Fobi

Förstå fobier: att övervinna rädsla och ångest

Fobier, en typ av ångestsyndrom, sträcker sig bortom vanliga rädslor och kan visa sig som överväldigande och försvagande oro för specifika föremål, platser, situationer, känslor eller djur.

Fobier kan kategoriseras som antingen specifika eller komplexa. Vanliga exempel på specifika fobier är rädsla för djur (som hundar, spindlar, ormar eller gnagare), miljöer (som höjder, djupt vatten eller bakterier), situationer (som att besöka tandläkaren eller flyga), kroppsupplevelser (som t.ex. som blod, kräks eller injektioner), och till och med sexuell ångest (som prestationsångest eller rädsla för att drabbas av en sexuellt överförbar infektion).

Komplexa fobier, å andra sidan, tenderar att utvecklas i vuxen ålder och inkluderar tillstånd som agorafobi (rädsla för öppna platser eller offentliga platser) och social fobi (rädsla för sociala situationer).

Att känna igen symptomen på en fobi är avgörande, eftersom det kan driva individer att göra betydande livsstilsjusteringar i ett försök att undvika den överväldigande rädsla och ångest som är förknippad med deras fobiska triggers.

Var säker på att det finns effektiva behandlingsalternativ för fobier. Efter en omfattande bedömning kan din behandlingsplan innebära samarbete med psykiatriker och psykologer specialiserade på beteendeterapi. Tekniker som desensibilisering och exponeringsterapi skräddarsydd för dina specifika behov kan användas, och läkemedelsrekommendationer kan också tillhandahållas.

På vårt center prioriterar vi ditt övergripande välbefinnande och antar ett helhetsgrepp på din behandling. Våra personliga planer tar hänsyn till dina unika omständigheter, medicinska historia och eventuella underliggande tillstånd, som syftar till att hjälpa dig att återta kontrollen över ditt liv och uppnå en känsla av balans fri från störande inflytande från fobier.

Hur kan våra terapitjänster hjälpa dig?

Våra terapitjänster syftar till att skapa en stödjande och produktiv miljö där du kan ta itu med och övervinna dina psykiska problem. Vi prioriterar ditt välbefinnande och erbjuder personlig vård och omsorg. Genom en omfattande bedömning utvecklar vi en skräddarsydd onlinebehandlingsplan för att effektivt hantera ditt tillstånd. Med en rad tjänster och terapeutiska behandlingar, inklusive kognitiv beteendeterapi (KBT) och medkänslasfokuserad terapi, tillgodoser vi dina specifika behov.

Fördelar med onlineterapi

Onlineterapi ger ett bekvämt och transformativt sätt att få tillgång till psykoterapitjänster från var som helst i världen. Det eliminerar hinder för terapi genom att du kan få vård i bekvämligheten av ditt eget hem. Våra högkvalitativa onlinebedömningar och behandlingar är tillgängliga för individer över hela Storbritannien. Våra experter ger samma vårdnivå som personliga sessioner, oavsett var du befinner dig, och garanterar stöd och assistans var du än är.

Vår unika inställning till privat mentalvårdsbehandling

Vi tror på att skräddarsy vårt tillvägagångssätt för att hantera dina unika symtom och situation. Genom att lyssna noga på dina problem skapar vi en personlig behandlingsplan. Att söka stöd för psykisk hälsa kan vara skrämmande, men våra läkare ger orubbligt stöd och förståelse under din första konsultation. Vårt team av psykiatriker, psykologer och terapeuter utrustar dig med verktygen för att förstå och hantera dina symtom, vilket främjar ett lyckligare liv. Vi prioriterar sekretess, följer GDPR-riktlinjer och integrerar sömlöst med andra former av pågående hälso- och mentalvård.

Vem kan dra nytta av våra terapitjänster?

Våra terapitjänster vänder sig till individer som söker kortvarigt stöd under stressiga perioder, de som tar upp långvariga problem, individer som är intresserade av känslomässigt utforskande och de som söker tekniker för att återfå balansen. Vi hjälper även individer att upprätthålla en god psykisk hälsa, även utan omedelbar ångest.

Välja rätt terapialternativ

Vi erbjuder olika evidensbaserade terapialternativ såsom kognitiv beteendeterapi, medkänslasfokuserad terapi, kognitiv analytisk terapi och mindfulnessbaserad terapi. Under det första mötet gör vi en bedömning för att förstå dina svårigheter och erbjuda ett psykologiskt perspektiv. Även om vi kan föreslå det mest effektiva tillvägagångssättet, är det slutgiltiga beslutet ditt. När du bestämt dig för behandlingsväg kan du boka uppföljningstider och påbörja terapi.

Behandlingens varaktighet

Behandlingstiden varierar beroende på individuella behov. Framsteg kan uppnås i olika takt, med vissa situationer som kräver kortare behandlingsperioder och andra behöver långsiktigt stöd.

Att arbeta med en klinisk eller rådgivande psykolog

Att samarbeta med en psykolog eller terapeut innebär en process i tre steg: bedömning, formulering och behandling. Vi samlar in omfattande detaljer för att förstå ditt tillstånd, erbjuder en funktionell förståelse av problemet och arbetar tillsammans med dig för att hantera och förhindra symtom från att dominera ditt liv.

Vårt uppdrag

Vårt uppdrag är att stödja dig i att uppnå en hälsosam framtid, fri från psykiska symtom. Vårt team av högutbildade psykologer och psykiatriker samarbetar för att tillhandahålla en personlig service som möter dina specifika behov. Vi gör noggranna bedömningar, uppdaterar kontinuerligt din behandlingsplan och säkerställer en löpande bedömning av lämplig medicinsk vård.

Varför välja Health Choices Global?

Vi tillhandahåller nationell täckning över hela Storbritannien, och erbjuder omfattande mentalvårdsstöd för att förändra din livskvalitet. Vårt team av experter är tillgängligt 7 dagar i veckan och erbjuder flexibla och konfidentiella möten på distans. Vi är medlemmar i Royal College of Psychiatrists och andra tillsynsorgan, vilket säkerställer professionell och pålitlig vård.