Tonåringar med alkoholiserade föräldrar

 

 Tonåringar med alkoholiserade föräldrar

Vi förstår att om en förälder missbrukar alkohol kan det vara förödande för barnet och familjen som är inblandade. Om du är barnet, eller en förälder eller familjemedlem vars liv påverkas av alkohol dricker för mycket eller känner till ett barn eller tonåring vars förälder är alkoholist eller om du på något sätt påverkas av denna typ av problem kommer vi att vara kunna hjälpa.

 

Så svårt som detta är för ett barn är det viktigt att söka stöd och hjälp eftersom vi vet vilken inverkan det kan ha på dem både känslomässigt och fysiskt. Vi förstår att barnet kanske inte vill göra sin förälder upprörd och kan ha gömt denna fråga i många år. Men det är viktigt att söka hjälp och stöd för både föräldern och barnet.

Hur kan vi hjälpa barn att hantera alkoholiserade föräldrar?

Alkoholism är ett komplext problem och det kan vara svårt för alla inblandade att hantera situationen.

Vi är en privat klinik som erbjuder hjälp med ett brett utbud av känslomässiga och psykiska problem. Vårt tvärvetenskapliga team inkluderar barn- och vuxenpsykiatriker, psykologer och psykoterapeuter samt specialistfamiljeterapeuter. Genom att arbeta i ett team kommer de att kunna skapa rätt lösning och behandlingsplan för dig och familjen.

Genom att ringa oss kan vi diskutera din situation i full förtroende och ordna ett privat möte med en i vårt team. Ring 0333 3390115