PTSD hos barn

 PTSD (Post Traumatic Stress Disorder) är ett allvarligt, upprörande tillstånd som drabbar både vuxna och barn. Vi kan hjälpa.

Det är det känslomässiga svaret på en verklig eller hotad traumatisk händelse. Effekterna kan vara försvagande och långvariga om de inte behandlas.

Vad är PTSD?

PTSD är en mycket normal reaktion på en traumatisk händelse eller situation. PTSD kan orsakas av en enda traumatisk händelse, eller serie av händelser som har hänt i någons liv.
Det kan orsakas av att ha drabbats av ett trauma direkt, men också orsakat av att man lider av hot om ett trauma.
Det kan vara mycket svårt för barn att kommunicera sina känslor efter en traumatisk händelse, kanske för att de inte har de ord som krävs eller att känslorna är så överväldigande att de inte vet hur de ska prata om dem. Detta kan göra det mycket svårare för omgivningen att förstå vad som händer.

Orsaker till PTSD i barndomen

Terrorism

Vägtrafikolyckor

Krig

Naturkatastrofer och brandincidenter

Övergrepp, sexuellt eller fysiskt

Offer eller vittne till ett brott

Barndomsförsummelse

Diagnos av en långvarig eller livsbegränsande sjukdom

Barndomsmisshandel

En familjemedlems död

Vilka är symptomen på PTSD?

Barn i åldrarna 2 – 8 år: Symtomen på PTSD hos små barn skiljer sig från de hos vuxna, delvis på grund av hur den omogna hjärnan bearbetar information, men också på grund av den begränsade mängden känslomässigt språk tillgängliga. Att upprepade gånger återskapa händelsen eller rita vad som hände, ilska utbrott, störande beteende och mardrömmar är alla vanliga symtom på PTSD hos barn.

Ungdomar äldre än 8: När barn utvecklas och mognar börjar de uppvisa symtom mer som vuxna, inklusive:

Påträngande minnen

Återblickar och återupplev händelsen
Livliga minnen
Upprörande drömmar om händelsen
Tänker kontinuerligt på händelsen
Att få fysiska reaktioner när man tänker på händelsen, som hjärtklappning, ångest eller illamående

Numbing och undvikande

Minnesförlust om händelsen
Undvika människor eller platser som påminner dig om händelsen
Att känna avstånd från händelsen när de diskuteras med dig

Negativa känslor

Förlust av intresse för social interaktion
Känner förtvivlan inför framtiden
Blir lätt upprörd
Fysiska besvär som inte förklaras

Känslomässiga störningar

Känner sig orolig och orolig
Att inte kunna koncentrera sig
Sömnstörningar, problem med att somna eller vakna
Irritabilitet
Ilska
Att känna sig på kant hela tiden
Självskada
Depression

 

Varför får vi PTSD?

PTSD tros vara vårt sätt att hantera stressen som kroppen och hjärnan har gått igenom och som ett sätt för oss att komma överens med händelsen.

  1. Flashbacks tros hjälpa hjärnan att förbereda sig om händelsen skulle hända igen.
  2. Känslan av att vara på spetsen  beror på ökat adrenalin i systemet, vilket gör individen redo att "kämpa eller flyga". I det vanliga dagliga livet kan adrenalin vara en användbar kemikalie, men efter ett trauma kan nivån bli förhöjd och kämpa för att återgå till det normala.
  3. Numbing och undvikande kan vara en mekanism för hjärnan att få lite vila från att ständigt tänka på sådana upprörande händelser.
  4. hippocampus är en del av hjärnan som ansvarar för att skapa och lagra minne. Det kan påverkas negativt av nivåerna av adrenalin i hjärnan, som frigörs efter händelsen. De ökade adrenalinnivåerna kan stoppa minnen från att bearbetas som de ska, vilket resulterar i tillbakablickar.

Behandling av PTSD

Talande terapier är de mest effektiva behandlingarna för PTSD.

Det finns olika typer av terapi, som kan vara förvirrande, men vi kan hjälpa dig att ge råd om vilken behandling som är bäst för ditt barn, beroende på deras omständigheter

  1. KBT (kognitiv beteendeterapi) fungerar genom att ge ditt barn hanteringsmekanismer för att hjälpa dem att hantera de svåra känslor som uppstår efter ett trauma. Studier har visat att KBT är mycket effektivt för att lindra PTSD-symtom.
  2. Arbetet med Traumafokuserad terapi kommer direkt att arbeta med händelsen/händelserna som orsakade PTSD, med terapeuter som har specialistkunskaper om trauma. Den kan kombineras med KBT eller utföras ensam och kan vara bättre lämpad för vissa än KBT.
  3. EMDR-terapi kan vara särskilt effektiv för att arbeta med komplexa, störande minnen. Det fungerar genom att i huvudsak "omprogrammera" några av hjärnmönstren och har mycket goda resultat för ångest- och traumarelaterade tillstånd.
  4. Familjeterapi – forskning har visat att de mest framgångsrika resultaten kan bli när hela familjen får hjälp; även om traumat bara upplevdes av barnet självt kommer återverkningarna att märkas över de andra familjemedlemmarna.
  5. Föräldrastöd – det är inte lätt att ta hand om ett barn som har gått igenom traumatiska upplevelser. Förälder kan känna otrolig skuld, ilska eller frustration. Ett barns beteende kan vara utmanande och svårt att veta hur man hanterar. Föräldrastöd kan vara en livlina – att erbjuda förnuftig, omtänksam och användbar hjälp och stöd för att göra saker hemma mycket lättare och mindre stressande.
  6. Medicinering – Antidepressiva och andra psykotropa läkemedel kan vara användbara för att lindra symtom på PTSD, men ofta rekommenderas samtalsterapier. Läkemedel måste ordineras noggrant och hanteras till barn och vi rekommenderar alltid att du söker experthjälp när du överväger om medicinering är ett alternativ.

 

Prata med en kvalificerad professionell

Ett gratis, konfidentiellt samtal kan snabbt leda till att du återtar kontrollen. Alla samtal besvaras av en utbildad biträdande psykolog som lyssnar och ställer frågor innan den föreslår den mest lämpliga behandlingen.