Övergripande avgiftsstruktur för alla tjänster

Ring 0333 3390115

 

Varför välja Health Choices?

 • Nationellt ledande leverantör av psykiatri-, terapi- och psykologtjänster för vuxna
 • Brett utbud av bedömningar och behandlingar tillgängliga, från psykiatriska bedömningar till terapibehandling som KBT och EMDR och många fler
 • Vi är tillgängliga 7 dagar i veckan för online

 

Avgifter för privat psykiatrisk service och behandling

Vi erbjuder ett brett utbud av bedömningar och behandlingsplaner som kan skräddarsys för att passa dina individuella behov, från fullständiga psykiatriska bedömningar till KBT- och EMDR-terapi. Mötena börjar på bara 30 minuter och kan ta upp till 2 timmar, beroende på dina unika krav.

Våra klinikavgifter varierar beroende på typen av behandling, tidpunkten för mötet och komplexiteten i tillvägagångssättet. Nedan finns vägledande avgiftsöversikter, men vänligen kontakta oss för att diskutera en skräddarsydd behandlingsplan för dig eller din älskade – vi erbjuder bekväma betalningsplaner som låter dig fördela kostnaderna för behandlingen.

Observera att nya patienter kommer att behöva betala 50 % av avgifterna i förväg, och alla avgifter ska betalas i förväg.

Arvoden för psykiater, psykolog, psykoterapeut och kurator förklaras

Vi skräddarsyr våra behandlingsplaner för att passa dina behov och strävar efter att göra våra tjänster tillgängliga för alla och erbjuder en mängd olika bedömnings- och behandlingspaket, med tillgång till konsultpsykiatriker, psykologer och psykoterapeuter samt våra andra läkare. Observera att alla våra serviceavgifter, exklusive medicinsk-juridiska tjänster, är undantagna från moms.

Psykiatriservice

 • ADHD eller ADD-bedömning, inklusive en fullständig rapport
 • Utvärdering av sömnstörningar, inklusive en fullständig rapport
 • Fullständigt psykiatrisk bedömningspaket med en konsult psykiater, inklusive en kort rapport (rekommenderas för nya patienter som söker psykiatrisk konsultation)
 • Fullständigt psykiatrisk bedömningspaket med en konsultpsykiater, inklusive en kort rapport
 • Fullständig utvärderingsrapport (detta kan läggas till i den korta rapporten om en större detaljnivå krävs)
 • Ytterligare psykiatrisk allmän kontakt, rapportering och konsultation
 • Uppföljningstid
 • Utökad uppföljningskonsultation
 • Utökat uppföljande samråd och kort rapport

Psykiatriavgifter och mötestider

Psykiatriska bedömningar tar mellan 55 minuter och 1 timme och 55 minuter, beroende på vilken supportnivå du behöver och vilken tjänst du väljer. Arvoden beräknas utifrån mötestid, vald tjänst och rapportens längd. Vänligen kontakta oss för att diskutera dina behov – vi kommer att rekommendera det rätta alternativet för dig baserat på dina unika omständigheter.

Psykiatriavgifter och mötestider

Efter din första psykiatriska bedömning kan vi rekommendera ytterligare uppföljningsbesök eller rapporter som din psykiater anser skulle gynna dig. Dessa uppföljningskonsultationer är ett tillfälle för dig att komma ikapp med din läkare eller se över din medicinering och kan innehålla en kort rapport.

Terapi och psykologitjänster

Vi erbjuder ett brett utbud av terapi- och psykologtjänster för att passa individuella behov, från KBT-terapi till EDMR, med flera tillgängliga mötestyper. Om du vill diskutera det rätta terapeutiska tillvägagångssättet för dig eller din älskade, vänligen kontakta oss – vi kan tillhandahålla en skräddarsydd behandlingsplan och en personlig offert baserad på dina behov och omständigheter.

 • Fullständig psykologisk bedömning levererad av en klinisk eller rådgivande psykolog
 • Psykologisk intervention utförd av en klinisk eller rådgivande psykolog
 • EMDR (Eye Movement Desensitisation and Reprocessing) session levererad av en psykoterapeut eller klinisk psykolog
 • Kognitiv beteendeterapi (KBT) session levererad av en KBT-utbildad kurator eller kurator eller klinisk psykolog
 • Psykoterapisession levererad av en psykoterapeut (inkluderar bedömning)
 • Rådgivningssession levererad av en rådgivare (inkluderar bedömning)
 • Ytterligare psykiatrisk allmän kontakt, rapportering och konsultation
 • Uppföljningstid
 • Utökad uppföljningskonsultation
 • Utökat uppföljande samråd och kort rapport

Terapi- och psykologtjänstavgifter och mötestider

Vi erbjuder ett brett utbud av terapi- och psykologtjänster, med möten som sträcker sig från 50 minuter till 90 minuter beroende på vilken behandlingsplan du följer. Vänligen kontakta oss för att diskutera dina behov – vi kommer att rekommendera det rätta alternativet baserat på ditt föredragna tillvägagångssätt.

Uppföljning och utökade terapi- och psykologbesök

Efter ditt första möte kan vi rekommendera ytterligare uppföljningsbesök eller rapporter som din psykoterapeut eller kliniska psykolog anser skulle gynna dig. Dessa uppföljningskonsultationer är ett tillfälle för dig att komma ikapp med din läkare och kan innehålla en kort rapport. Terapi och psykologtjänster pågår normalt sett. Som en del av din skräddarsydda behandlingsplan kommer din läkare att ge råd om hur ofta du skulle ha nytta av att ses och hur ofta du bör delta i möten.

Privata recept

Observera att kostnaden för din medicin (debiteras av apoteket) inte täcks av mötesavgiften. Ett privat recept måste begäras online och betalning ska göras i förskott.

Medic-juridiska tjänster

Vi erbjuder en rad medicinsk-juridiska tjänster, allt från mental kapacitetsbedömning till sakkunniga vittnesmål. Vi erbjuder en fast offert, med villkor och CV:n för expertvittnen tillgängliga på begäran.

 • Domstol för skilsmässa eller vårdnad om barn
 • Bolagsrätt – likvidation etc
 • Immigration
 • Forensic
 • Arresterad
 • Personskada (bilolyckor etc)
 • Arbetsnämnd eller orättvis uppsägning
 • PTSD – Forces against Army etc

Detta är bara några av de tjänster vi täcker. Ring oss för att fråga antingen som privatperson eller advokat för att få veta mer. Priset för våra medicinsk-juridiska tjänster är £300+ moms per timme, totalpris angett från fall till fall. Vi erbjuder även stöd genom rättshjälp.

Observera att medicinska juridiska avgifter medför moms.

 

Extra kostnader för särskilda ytterligare behov 

Vi skulle utvärdera detta när du gör din förfrågan. Ett bra exempel på detta skulle vara om det behövs en tolk.

Vänligen använd vår kontaktruta för att meddela oss dina speciella krav och vårt team kommer att göra sitt bästa för att tillmötesgå och försöka hjälpa.

 

Betalningsvillkor och avbokningsregler

Vi kräver full betalning på eller före dagen för ditt möte och accepterar de flesta vanliga betal- och kreditkort. För nya patienter som gör sin första första bokning kräver vi en minsta deposition på 50 % för att säkra mötet. För alla framtida möten kräver vi att betalning regleras senast dagen.

När vi har tagit emot betalningen skickar vi ett kvitto till dig via e-post som bekräftar datum och tid för ditt möte samt namnet på din läkare. Om du är en ny patient som kommer till vår klinik, bifogar vi även ett patientregistreringsformulär som vi ber dig att fylla i och returnera till oss så snart som möjligt.

Vi har en 48-timmars avbokningsregler. Om du vill avboka ditt möte, vänligen maila oss med hjälp av kontaktrutan på vår webbplats.

Korrespondensadress: 2 Harley Street, London, W1G 9PA