Psykologiskt stöd och psykologisk utbildning för familjer/vårdare

Ge familjer/vårdare genom psykologiskt stöd och utbildning

Familjer och vårdare spelar en avgörande roll för att ge stöd och vård till sina nära och kära som står inför fysiska eller psykiska hälsoutmaningar. Vi inser den betydande inverkan som psykiska störningar kan ha på familjerna till individer som drabbats av dessa tillstånd. Därför erbjuder vi omfattande psykologiskt stöd och utbildning speciellt utformad för att hjälpa familjer och vårdare i deras viktiga roller.

Förstå familjers/vårdares roll

Som vårdare sträcker sig din roll bortom praktisk assistans och personlig omvårdnad. Du ger också ovärderligt känslomässigt stöd till din anhöriga med en psykisk störning. Både vårdtagarens och vårdtagarens välbefinnande är intrikat kopplat till vårdens art och kvalitet. Emellertid kan kraven på omvårdnad medföra betydande nivåer av stress, vilket påverkar olika aspekter av ditt liv, inklusive arbete, relationer och sociala interaktioner. Det är inte ovanligt att man brottas med personliga utmaningar relaterade till plikt, ansvar, egenvärde och skuld under vårdresan.

Dynamisk och utvecklande vårdprocess

Att ta hand om en nära och kära med psykiska problem är inte en statisk process. Vårdtagarens behov kan förändras i takt med att deras tillstånd utvecklas, vilket innebär nya utmaningar och komplexitet. Om den psykiska störningen åtföljs av beteendeproblem eller fysiska funktionsnedsättningar kan vårdarens roll bli ännu mer krävande och utmanande.

Omfattande psykologiskt stöd och utbildning

Vårt engagerade team är här för att ge dig det psykologiska stöd och utbildning som krävs för att navigera din vårdresa framgångsrikt. Vi erbjuder en rad tjänster skräddarsydda för dina specifika behov, inklusive rådgivning, terapi och praktisk vägledning. Vårt mål är att ge dig de kunskaper, färdigheter och resurser som behövs för att ge effektiv vård samtidigt som du prioriterar ditt eget välbefinnande.

Genom personligt stöd tar vi itu med de känslomässiga och psykologiska utmaningar som uppstår i vården, och hjälper dig att hantera stress, förbättra kommunikationen, sätta gränser och främja egenvård. Dessutom utrustar våra utbildningsprogram dig med värdefulla insikter om psykiska tillstånd, behandlingsalternativ och strategier för att stödja din älskades återhämtning och välbefinnande.

Vi förstår den unika dynamiken i omvårdnad och vikten av att skapa ett säkert och stödjande utrymme för dig att uttrycka dina bekymmer, rädslor och ambitioner. Vårt samarbetssätt säkerställer att du får den förståelse, vägledning och hjälp som krävs för att navigera i komplexiteten med att ta hand om en familjemedlem med psykiska problem.

Du är inte ensam på denna resa. Vårt team är dedikerade till att stödja och ge dig befogenhet varje steg på vägen. Tillsammans kan vi förbättra välbefinnandet för både dig och din älskade, och främja en hälsosammare och mer tillfredsställande vårdupplevelse.

Hur kan våra terapitjänster hjälpa dig?

Våra terapitjänster syftar till att skapa en stödjande och produktiv miljö där du kan ta itu med och övervinna dina psykiska problem. Vi prioriterar ditt välbefinnande och erbjuder personlig vård och omsorg. Genom en omfattande bedömning utvecklar vi en skräddarsydd onlinebehandlingsplan för att effektivt hantera ditt tillstånd. Med en rad tjänster och terapeutiska behandlingar, inklusive kognitiv beteendeterapi (KBT) och medkänslasfokuserad terapi, tillgodoser vi dina specifika behov.

Fördelar med onlineterapi

Onlineterapi ger ett bekvämt och transformativt sätt att få tillgång till psykoterapitjänster från var som helst i världen. Det eliminerar hinder för terapi genom att du kan få vård i bekvämligheten av ditt eget hem. Våra högkvalitativa onlinebedömningar och behandlingar är tillgängliga för individer över hela Storbritannien. Våra experter ger samma vårdnivå som personliga sessioner, oavsett var du befinner dig, och garanterar stöd och assistans var du än är.

Vår unika inställning till privat mentalvårdsbehandling

Vi tror på att skräddarsy vårt tillvägagångssätt för att hantera dina unika symtom och situation. Genom att lyssna noga på dina problem skapar vi en personlig behandlingsplan. Att söka stöd för psykisk hälsa kan vara skrämmande, men våra läkare ger orubbligt stöd och förståelse under din första konsultation. Vårt team av psykiatriker, psykologer och terapeuter utrustar dig med verktygen för att förstå och hantera dina symtom, vilket främjar ett lyckligare liv. Vi prioriterar sekretess, följer GDPR-riktlinjer och integrerar sömlöst med andra former av pågående hälso- och mentalvård.

Vem kan dra nytta av våra terapitjänster?

Våra terapitjänster vänder sig till individer som söker kortvarigt stöd under stressiga perioder, de som tar upp långvariga problem, individer som är intresserade av känslomässigt utforskande och de som söker tekniker för att återfå balansen. Vi hjälper även individer att upprätthålla en god psykisk hälsa, även utan omedelbar ångest.

Välja rätt terapialternativ

Vi erbjuder olika evidensbaserade terapialternativ såsom kognitiv beteendeterapi, medkänslasfokuserad terapi, kognitiv analytisk terapi och mindfulnessbaserad terapi. Under det första mötet gör vi en bedömning för att förstå dina svårigheter och erbjuda ett psykologiskt perspektiv. Även om vi kan föreslå det mest effektiva tillvägagångssättet, är det slutgiltiga beslutet ditt. När du bestämt dig för behandlingsväg kan du boka uppföljningstider och påbörja terapi.

Behandlingens varaktighet

Behandlingstiden varierar beroende på individuella behov. Framsteg kan uppnås i olika takt, med vissa situationer som kräver kortare behandlingsperioder och andra behöver långsiktigt stöd.

Att arbeta med en klinisk eller rådgivande psykolog

Att samarbeta med en psykolog eller terapeut innebär en process i tre steg: bedömning, formulering och behandling. Vi samlar in omfattande detaljer för att förstå ditt tillstånd, erbjuder en funktionell förståelse av problemet och arbetar tillsammans med dig för att hantera och förhindra symtom från att dominera ditt liv.

Vårt uppdrag

Vårt uppdrag är att stödja dig i att uppnå en hälsosam framtid, fri från psykiska symtom. Vårt team av högutbildade psykologer och psykiatriker samarbetar för att tillhandahålla en personlig service som möter dina specifika behov. Vi gör noggranna bedömningar, uppdaterar kontinuerligt din behandlingsplan och säkerställer en löpande bedömning av lämplig medicinsk vård.

Varför välja Health Choices Global?

Vi tillhandahåller nationell täckning över hela Storbritannien, och erbjuder omfattande mentalvårdsstöd för att förändra din livskvalitet. Vårt team av experter är tillgängligt 7 dagar i veckan och erbjuder flexibla och konfidentiella möten på distans. Vi är medlemmar i Royal College of Psychiatrists och andra tillsynsorgan, vilket säkerställer professionell och pålitlig vård.