Parkinsons sjukdom

Avslöja utmaningarna med att diagnostisera Parkinsons sjukdom i de tidiga stadierna

Inom området för neurodegenerativa störningar utgör Parkinsons sjukdom en särskild diagnostisk utmaning under dess inledande faser. Tidig upptäckt är dock avgörande eftersom det ger tillgång till lämpliga behandlingar som kan lindra symtom och potentiellt bromsa sjukdomsprogression.

Förstå Parkinsons sjukdom

Parkinsons sjukdom är en progressiv sjukdom som påverkar det centrala nervsystemet. Även om det är allmänt känt för sina rörelserelaterade symtom, såsom skakningar, skakningar, stelhet, långsamma rörelser och gångsvårigheter, är det viktigt att notera att det också kan visa sig som en mindre känd orsak till demens, vanligtvis i avancerade stadier av sjukdomen.

Symtom på Parkinsons sjukdom

 • Motoriska symtom:
 • Bävningar
 • Styvhet
 • Långsamma rörelser
 • Böjd hållning, vilket leder till ökad risk för fall och frakturer

Psykiska symtom:

 • Svagad planering, resonemang, lärande, abstrakt tänkande och rumslig medvetenhet
 • Svårigheter med minneshämtning
 • Humörutmaningar, inklusive depression, apati och ångest
 • Impulskontrollproblem, såsom sug efter medicinering, hetsätning och hypersexualitet
 • Hallucinationer eller vanföreställningar

Ytterligare symtom:

 • Hudstickningar och domningar
 • Dålig dagtid
 • Störd sömn
 • Förstoppning
 • Urininkontinens
 • Synproblem

Orsaker till Parkinsons sjukdom

Med undantag för cirka 5 % av fallen kopplade till genetiska mutationer är den exakta orsaken till Parkinsons sjukdom fortfarande okänd. Vissa bekämpningsmedel och rökning har dock identifierats som potentiella riskfaktorer.

Symtomen på Parkinsons sjukdom tillskrivs degenerationen av dopamingenererande celler i en specifik region av mellanhjärnan. Orsaken bakom denna celldöd, liksom sambandet mellan Lewy-kroppar (små proteinavlagringar i hjärnan) med sjukdomen, är fortfarande svårfångade. Lewy-kroppar spelar också en roll i en annan form av demens som kallas "demens med Lewy-kroppar. "

Betydelsen av specialistdiagnos vid Parkinsons sjukdom

Att diagnostisera Parkinsons sjukdom i dess tidiga skeden kan vara utmanande. I många fall kan individer som inte uppvisar de klassiska tremorsymtomen förbli odiagnostiserade i flera år medan tillståndet gradvis fortskrider. För närvarande förlitar sig läkare på en patients medicinska historia och neurologiska undersökningar för att diagnostisera Parkinsons sjukdom, och hjärnskanningar kan användas för att utesluta andra störningar.

Levodopa, den vanligast föreskrivna behandlingen, används ofta för att bekräfta diagnosen. Om symtomen förbättras avsevärt med levodopa, tyder det på Parkinsons sjukdom. En positiv diagnos ger inte bara tillgång till stödtjänster som är skräddarsydda för patienter med Parkinsons sjukdom och deras vårdgivare utan tillåter också individer och deras familjer att planera för framtiden.

Behandlingsalternativ för Parkinsons sjukdom

Även om det för närvarande inte finns något botemedel mot Parkinsons sjukdom, syftar behandlingen till att bromsa utvecklingen. Tidiga motoriska symtom kan hanteras med medicin, där levodopa är det vanligaste. Andra interventioner, såsom specialdieter, fysisk träning, sjukgymnastik, logopedi och arbetsterapi, kan också vara fördelaktiga.

Men långvarig användning av levodopa kan leda till en komplikation som kallas dyskinesi, kännetecknad av ofrivilliga vridningsrörelser. I sådana fall kan alternativa mediciner ordineras, även om de kan komma med oönskade biverkningar, inklusive förvirring och hallucinationer. Som en sista utväg kan kirurgiska alternativ, såsom djup hjärnstimulering, som involverar placering av en "hjärnpacemaker", hjälpa till att lindra skakningar.

Konfidentiell och omfattande vård

Våra tjänster prioriterar din integritet och följer GDPR-riktlinjerna och konfidentialitetskraven som anges av brittiska reglerande och professionella organ. Vi strävar efter att leverera skräddarsydd fjärr- eller onlineassistans till individer över hela landet, allt från bekvämligheten av ditt eget hem. Vårt integrerade tillvägagångssätt säkerställer sömlös samordning med andra vårdgivare, såsom allmänläkare, sjukhus och frivilliga sektorer, vilket underlättar holistisk vård för din pågående hälsa och ditt välbefinnande.

Hur kan våra terapitjänster hjälpa dig?

Våra terapitjänster syftar till att skapa en stödjande och produktiv miljö där du kan ta itu med och övervinna dina psykiska problem. Vi prioriterar ditt välbefinnande och erbjuder personlig vård och omsorg. Genom en omfattande bedömning utvecklar vi en skräddarsydd onlinebehandlingsplan för att effektivt hantera ditt tillstånd. Med en rad tjänster och terapeutiska behandlingar, inklusive kognitiv beteendeterapi (KBT) och medkänslasfokuserad terapi, tillgodoser vi dina specifika behov.

Fördelar med onlineterapi

Onlineterapi ger ett bekvämt och transformativt sätt att få tillgång till psykoterapitjänster från var som helst i världen. Det eliminerar hinder för terapi genom att du kan få vård i bekvämligheten av ditt eget hem. Våra högkvalitativa onlinebedömningar och behandlingar är tillgängliga för individer över hela Storbritannien. Våra experter ger samma vårdnivå som personliga sessioner, oavsett var du befinner dig, och garanterar stöd och assistans var du än är.

Vår unika inställning till privat mentalvårdsbehandling

Vi tror på att skräddarsy vårt tillvägagångssätt för att hantera dina unika symtom och situation. Genom att lyssna noga på dina problem skapar vi en personlig behandlingsplan. Att söka stöd för psykisk hälsa kan vara skrämmande, men våra läkare ger orubbligt stöd och förståelse under din första konsultation. Vårt team av psykiatriker, psykologer och terapeuter utrustar dig med verktygen för att förstå och hantera dina symtom, vilket främjar ett lyckligare liv. Vi prioriterar sekretess, följer GDPR-riktlinjer och integrerar sömlöst med andra former av pågående hälso- och mentalvård.

Vem kan dra nytta av våra terapitjänster?

Våra terapitjänster vänder sig till individer som söker kortvarigt stöd under stressiga perioder, de som tar itu med långvariga problem, individer som är intresserade av emotionell utforskning och de som söker tekniker för att återfå balansen. Vi hjälper även individer att upprätthålla en god psykisk hälsa, även utan omedelbar ångest.

Välja rätt terapialternativ

Vi erbjuder olika evidensbaserade terapialternativ såsom kognitiv beteendeterapi, compassion-fokuserad terapi, kognitiv analytisk terapi och mindfulness-baserad terapi. Under det första mötet gör vi en bedömning för att förstå dina svårigheter och erbjuda ett psykologiskt perspektiv. Även om vi kan föreslå det mest effektiva tillvägagångssättet, är det slutgiltiga beslutet ditt. När du bestämt dig för behandlingsväg kan du boka uppföljningstider och påbörja terapi.

Behandlingens varaktighet

Behandlingstiden varierar beroende på individuella behov. Framsteg kan uppnås i olika takt, med vissa situationer som kräver kortare behandlingsperioder och andra behöver långsiktigt stöd.

Att arbeta med en klinisk eller rådgivande psykolog

Att samarbeta med en psykolog eller terapeut innebär en process i tre steg: bedömning, formulering och behandling. Vi samlar in omfattande detaljer för att förstå ditt tillstånd, erbjuder en funktionell förståelse av problemet och arbetar tillsammans med dig för att hantera och förhindra symtom från att dominera ditt liv.

Vårt uppdrag

Vårt uppdrag är att stödja dig i att uppnå en hälsosam framtid, fri från psykiska symtom. Vårt team av högutbildade psykologer och psykiatriker samarbetar för att tillhandahålla en personlig service som möter dina specifika behov. Vi gör noggranna bedömningar, uppdaterar kontinuerligt din behandlingsplan och säkerställer en löpande bedömning av lämplig medicinsk vård.

Varför välja Health Choices Global?

Vi tillhandahåller nationell täckning över hela Storbritannien, och erbjuder omfattande mentalvårdsstöd för att förändra din livskvalitet. Vårt team av experter är tillgängligt 7 dagar i veckan och erbjuder flexibla och konfidentiella möten på distans. Vi är medlemmar i Royal College of Psychiatrists och andra tillsynsorgan, vilket säkerställer professionell och pålitlig vård.