Sexuell dysfunktion

Sexuell dysfunktion kan vara en utmanande fråga för individer med psykisk ohälsa, eftersom den kan påverkas av själva sjukdomen såväl som de mediciner som används för behandling. Olika psykiska sjukdomar och deras motsvarande mediciner kan ha olika effekter på den sexuella funktionen, vilket gör det viktigt att överväga inverkan på både sinnet och libido.

Psykisk sjukdoms inverkan på relationer

Olika psykiska sjukdomar kan störa förmågan att bilda och upprätthålla sexuella och mellanmänskliga relationer. Tillstånd som schizofreni, depression och ätstörningar, bland annat, kan manifestera psykosomatiska symtom som gör bindning och intimitet utmanande. Ofta blir lusten efter sexuell intimitet begränsad eller till och med obefintlig. Faktorer som bidrar till detta kan vara koncentrationssvårigheter, ändrade prioriteringar eller brist på en lämplig sexpartner.

Omfattande stöd för sexuell dysfunktion

På vår organisation inser vi vikten av att ta itu med sexuell dysfunktion i samband med psykisk ohälsa. Vårt engagerade team är här för att ge hjälp och stöd skräddarsytt efter dina unika behov. Vi erbjuder ett omfattande utbud av tjänster för att hjälpa dig att navigera i detta känsliga ämne.

Vårt tillvägagångssätt inkluderar en grundlig förståelse för den specifika psykiska sjukdom du står inför och dess potentiella inverkan på din sexuella funktion. Vi strävar efter att tillhandahålla personlig vägledning och behandlingsalternativ som minimerar effekterna av sexuell dysfunktion samtidigt som vi stödjer ditt övergripande mentala välbefinnande.

Vårt team kan hjälpa dig att utforska strategier för att hantera psykosomatiska symtom som är förknippade med psykisk ohälsa, utveckla hanteringsmekanismer och ta itu med eventuella problem relaterade till att skapa intima relationer. Vi förstår det komplexa samspelet mellan psykisk hälsa och sexuell funktion och är angelägna om att erbjuda medmänsklig vård som tar hänsyn till dina individuella förutsättningar.

Du behöver inte möta sexuell dysfunktion ensam. Vårt team är här för att erbjuda vägledning, stöd och praktiska lösningar för att hjälpa dig att navigera i den här aspekten av din mentala hälsoresa. Tillsammans kan vi arbeta för att förbättra din övergripande livskvalitet och förbättra ditt välbefinnande i både känslomässiga och intima områden.

Hur kan våra terapitjänster hjälpa dig?

Våra terapitjänster syftar till att skapa en stödjande och produktiv miljö där du kan ta itu med och övervinna dina psykiska problem. Vi prioriterar ditt välbefinnande och erbjuder personlig vård och omsorg. Genom en omfattande bedömning utvecklar vi en skräddarsydd onlinebehandlingsplan för att effektivt hantera ditt tillstånd. Med en rad tjänster och terapeutiska behandlingar, inklusive kognitiv beteendeterapi (KBT) och medkänslasfokuserad terapi, tillgodoser vi dina specifika behov.

Fördelar med onlineterapi

Onlineterapi ger ett bekvämt och transformativt sätt att få tillgång till psykoterapitjänster från var som helst i världen. Det eliminerar hinder för terapi genom att du kan få vård i bekvämligheten av ditt eget hem. Våra högkvalitativa onlinebedömningar och behandlingar är tillgängliga för individer över hela Storbritannien. Våra experter ger samma vårdnivå som personliga sessioner, oavsett var du befinner dig, och garanterar stöd och assistans var du än är.

Vår unika inställning till privat mentalvårdsbehandling

Vi tror på att skräddarsy vårt tillvägagångssätt för att hantera dina unika symtom och situation. Genom att lyssna noga på dina problem skapar vi en personlig behandlingsplan. Att söka stöd för psykisk hälsa kan vara skrämmande, men våra läkare ger orubbligt stöd och förståelse under din första konsultation. Vårt team av psykiatriker, psykologer och terapeuter utrustar dig med verktygen för att förstå och hantera dina symtom, vilket främjar ett lyckligare liv. Vi prioriterar sekretess, följer GDPR-riktlinjer och integrerar sömlöst med andra former av pågående hälso- och mentalvård.

Vem kan dra nytta av våra terapitjänster?

Våra terapitjänster vänder sig till individer som söker kortvarigt stöd under stressiga perioder, de som tar upp långvariga problem, individer som är intresserade av känslomässigt utforskande och de som söker tekniker för att återfå balansen. Vi hjälper även individer att upprätthålla en god psykisk hälsa, även utan omedelbar ångest.

Välja rätt terapialternativ

Vi erbjuder olika evidensbaserade terapialternativ såsom kognitiv beteendeterapi, medkänslasfokuserad terapi, kognitiv analytisk terapi och mindfulnessbaserad terapi. Under det första mötet gör vi en bedömning för att förstå dina svårigheter och erbjuda ett psykologiskt perspektiv. Även om vi kan föreslå det mest effektiva tillvägagångssättet, är det slutgiltiga beslutet ditt. När du bestämt dig för behandlingsväg kan du boka uppföljningstider och påbörja terapi.

Behandlingens varaktighet

Behandlingstiden varierar beroende på individuella behov. Framsteg kan uppnås i olika takt, med vissa situationer som kräver kortare behandlingsperioder och andra behöver långsiktigt stöd.

Att arbeta med en klinisk eller rådgivande psykolog

Att samarbeta med en psykolog eller terapeut innebär en process i tre steg: bedömning, formulering och behandling. Vi samlar in omfattande detaljer för att förstå ditt tillstånd, erbjuder en funktionell förståelse av problemet och arbetar tillsammans med dig för att hantera och förhindra symtom från att dominera ditt liv.

Vårt uppdrag

Vårt uppdrag är att stödja dig i att uppnå en hälsosam framtid, fri från psykiska symtom. Vårt team av högutbildade psykologer och psykiatriker samarbetar för att tillhandahålla en personlig service som möter dina specifika behov. Vi gör noggranna bedömningar, uppdaterar kontinuerligt din behandlingsplan och säkerställer en löpande bedömning av lämplig medicinsk vård.

Varför välja Health Choices Global?

Vi tillhandahåller nationell täckning över hela Storbritannien, och erbjuder omfattande mentalvårdsstöd för att förändra din livskvalitet. Vårt team av experter är tillgängligt 7 dagar i veckan och erbjuder flexibla och konfidentiella möten på distans. Vi är medlemmar i Royal College of Psychiatrists och andra tillsynsorgan, vilket säkerställer professionell och pålitlig vård.