Stöd till barn till föräldrar med psykisk ohälsa

 

Vi förstår att om en förälder lider av psykiska problem kan det vara förödande för det inblandade barnet och familjen. Om du är barn till en förälder som har ett känslomässigt eller psykiskt problem eller känner till ett barn eller tonåring vars förälder lider eller om du på något sätt påverkas av denna typ av problem, kommer vi att kunna hjälpa dig.

Hur svårt det än är för ett barn är det viktigt att söka stöd och hjälp eftersom vi ibland vet vilken inverkan det kan ha på dem både känslomässigt och fysiskt. Vi förstår att barnet kanske inte vill göra sin förälder upprörd och kan ha gömt denna fråga i många år. Men det är viktigt att söka hjälp och stöd för både föräldern och barnet samt att överväga konsekvenserna för familjen.

Hur kan vi hjälpa barn med föräldrar med psykiska problem?

Psykiska hälsofrågor är komplexa och det kan vara svårt för alla inblandade att hantera situationen. Vi har ett team av erfarna och omtänksamma läkare som förstår alla problem och kommer att kunna hjälpa och ge dig råd.
Vi är en privat klinik som erbjuder hjälp med ett brett utbud av känslomässiga och psykiska problem. Vårt tvärvetenskapliga team inkluderar barn- och vuxenpsykiatriker, psykologer och psykoterapeuter samt specialistfamiljeterapeuter. Genom att arbeta i ett team kommer de att kunna skapa rätt lösning och behandlingsplan för dig och familjen.

Genom att ringa oss kan vi diskutera din situation i full förtroende och ordna ett privat möte med en i vårt team.