Somatoforma störningar

Förstå somatoforma störningar: orsaker och stöd

Somatoforma störningar omfattar en grupp psykiatriska tillstånd som kännetecknas av oförklarliga fysiska symtom. Dessa störningar kan ha en betydande inverkan på en individs välbefinnande och dagliga funktion. Utforska de olika typerna av somatoforma sjukdomar och lär dig hur vårt team kan ge hjälp och stöd.

Utforska typerna av somatoforma störningar

Somatoforma störningar omfattar flera distinkta tillstånd, var och en med sin egen uppsättning symtom och egenskaper. Dessa störningar inkluderar somatiseringsstörning, odifferentierad somatoform störning, omvandlingsstörning, smärtstörning, hypokondri, kroppsdysmorfisk störning och somatoform störning som inte specificeras på annat sätt. Att förstå skillnaderna mellan dessa sjukdomar kan hjälpa till med korrekt diagnos och behandlingsplanering.

Förstå symtomen och orsakerna

Somatoforma störningar kännetecknas av fysiska symtom som saknar en tydlig medicinsk förklaring. Individer med dessa störningar upplever ofta en rad fysiska besvär i olika kroppssystem. Även om de exakta orsakerna till somatoforma störningar inte är helt klarlagda, tros en kombination av biologiska, psykologiska och miljöfaktorer bidra till deras utveckling. Vårt team kan hjälpa till att utforska de bakomliggande orsakerna och triggers som är specifika för din situation.

Stöd och hjälp för somatoforma sjukdomar

Vi är dedikerade till att tillhandahålla omfattande stöd och hjälp till individer med somatoforma störningar. Vårt team av proffs förstår de unika utmaningarna som är förknippade med dessa tillstånd och är engagerade i att hjälpa dig att navigera genom dem. Vi erbjuder personliga behandlingsmetoder som tar itu med både de fysiska och psykologiska aspekterna av somatoforma sjukdomar.

Genom terapi, rådgivning och en holistisk behandlingsmetod strävar vi efter att lindra dina symtom, förbättra ditt allmänna välbefinnande och förbättra din livskvalitet. Vårt team kommer att arbeta nära dig för att utveckla en individuell behandlingsplan som är skräddarsydd efter dina specifika behov och omständigheter.

Du behöver inte möta somatoforma störningar ensam. Vårt stödjande och medkännande team är här för att guida dig på din resa mot läkning och återhämtning. Kontakta oss idag för att få den hjälp du behöver och ta det första steget mot att återta kontrollen över din hälsa och ditt välbefinnande.

Hur kan våra terapitjänster hjälpa dig?

Våra terapitjänster syftar till att skapa en stödjande och produktiv miljö där du kan ta itu med och övervinna dina psykiska problem. Vi prioriterar ditt välbefinnande och erbjuder personlig vård och omsorg. Genom en omfattande bedömning utvecklar vi en skräddarsydd onlinebehandlingsplan för att effektivt hantera ditt tillstånd. Med en rad tjänster och terapeutiska behandlingar, inklusive kognitiv beteendeterapi (KBT) och medkänslasfokuserad terapi, tillgodoser vi dina specifika behov.

Fördelar med onlineterapi

Onlineterapi ger ett bekvämt och transformativt sätt att få tillgång till psykoterapitjänster från var som helst i världen. Det eliminerar hinder för terapi genom att du kan få vård i bekvämligheten av ditt eget hem. Våra högkvalitativa onlinebedömningar och behandlingar är tillgängliga för individer över hela Storbritannien. Våra experter ger samma vårdnivå som personliga sessioner, oavsett var du befinner dig, och garanterar stöd och assistans var du än är.

Vår unika inställning till privat mentalvårdsbehandling

Vi tror på att skräddarsy vårt tillvägagångssätt för att hantera dina unika symtom och situation. Genom att lyssna noga på dina problem skapar vi en personlig behandlingsplan. Att söka stöd för psykisk hälsa kan vara skrämmande, men våra läkare ger orubbligt stöd och förståelse under din första konsultation. Vårt team av psykiatriker, psykologer och terapeuter utrustar dig med verktygen för att förstå och hantera dina symtom, vilket främjar ett lyckligare liv. Vi prioriterar sekretess, följer GDPR-riktlinjer och integrerar sömlöst med andra former av pågående hälso- och mentalvård.

Vem kan dra nytta av våra terapitjänster?

Våra terapitjänster vänder sig till individer som söker kortvarigt stöd under stressiga perioder, de som tar upp långvariga problem, individer som är intresserade av känslomässigt utforskande och de som söker tekniker för att återfå balansen. Vi hjälper även individer att upprätthålla en god psykisk hälsa, även utan omedelbar ångest.

Välja rätt terapialternativ

Vi erbjuder olika evidensbaserade terapialternativ såsom kognitiv beteendeterapi, medkänslasfokuserad terapi, kognitiv analytisk terapi och mindfulnessbaserad terapi. Under det första mötet gör vi en bedömning för att förstå dina svårigheter och erbjuda ett psykologiskt perspektiv. Även om vi kan föreslå det mest effektiva tillvägagångssättet, är det slutgiltiga beslutet ditt. När du bestämt dig för behandlingsväg kan du boka uppföljningstider och påbörja terapi.

Behandlingens varaktighet

Behandlingstiden varierar beroende på individuella behov. Framsteg kan uppnås i olika takt, med vissa situationer som kräver kortare behandlingsperioder och andra behöver långsiktigt stöd.

Att arbeta med en klinisk eller rådgivande psykolog

Att samarbeta med en psykolog eller terapeut innebär en process i tre steg: bedömning, formulering och behandling. Vi samlar in omfattande detaljer för att förstå ditt tillstånd, erbjuder en funktionell förståelse av problemet och arbetar tillsammans med dig för att hantera och förhindra symtom från att dominera ditt liv.

Vårt uppdrag

Vårt uppdrag är att stödja dig i att uppnå en hälsosam framtid, fri från psykiska symtom. Vårt team av högutbildade psykologer och psykiatriker samarbetar för att tillhandahålla en personlig service som möter dina specifika behov. Vi gör noggranna bedömningar, uppdaterar kontinuerligt din behandlingsplan och säkerställer en löpande bedömning av lämplig medicinsk vård.

Varför välja Health Choices Global?

Vi tillhandahåller nationell täckning över hela Storbritannien, och erbjuder omfattande mentalvårdsstöd för att förändra din livskvalitet. Vårt team av experter är tillgängligt 7 dagar i veckan och erbjuder flexibla och konfidentiella möten på distans. Vi är medlemmar i Royal College of Psychiatrists och andra tillsynsorgan, vilket säkerställer professionell och pålitlig vård.