Tvångssyndrom

Obsessive-Compulsive Disorder (OCD) är ett psykiskt tillstånd som ofta förblir missförstått trots dess betydande inverkan på livet för dem som upplever det.

Vad är OCD-behandling?

När det kommer till behandling av OCD prioriterar vi ett övergripande tillvägagångssätt som prioriterar ditt övergripande välbefinnande. Våra behandlingsplaner är skräddarsydda för dina unika omständigheter, med tanke på din medicinska historia och eventuella underliggande tillstånd. Detta kan innebära kognitiv beteendeterapi (KBT), medicinering eller en kombination av båda. Vårt mål är att ge behandling som gör att du kan leva ett balanserat liv utan ytterligare störningar.

OCD-behandling involverar ofta kognitiv beteendeterapi, som hjälper individer att identifiera och utmana sina tvångstankar och engagera sig i hälsosammare beteendemönster. Exponerings- och responsförebyggande terapi kan också användas, som gradvis utsätter individer för deras triggers och hjälper dem att utveckla alternativa svar.

Vilka är symptomen på OCD?

Medan symtomen kan variera från person till person, upplever individer med OCD vanligtvis specifika tvångstankar och engagerar sig i tvångsmässiga beteenden som ett sätt att hantera sina påträngande tankar. Några av de vanliga OCD-beteenden och utlösare inkluderar:

  • Överdrivna handtvätt- eller rengöringsritualer
  • Konstant behov av symmetri eller ordning
  • Ihållande rädsla för kontaminering eller bakterier
  • Påträngande tankar relaterade till skada, våld eller oönskade impulser
  • Upprepade kontrollbeteenden (t.ex. g , lås, apparater)
  • Kompulsiv räkning eller ordnande av objekt i specifika mönster
  • Intensivt behov av trygghet eller att söka konstant validering
  • Svårigheter att slänga eller skiljas från ägodelar, vilket leder till överdriven hamstring

Det är viktigt att komma ihåg att OCD är en komplex och mångfacetterad sjukdom, och symtomen kan manifestera sig olika hos varje individ. Att söka professionell hjälp är avgörande för korrekt diagnos och effektiv behandling.

Vårt engagerade team är här för att stödja och vägleda dig genom din OCD-resa, tillhandahålla medkännande vård och evidensbaserade interventioner. Tillsammans kan vi arbeta för att hantera dina symtom och förbättra din livskvalitet.

Hur kan våra terapitjänster hjälpa dig?

Våra terapitjänster syftar till att skapa en stödjande och produktiv miljö där du kan ta itu med och övervinna dina psykiska problem. Vi prioriterar ditt välbefinnande och erbjuder personlig vård och omsorg. Genom en omfattande bedömning utvecklar vi en skräddarsydd onlinebehandlingsplan för att effektivt hantera ditt tillstånd. Med en rad tjänster och terapeutiska behandlingar, inklusive kognitiv beteendeterapi (KBT) och medkänslasfokuserad terapi, tillgodoser vi dina specifika behov.

Fördelar med onlineterapi

Onlineterapi ger ett bekvämt och transformativt sätt att få tillgång till psykoterapitjänster från var som helst i världen. Det eliminerar hinder för terapi genom att du kan få vård i bekvämligheten av ditt eget hem. Våra högkvalitativa onlinebedömningar och behandlingar är tillgängliga för individer över hela Storbritannien. Våra experter ger samma vårdnivå som personliga sessioner, oavsett var du befinner dig, och garanterar stöd och assistans var du än är.

Vår unika inställning till privat mentalvårdsbehandling

Vi tror på att skräddarsy vårt tillvägagångssätt för att hantera dina unika symtom och situation. Genom att lyssna noga på dina problem skapar vi en personlig behandlingsplan. Att söka stöd för psykisk hälsa kan vara skrämmande, men våra läkare ger orubbligt stöd och förståelse under din första konsultation. Vårt team av psykiatriker, psykologer och terapeuter utrustar dig med verktygen för att förstå och hantera dina symtom, vilket främjar ett lyckligare liv. Vi prioriterar sekretess, följer GDPR-riktlinjer och integrerar sömlöst med andra former av pågående hälso- och mentalvård.

Vem kan dra nytta av våra terapitjänster?

Våra terapitjänster vänder sig till individer som söker kortvarigt stöd under stressiga perioder, de som tar upp långvariga problem, individer som är intresserade av känslomässigt utforskande och de som söker tekniker för att återfå balansen. Vi hjälper även individer att upprätthålla en god psykisk hälsa, även utan omedelbar ångest.

Välja rätt terapialternativ

Vi erbjuder olika evidensbaserade terapialternativ såsom kognitiv beteendeterapi, medkänslasfokuserad terapi, kognitiv analytisk terapi och mindfulnessbaserad terapi. Under det första mötet gör vi en bedömning för att förstå dina svårigheter och erbjuda ett psykologiskt perspektiv. Även om vi kan föreslå det mest effektiva tillvägagångssättet, är det slutgiltiga beslutet ditt. När du bestämt dig för behandlingsväg kan du boka uppföljningstider och påbörja terapi.

Behandlingens varaktighet

Behandlingstiden varierar beroende på individuella behov. Framsteg kan uppnås i olika takt, med vissa situationer som kräver kortare behandlingsperioder och andra behöver långsiktigt stöd.

Att arbeta med en klinisk eller rådgivande psykolog

Att samarbeta med en psykolog eller terapeut innebär en process i tre steg: bedömning, formulering och behandling. Vi samlar in omfattande detaljer för att förstå ditt tillstånd, erbjuder en funktionell förståelse av problemet och arbetar tillsammans med dig för att hantera och förhindra symtom från att dominera ditt liv.

Vårt uppdrag

Vårt uppdrag är att stödja dig i att uppnå en hälsosam framtid, fri från psykiska symtom. Vårt team av högutbildade psykologer och psykiatriker samarbetar för att tillhandahålla en personlig service som möter dina specifika behov. Vi gör noggranna bedömningar, uppdaterar kontinuerligt din behandlingsplan och säkerställer en löpande bedömning av lämplig medicinsk vård.

Varför välja Health Choices Global?

Vi tillhandahåller nationell täckning över hela Storbritannien, och erbjuder omfattande mentalvårdsstöd för att förändra din livskvalitet. Vårt team av experter är tillgängligt 7 dagar i veckan och erbjuder flexibla och konfidentiella möten på distans. Vi är medlemmar i Royal College of Psychiatrists och andra tillsynsorgan, vilket säkerställer professionell och pålitlig vård.