Sömnstörningar

Sömnstörningar är tillstånd som stör de normala sömnmönstren och påverkar din allmänna hälsa, säkerhet och livskvalitet. Tillräcklig sömn är avgörande för olika kroppsfunktioner, och när det störs kan det leda till sömnbrist, utgöra risker för ditt välbefinnande och öka sannolikheten för andra hälsoproblem. Att känna igen tecken och symtom på sömnstörningar är avgörande för korrekt diagnos och behandling.

Vanliga tecken och symtom på sömnstörningar inkluderar överdriven sömnighet under dagen, oregelbunden andning eller ökad rörelse under sömnen och en oregelbunden sömn- och vakenhetscykel. Svårigheter att somna eller hålla sig i sömnen, ofta åtföljd av trötthet dagtid, är också karakteristiska för sömnstörningar. Individer med sömnstörningar kan uppleva en stark lust att ta tupplurar under dagen, och de kan uppvisa symtom på irritabilitet, ångest, koncentrationsbrist och till och med depression.

Hantera sömnstörningar

Om du misstänker att du kan ha en sömnstörning är det avgörande att söka rätt diagnos och behandling. Vårt team är här för att ge omfattande stöd och vägledning under hela denna process. Vi förstår vikten av en god natts sömn och dess inverkan på ditt allmänna välbefinnande.

Vårt tillvägagångssätt fokuserar på att identifiera de bakomliggande orsakerna till din sömnstörning och utveckla personliga strategier för att förbättra din sömnkvalitet. Behandlingsalternativ kan innefatta livsstilsförändringar, sömnhygien, avslappningstekniker och i vissa fall medicinska ingrepp.

Vi betonar betydelsen av att ta itu med sömnstörningar för att förbättra din hälsa, kognitiva funktion och dagliga prestation. Vårt team är dedikerade till att arbeta med dig för att skapa en individualiserad plan som möter dina specifika behov och förbättrar dina sömnmönster, så att du kan uppleva de återställande fördelarna med kvalitetssömn.

Låt inte sömnstörningar äventyra ditt välbefinnande. Kontakta vårt team för det stöd och den vägledning du behöver för att övervinna utmaningarna i samband med sömnstörningar och uppnå bättre sömnhälsa. Tillsammans kan vi hjälpa dig att återta kontrollen över din sömn och förbättra din övergripande livskvalitet.

Hur kan våra terapitjänster hjälpa dig?

Våra terapitjänster syftar till att skapa en stödjande och produktiv miljö där du kan ta itu med och övervinna dina psykiska problem. Vi prioriterar ditt välbefinnande och erbjuder personlig vård och omsorg. Genom en omfattande bedömning utvecklar vi en skräddarsydd onlinebehandlingsplan för att effektivt hantera ditt tillstånd. Med en rad tjänster och terapeutiska behandlingar, inklusive kognitiv beteendeterapi (KBT) och medkänslasfokuserad terapi, tillgodoser vi dina specifika behov.

Fördelar med onlineterapi

Onlineterapi ger ett bekvämt och transformativt sätt att få tillgång till psykoterapitjänster från var som helst i världen. Det eliminerar hinder för terapi genom att du kan få vård i bekvämligheten av ditt eget hem. Våra högkvalitativa onlinebedömningar och behandlingar är tillgängliga för individer över hela Storbritannien. Våra experter ger samma vårdnivå som personliga sessioner, oavsett var du befinner dig, och garanterar stöd och assistans var du än är.

Vår unika inställning till privat mentalvårdsbehandling

Vi tror på att skräddarsy vårt tillvägagångssätt för att hantera dina unika symtom och situation. Genom att lyssna noga på dina problem skapar vi en personlig behandlingsplan. Att söka stöd för psykisk hälsa kan vara skrämmande, men våra läkare ger orubbligt stöd och förståelse under din första konsultation. Vårt team av psykiatriker, psykologer och terapeuter utrustar dig med verktygen för att förstå och hantera dina symtom, vilket främjar ett lyckligare liv. Vi prioriterar sekretess, följer GDPR-riktlinjer och integrerar sömlöst med andra former av pågående hälso- och mentalvård.

Vem kan dra nytta av våra terapitjänster?

Våra terapitjänster vänder sig till individer som söker kortvarigt stöd under stressiga perioder, de som tar upp långvariga problem, individer som är intresserade av känslomässigt utforskande och de som söker tekniker för att återfå balansen. Vi hjälper även individer att upprätthålla en god psykisk hälsa, även utan omedelbar ångest.

Välja rätt terapialternativ

Vi erbjuder olika evidensbaserade terapialternativ såsom kognitiv beteendeterapi, medkänslasfokuserad terapi, kognitiv analytisk terapi och mindfulnessbaserad terapi. Under det första mötet gör vi en bedömning för att förstå dina svårigheter och erbjuda ett psykologiskt perspektiv. Även om vi kan föreslå det mest effektiva tillvägagångssättet, är det slutgiltiga beslutet ditt. När du bestämt dig för behandlingsväg kan du boka uppföljningstider och påbörja terapi.

Behandlingens varaktighet

Behandlingstiden varierar beroende på individuella behov. Framsteg kan uppnås i olika takt, med vissa situationer som kräver kortare behandlingsperioder och andra behöver långsiktigt stöd.

Att arbeta med en klinisk eller rådgivande psykolog

Att samarbeta med en psykolog eller terapeut innebär en process i tre steg: bedömning, formulering och behandling. Vi samlar in omfattande detaljer för att förstå ditt tillstånd, erbjuder en funktionell förståelse av problemet och arbetar tillsammans med dig för att hantera och förhindra symtom från att dominera ditt liv.

Vårt uppdrag

Vårt uppdrag är att stödja dig i att uppnå en hälsosam framtid, fri från psykiska symtom. Vårt team av högutbildade psykologer och psykiatriker samarbetar för att tillhandahålla en personlig service som möter dina specifika behov. Vi gör noggranna bedömningar, uppdaterar kontinuerligt din behandlingsplan och säkerställer en löpande bedömning av lämplig medicinsk vård.

Varför välja Health Choices Global?

Vi tillhandahåller nationell täckning över hela Storbritannien, och erbjuder omfattande mentalvårdsstöd för att förändra din livskvalitet. Vårt team av experter är tillgängligt 7 dagar i veckan och erbjuder flexibla och konfidentiella möten på distans. Vi är medlemmar i Royal College of Psychiatrists och andra tillsynsorgan, vilket säkerställer professionell och pålitlig vård.