller insättningsbetalning .

 

4. 2 Underlåtenhet att delta

Om du inte kommer på ditt möte eller är mer än 10 minuter försenad till den planerade starttiden för mötet, kommer du att anses ha missat ditt möte. Du kommer inte att vara berättigad till återbetalning av eventuell förskottsbetalning eller insättning.

 

Healthchoices Global kommer också att kräva full betalning i förväg för eventuella framtida bokningar.

 

 1. Återbetalningar

Återbetalning i tillämpliga fall kan endast göras till det kort som ursprungligen användes för att göra den ursprungliga bokningen. Healthchoices Global kommer att sträva efter att behandla din återbetalning på begäran och godkännande av villkoren omedelbart, men det kan ta upp till 10 arbetsdagar innan återbetalningen visas på ditt kontoutdrag beroende på din bank. Healthchoices Global har inte kontroll över detta och kommer att be dig kontrollera detta med din bank eller kortleverantör.

 

 1. COVID 19 – Virtuella möten

Alla möten vid den aktuella tiden kommer att genomföras via videosamtal.

 

För att säkerställa att detta fungerar smidigt kräver Healthchoices Global att du bekräftar din föredragna kontaktmetod e. g , Skype eller Zoom innan ditt nästa möte.

 

Logga in på din föredragna kontaktmetod vid tidpunkten för ditt möte på en stationär dator eller din telefon så kommer din läkare eller terapeut att ringa eller videosamtal dig.

 

 1. Recept och recept

Du förstår att det inte finns någon garanti för att du kommer att få ett recept på något läkemedel och bekräftar att utfärdandet av ett recept sker efter eget gottfinnande av din psykiater i samrådet med dig och även är föremål för de begränsningar som tillämpas av Healthchoices globala medicinska team.

 

Recept ges till dig och ingår som en del av den första bedömningen och uppföljningsbesök/kostnad där din psykiater anser att det är lämpligt att skriva ut. Om du vill begära ett upprepat recept utanför mötet med din psykiater måste du begära detta via Healthchoices Globals webbplats och där en separat avgift ska betalas.

 

**Healthchoices Global kommer inte att inkludera ett recept eller klinikbrev som en del av mötestypen/kostnaden för några möten som varar mindre än 25 minuter.

 

När du tar emot din begäran om upprepad recept kan det vara så att din psykiater ber dig boka en tid för att träffa dem innan de skickar ett upprepat recept till dig. Om så är fallet kommer Healthchoices Global att kontakta dig och boka in det här mötet åt dig. Alla recept som utfärdas utanför möten är avgiftsbelagda.

 

7. 1 kontrollerad medicinering:

Healthchoices Global strävar efter att skicka alla kontrollerade läkemedelsrecept till ett valfritt apotek (Healthchoices Global kan inte ordna att dessa skickas till någon bostadsadress). Alla recept skickas via Royal Mail och Healthchoices Global strävar efter att skicka dem som registrerad leverans, men Healthchoices Global kan inte garantera leveransen eller leveranstidsramen för att dessa ska komma fram till apoteket. När detta väl har överlämnats till posten är leveransen av detta recept inte i vår kontroll, och Healthchoices Global kommer inte att hållas ansvarigt för eventuella förseningar eller problem med att hitta recept på apoteket.

 

7. 2 Icke-kontrollerad medicin

Healthchoices Global strävar efter att skicka alla läkemedelsrecept till ett valfritt apotek via Royal Mail registrerad leverans. Vissa apotek accepterar även mottagande av dessa via fax eller e-post och Healthchoices Global kan ordna detta under förutsättning att du ger oss kontaktinformationen för ditt valda apotek och tillåter tillräckligt med tid för att detta ska ordnas.

 

7. 3 Apoteksavgifter

Du kommer att debiteras av apoteket för medicinen. Recepten som är tillgängliga via Healthchoices Global är endast privata recept (inte NHS-recept). Du accepterar att privata recept fullgörs mot en avgift som är unik för det fullgörande apoteket, som inte är under kontroll av Healthchoices Global. Det är ditt val om du får något recept uppfyllt och till vilken kostnad. ”Recept” gäller även för upprepade recept.

 

Alla recept som du får via Healthchoices Global System är endast giltiga för användning på lagliga brittiska apotek. Du förstår och samtycker till att alla recept som förvärvats från Healthchoices Global endast är för ditt personliga bruk. Dessutom samtycker du till att noggrant läsa all information som ges till dig och att följa instruktionerna från din psykiater på själva receptet (etiketten som appliceras av apoteket) eller på annat sätt, innan du tar något av de ordinerade läkemedlen. Du samtycker också härmed till att kontakta din psykiater eller annan läkare eller apotekspersonal om du har några frågor eller inte helt förstår anledningen till att du har fått medicinen utskriven eller instruktionerna relaterade till medicinen.

 

 1. Bedömningsbrev

Healthchoices Global kommer att förse dig med ett bedömningsbrev efter varje bedömning med din psykiater som kommer att beskriva diagnosen. Healthchoices Global garanterar att tillhandahålla detta bedömningsbrev inom 3 veckor efter det första mötesdatumet för bedömningen. Uppföljningsbesök kommer vanligtvis inte att innehålla ett brev eller en rapport och det kommer att avgöras av din psykiater om detta tillhandahålls eller inte. Eventuella brev, rapporter eller annan dokumentation som patienten efterfrågar efter den första bedömningen debiteras som en extra kostnad.

 

 1. Deklaration

Genom att boka en tid hos Healthchoices Global bekräftar du:

 

Informationen som tillhandahålls är, så vitt du vet, korrekt och fullständig. Du måste fylla i ett patientregistreringsformulär innan ditt möte.

Du förstår att där ditt möte är med en av våra utövare, de är direkt ansvariga för den vård de ger dig.

Du förstår att genom att boka ett möte online kan Healthchoices Global kontakta dig med hjälp av de uppgifter du har angett för att diskutera din vård eller bokning av tid. Detta kan vara från en Healthchoices Global-anställd eller en relevant medicinsk sekreterare som är involverad i att boka tider för konsulterna.

 1. Nolltoleranspolicy

Healthchoices Global är engagerade i att tillhandahålla en vård av hög kvalitet för våra patienter. Patienternas och personalens välbefinnande är beroende av att skapa en god relation mellan patienterna, de som arbetar på Healthchoices Global och våra läkare. Därför, för att skydda både personal och patienter, lyfter Healthchoices Global respektfullt fram följande olämpliga beteenden som inte kommer att tolereras:

 

 • Svär
 • Hotande eller kränkande beteende
 • Ruseri
 • Verbal eller fysisk misshandel
 • Olämpliga förskott till vår personal

 

 

Healthchoices Global har en nolltoleranspolicy mot sådant beteende, särskilt hotfullt eller våldsamt beteende mot någon som är associerad med våra tjänster. Healthchoices Global förbehåller sig rätten att avsluta ett möte (och ringa efter polishjälp om det anses nödvändigt) med någon som beter sig på ett sådant sätt.

 

 1. Dina personuppgifter

Healthchoices Global samlar in och behandlar personuppgifter från alla våra kunder, inklusive:

 

Personliga uppgifter: grundläggande kontaktinformation: namn, födelsedatum, kön, adress, e-post och kontaktuppgifter för läkare.

Känsliga personuppgifter: presentera probleminformation, terapi, psykologi och psykiatriregister (specialistanteckningar, brev, rapporter och/eller resultatmått. )

Om du fyller i ett Healthchoices Global webbplatsbaserat förfrågningsformulär kommer Healthchoices Global också att samla in all information som tillhandahålls oss.

Betalningar: Healthchoices Global sparar inte kreditkortsuppgifter som namn, kreditkortsnummer, kortets utgångsdatum, CVV-kod och faktureringsadress någonstans i våra system. Healthchoices Global har en specialistorganisation, kallad Stripe, som håller denna information säker. Observera att tredje parts betalningsbehandlare kan behålla denna information i enlighet med sina egna sekretesspolicyer och villkor.

 

 

GP Detaljer – Healthchoices Global är skyldig att följa de senaste professionella och lagstadgade riktlinjerna som nu inkluderar alla medicinska kliniker enligt nya regler som måste tillhandahålla din husläkare information innan din bedömning. Dessa kommer endast att användas i nödsituationer eller begärs enligt lag.

Du är därför skyldig att ge information om din läkares namn och adress eller ett kontaktnummer till Healthchoices Global i ditt registreringsformulär och dessa uppgifter måste hållas uppdaterade hela tiden. Du kommer att ha möjlighet att välja om du godkänner eller inte auktoriserar Healthchoices Global att kontakta din läkare, och Healthchoices Global kommer att följa denna instruktion. I händelse av en nödsituation eller säkerhetslarm är Healthchoices Global enligt lag skyldiga att kontakta din läkare och kommer att göra det endast under dessa omständigheter.

 

Healthchoices Global kommer inte att hållas ansvarigt för någon skada eller förlust som kan uppstå genom att inte få sådan information avslöjad. Mer information om detta finns i ditt patientregistreringsformulär.

Healthchoices Global kommer att dela information om din vård och behandling med någon annan hälso- och sjukvårdspersonal (inklusive din läkare och NHS mentalvårdspersonal) där detta krävs enligt professionella riktlinjer och/eller där detta enligt vår absoluta uppfattning är nödvändigt för att skydda din hälsa och välbefinnande eller andras. Där det är praktiskt möjligt kommer vi att inhämta ditt samtycke innan vi delar data, men det måste erkännas att Healthchoices Global och dess utövare måste följa gällande professionella riktlinjer och god klinisk praxis hela tiden.

Dela information mellan Healthchoices Globala sjukvårdspersonal som ger dig vård och behandling –

 

Healthchoices Global tar din integritet på största allvar. Vi kommer endast att använda dina personuppgifter för att tillhandahålla de tjänster du har begärt från oss.

 Healthchoices Global kommer att hålla strikt konfidentiell och inte avslöja eller kommunicera till någon annan någon konfidentiell information förutom vad som anges i dessa villkor. Skyldigheterna i ovanstående klausul ovan gäller inte information som:

 • är redan allmänt känt, utan någon handling eller försummelse av någon av oss;
 • endera parten är skyldig att avslöja av en domstol, domstol eller statlig myndighet med behörig jurisdiktion;
 • var känd för mottagaren före datumet för avslöjandet (vilket framgår av skriftliga bevis) utan skyldighet till konfidentialitet;
 • erhölls sedan av mottagaren från någon annan utan att den personen har brutit mot några sekretessskyldigheter som de har gentemot dig eller oss.
 • tillhandahålls till någon av oss professionella rådgivare för interna affärsändamål.

Om du inte tillhandahåller den begärda personliga informationen kan Healthchoices Global inte kunna tillhandahålla lämpliga tjänster till dig.

 Force Majeure

Varken eller någon part är inte ansvarig för underlåtenhet att fullgöra partens skyldigheter om sådant underlåtenhet är ett resultat av Guds handlingar (inklusive brand, översvämning, jordbävning, storm, orkan eller annan naturkatastrof), krig, invasion, handling utländska fiender, fientligheter (oavsett om krig förklaras), inbördeskrig, uppror, revolution, uppror, militär eller tillskansat makt eller konfiskering, terroristaktiviteter, nationalisering, statlig sanktion, blockering, embargo, arbetskonflikt, strejk, lockout eller avbrott eller fel på el eller telefontjänst. Ingen part har rätt att säga upp vårt avtal under sådana omständigheter.

 

Om en part hävdar Force Majeure som en ursäkt för underlåtenhet att fullgöra partens skyldighet, måste den icke-presterande parten bevisa att parten vidtagit rimliga åtgärder för att minimera förseningar eller skador orsakade av förutsebara händelser, att parten i stort sett uppfyllt alla icke- ursäkta förpliktelser, och att den andra parten i tid underrättades om sannolikheten eller faktiska inträffandet av denna eller dessa händelser.

 

Healthchoices Global använder informationen som vi samlar in från dig för att:

 

Tillhandahåller våra tjänster till dig.

Behandla betalningar för tjänster.

Om du har valt våra e-postuppdateringar kan Healthchoices Global skicka dig information om våra tjänster som kan vara av intresse för dig. Du har rätt att välja bort när som helst och begära att din personliga kontaktinformation raderas för att förhindra ytterligare proaktiv kontakt från oss.

Hälsoval Globalt arbete med partners som förser oss med analyser. Detta hjälper oss att förstå hur användare interagerar med vår tjänst och mäter dess prestanda. Cookies och liknande tekniker kan användas för att samla in denna information.

Healthchoices Global kommer att ordna så att en eller flera av våra erfarna mentalvårdspersonal tilldelas din vård och behandling, och kommer att informera dem om tid och datum för ditt möte. De kommer också att ha tillgång till din profil som innehåller ditt namn, födelsedatum, ditt problem och GP-uppgifter.

Healthchoices Global kommer också att använda informationen för att bekräfta ditt schemalagda möte och skicka ett automatiskt meddelande till dig innan din session börjar.

Healthchoices Global kan också använda din information för att behandla en återbetalning vid behov.

 

 

Observera att Healthchoices Global måste behålla din information i minst 8 år efter utskrivningen eller från det att patienten senast sågs. Även om GDPR är tydligt att register inte bör sparas längre än vad som är nödvändigt, kan det finnas andra indikationer för att föra register, såsom antydan om ett anspråk eller allvarlig incident, så alla register bör granskas innan den föreslås säker förstörelse. Barns register kommer att sparas till efter deras 25-årsdag. Om patienten var 17 år när behandlingen avslutades kommer journaler att sparas fram till hans 26-årsdag.

 

Healthchoices Global kommer inte att dela din personliga information med tredje part i marknadsföringssyfte. Se vår integritetspolicy på vår Healthchoices Global-webbplats – här

 

HEALTHCHOICES GLOBAL KAN INTE TILLHANDAHÅLLA NÖDTJÄNSTER ELLER SUPPORT

Eftersom Healthchoices Global inte tillhandahåller några nödtjänster, vänligen kontakta 111, eller Samaritans på 116 123 i händelse av en nödsituation.

 

 

 

 

 

 

Korrespondensadress: 2 Harley Street, London, W1G 9PA