Uttalande om hållbarhet inom psykisk hälsa

 

Hållbarhet inom psykisk hälsa omfattar förmågan att ge värdefull vård både nu och i framtiden, samtidigt som miljömässiga, ekonomiska och sociala begränsningar beaktas.

Klimatförändringarnas brådska utgör ett aldrig tidigare skådat hot mot människors hälsa och överlevnad. Det är all vårdpersonals ansvar att förespråka åtgärder på alla nivåer för att mildra klimatförändringarna. Speciellt mentalvårdspersonal har en skyldighet att utbilda individer om klimatförändringarnas psykiska hälsoeffekter och psykologin bakom klimatförändringens förnekande.

Hållbar vård inom psykisk hälsa syftar till att uppnå följande:

  1. Förebyggande och motståndskraft: Främja mentalt välbefinnande, skapa sociala kontakter och främja individuell, social och gemenskapsmotståndskraft för att förebygga psykisk ohälsa.

  2. Empowerment: Ge patienter, personal och vårdgivare möjlighet att aktivt hantera sin psykiska hälsa och delta i beslutsprocesser.

  3. Eliminering av avfall: Identifiera och eliminera slösaktiga aktiviteter för att effektivisera mentalvårdstjänsterna, vilket minskar onödig resursförbrukning.

  4. Alternativ med låga koldioxidutsläpp: Använd alternativ med låga koldioxidutsläpp inom mental hälsa för att minimera miljöpåverkan från vården.

Exempel på hållbara metoder inkluderar att minska övermedicinering, anta ett återhämtningsorienterat tillvägagångssätt, utnyttja de terapeutiska fördelarna med naturliga miljöer och vårda stödnätverk. Genom att implementera sådana tillvägagångssätt kan vi förbättra patientvården och samtidigt minska ekonomiska och miljömässiga kostnader.

Dessutom möjliggör erbjudandet av distansmöten tillgänglighet för alla individer, vilket minskar det miljömässiga fotavtrycket i samband med resor och transporter.

Att säkerställa hållbarheten och tillväxten inom den mentala hälsosektorn är avgörande för att förbättra stödet till individer med psykiska problem. Detta innebär att förbättra kontrakteringen och driftsättningen av mentalvårdstjänster, ta itu med utmaningar inom rekrytering och behålla arbetskraft, och erkänna frivillig- och samhällssektorns avgörande roll i tillhandahållandet av hälso- och sjukvårdstjänster.

Korrespondensadress: 2 Harley Street, London, W1G 9PA