Systemisk terapi inklusive narrativ terapi och kortvarig psykodynamisk terapi

Systemisk narrativ terapi är ett bemyndigande och samarbetssätt som fokuserar på att förstå och omforma personliga berättelser och relationer inom ett bredare socialt sammanhang. Genom att inse kraften i berättande, syftar denna terapi till att hjälpa individer att utveckla en ny känsla av identitet, mening och motståndskraft.

Inom systemisk narrativ terapi ligger tonvikten på att utforska de berättelser vi berättar för oss själva om våra liv och upplevelser. Den erkänner att dessa berättelser formar vår förståelse av oss själva och vår interaktion med andra. Genom den terapeutiska processen uppmuntras individer att identifiera sina värderingar, färdigheter och kunskaper, som fungerar som grunden för att lösa problem och skapa positiv förändring.

En nyckelaspekt av denna terapi är separationen av individen från problemet. Genom att externisera frågan kan individer få ett nytt perspektiv och ta avstånd från dess inflytande. Detta gör att de kan utnyttja sina egna interna resurser och färdigheter för att hantera och minimera effekten av problemet.

Systemisk narrativ terapi erkänner också vikten av självmedkänsla och utmanar självmärkning och självbeskyllning. Det uppmuntrar individer att inta en mer medkännande och icke-dömande hållning gentemot sig själva, med insikt om att deras erfarenheter och utmaningar påverkas av bredare sociala, kulturella och systemiska faktorer.

Dessutom sträcker systemisk narrativ terapi sitt fokus bortom individen och omfattar relationer och interaktioner inom olika system, inklusive personliga, relationella och organisatoriska. Den erkänner att frågor ofta uppstår från det dynamiska samspelet mellan individer och deras bredare sociala sammanhang. Genom att undersöka denna relationella dynamik kan individer få insikt i hur deras interaktioner med andra bidrar till deras utmaningar och utforska nya sätt att relatera som främjar positiv förändring.

Systemisk narrativ terapi bedrivs på ett kollaborativt och respektfullt sätt, där terapeuten arbetar tillsammans med individer för att samskapa nya berättelser och möjligheter. Terapeuten hjälper individer att identifiera och utmana dominerande berättelser som kan vara begränsande eller begränsande, och stöder utforskningen av alternativa berättelser som överensstämmer med deras värderingar, styrkor och ambitioner.

Genom denna process kan individer förändra sina personliga berättelser, få en djupare förståelse för sig själva och sina relationer och utveckla mer effektiva strategier för att navigera i utmaningar och uppnå önskade resultat.

Det är viktigt att notera att systemisk narrativ terapi kan tillämpas på ett brett spektrum av personliga och relationella frågor, inklusive psykisk hälsa, familjekonflikter, relationssvårigheter och organisatoriska utmaningar. Dess systemiska perspektiv erkänner den sammankopplade naturen hos mänskliga upplevelser och erbjuder ett holistiskt tillvägagångssätt för att ta itu med komplexa frågor.

Sammanfattningsvis erbjuder systemisk narrativ terapi ett kraftfullt ramverk för att utforska personliga berättelser, omforma relationer och främja positiv förändring inom bredare sociala sammanhang. Det ger individer möjlighet att omfamna sin egen handlingskraft, bygga motståndskraft och vara medförfattare till nya berättelser som speglar deras värderingar och ambitioner.

Hur kan våra terapitjänster hjälpa dig?

Våra terapitjänster syftar till att skapa en stödjande och produktiv miljö där du kan ta itu med och övervinna dina psykiska problem. Vi prioriterar ditt välbefinnande och erbjuder personlig vård och omsorg. Genom en omfattande bedömning utvecklar vi en skräddarsydd onlinebehandlingsplan för att effektivt hantera ditt tillstånd. Med en rad tjänster och terapeutiska behandlingar, inklusive kognitiv beteendeterapi (KBT) och medkänslasfokuserad terapi, tillgodoser vi dina specifika behov.

Fördelar med onlineterapi

Onlineterapi ger ett bekvämt och transformativt sätt att få tillgång till psykoterapitjänster från var som helst i världen. Det eliminerar hinder för terapi genom att du kan få vård i bekvämligheten av ditt eget hem. Våra högkvalitativa onlinebedömningar och behandlingar är tillgängliga för individer över hela Storbritannien. Våra experter ger samma vårdnivå som personliga sessioner, oavsett var du befinner dig, och garanterar stöd och assistans var du än är.

Vår unika inställning till privat mentalvårdsbehandling

Vi tror på att skräddarsy vårt tillvägagångssätt för att hantera dina unika symtom och situation. Genom att lyssna noga på dina problem skapar vi en personlig behandlingsplan. Att söka stöd för psykisk hälsa kan vara skrämmande, men våra läkare ger orubbligt stöd och förståelse under din första konsultation. Vårt team av psykiatriker, psykologer och terapeuter utrustar dig med verktygen för att förstå och hantera dina symtom, vilket främjar ett lyckligare liv. Vi prioriterar sekretess, följer GDPR-riktlinjer och integrerar sömlöst med andra former av pågående hälso- och mentalvård.

Vem kan dra nytta av våra terapitjänster?

Våra terapitjänster vänder sig till individer som söker kortvarigt stöd under stressiga perioder, de som tar upp långvariga problem, individer som är intresserade av känslomässigt utforskande och de som söker tekniker för att återfå balansen. Vi hjälper även individer att upprätthålla en god psykisk hälsa, även utan omedelbar ångest.

Välja rätt terapialternativ

Vi erbjuder olika evidensbaserade terapialternativ såsom kognitiv beteendeterapi, medkänslasfokuserad terapi, kognitiv analytisk terapi och mindfulnessbaserad terapi. Under det första mötet gör vi en bedömning för att förstå dina svårigheter och erbjuda ett psykologiskt perspektiv. Även om vi kan föreslå det mest effektiva tillvägagångssättet, är det slutgiltiga beslutet ditt. När du bestämt dig för behandlingsväg kan du boka uppföljningstider och påbörja terapi.

Behandlingens varaktighet

Behandlingstiden varierar beroende på individuella behov. Framsteg kan uppnås i olika takt, med vissa situationer som kräver kortare behandlingsperioder och andra behöver långsiktigt stöd.

Att arbeta med en klinisk eller rådgivande psykolog

Att samarbeta med en psykolog eller terapeut innebär en process i tre steg: bedömning, formulering och behandling. Vi samlar in omfattande detaljer för att förstå ditt tillstånd, erbjuder en funktionell förståelse av problemet och arbetar tillsammans med dig för att hantera och förhindra symtom från att dominera ditt liv.

Vårt uppdrag

Vårt uppdrag är att stödja dig i att uppnå en hälsosam framtid, fri från psykiska symtom. Vårt team av högutbildade psykologer och psykiatriker samarbetar för att tillhandahålla en personlig service som möter dina specifika behov. Vi gör noggranna bedömningar, uppdaterar kontinuerligt din behandlingsplan och säkerställer en löpande bedömning av lämplig medicinsk vård.

Varför välja Health Choices Global?

Vi tillhandahåller nationell täckning över hela Storbritannien, och erbjuder omfattande mentalvårdsstöd för att förändra din livskvalitet. Vårt team av experter är tillgängligt 7 dagar i veckan och erbjuder flexibla och konfidentiella möten på distans. Vi är medlemmar i Royal College of Psychiatrists och andra tillsynsorgan, vilket säkerställer professionell och pålitlig vård.