Neuropsykologisk bedömning

En neuropsykologisk bedömning är en omfattande utvärdering av kognitiv funktion och hjärnrelaterade förmågor, främst utförd för individer som har upplevt en hjärnskada eller har ett neurologiskt tillstånd. Denna bedömning ger värdefulla insikter om en individs kognitiva styrkor och svagheter, och hjälper till att vägleda behandlings- och rehabiliteringsplaner.

Under en neuropsykologisk bedömning kommer du att inleda ett första samtal med en psykolog för att diskutera dina bekymmer, sjukdomshistoria och symtom. Detta gör att psykologen kan samla in relevant information och förstå dina specifika behov. Bedömningen omfattar sedan en serie standardiserade tester och uppgifter utformade för att bedöma olika kognitiva domäner, såsom uppmärksamhet, minne, språk, problemlösning och exekutiv funktion.

Tester i en neuropsykologisk bedömning är noggrant utvalda för att rikta in sig på specifika områden av kognitiv funktion. De kan inkludera uppgifter som minneshämtning, uppmärksamhets- och koncentrationsövningar, verbala och visuella problemlösningsuppgifter och tester av perceptuella och motoriska förmågor. Bedömningsprocessen är skräddarsydd efter individens unika förutsättningar och kan ta flera timmar att genomföra, beroende på ärendets komplexitet.

En neuropsykologisk bedömning kan ge avgörande insikter om karaktären och omfattningen av kognitiva svårigheter efter en hjärnskada eller neurologiskt tillstånd. Det hjälper till att bestämma vilken påverkan skadan eller tillståndet har på daglig funktion, arbetsrelaterade förmågor och övergripande livskvalitet. Utvärderingsresultaten kan vägleda behandlingsplanering, inklusive utveckling av personliga rehabiliteringsstrategier, interventioner och boende för att stödja återhämtning och optimera kognitiv funktion.

Förutom hjärnskador kan en neuropsykologisk bedömning vara till hjälp för att förstå och behandla olika neurologiska tillstånd som demens, stroke, multipel skleros, epilepsi och ADHD. Det kan också hjälpa till att skilja kognitiva förändringar relaterade till åldrande från de som är associerade med neurologiska störningar.

Genom att genomgå en neuropsykologisk bedömning kan individer få en bättre förståelse för sina kognitiva styrkor och svagheter, identifiera problemområden och få skräddarsydda rekommendationer för interventioner och stöd. Bedömningen spelar en avgörande roll för att optimera kognitiv funktion, främja återhämtning och förbättra det övergripande välbefinnandet efter en hjärnskada eller neurologiskt tillstånd.

Hur kan våra terapitjänster hjälpa dig?

Våra terapitjänster syftar till att skapa en stödjande och produktiv miljö där du kan ta itu med och övervinna dina psykiska problem. Vi prioriterar ditt välbefinnande och erbjuder personlig vård och omsorg. Genom en omfattande bedömning utvecklar vi en skräddarsydd onlinebehandlingsplan för att effektivt hantera ditt tillstånd. Med en rad tjänster och terapeutiska behandlingar, inklusive kognitiv beteendeterapi (KBT) och medkänslasfokuserad terapi, tillgodoser vi dina specifika behov.

Fördelar med onlineterapi

Onlineterapi ger ett bekvämt och transformativt sätt att få tillgång till psykoterapitjänster från var som helst i världen. Det eliminerar hinder för terapi genom att du kan få vård i bekvämligheten av ditt eget hem. Våra högkvalitativa onlinebedömningar och behandlingar är tillgängliga för individer över hela Storbritannien. Våra experter ger samma vårdnivå som personliga sessioner, oavsett var du befinner dig, och garanterar stöd och assistans var du än är.

Vår unika inställning till privat mentalvårdsbehandling

Vi tror på att skräddarsy vårt tillvägagångssätt för att hantera dina unika symtom och situation. Genom att lyssna noga på dina problem skapar vi en personlig behandlingsplan. Att söka stöd för psykisk hälsa kan vara skrämmande, men våra läkare ger orubbligt stöd och förståelse under din första konsultation. Vårt team av psykiatriker, psykologer och terapeuter utrustar dig med verktygen för att förstå och hantera dina symtom, vilket främjar ett lyckligare liv. Vi prioriterar sekretess, följer GDPR-riktlinjer och integrerar sömlöst med andra former av pågående hälso- och mentalvård.

Vem kan dra nytta av våra terapitjänster?

Våra terapitjänster vänder sig till individer som söker kortvarigt stöd under stressiga perioder, de som tar upp långvariga problem, individer som är intresserade av känslomässigt utforskande och de som söker tekniker för att återfå balansen. Vi hjälper även individer att upprätthålla en god psykisk hälsa, även utan omedelbar ångest.

Välja rätt terapialternativ

Vi erbjuder olika evidensbaserade terapialternativ såsom kognitiv beteendeterapi, medkänslasfokuserad terapi, kognitiv analytisk terapi och mindfulnessbaserad terapi. Under det första mötet gör vi en bedömning för att förstå dina svårigheter och erbjuda ett psykologiskt perspektiv. Även om vi kan föreslå det mest effektiva tillvägagångssättet, är det slutgiltiga beslutet ditt. När du bestämt dig för behandlingsväg kan du boka uppföljningstider och påbörja terapi.

Behandlingens varaktighet

Behandlingstiden varierar beroende på individuella behov. Framsteg kan uppnås i olika takt, med vissa situationer som kräver kortare behandlingsperioder och andra behöver långsiktigt stöd.

Att arbeta med en klinisk eller rådgivande psykolog

Att samarbeta med en psykolog eller terapeut innebär en process i tre steg: bedömning, formulering och behandling. Vi samlar in omfattande detaljer för att förstå ditt tillstånd, erbjuder en funktionell förståelse av problemet och arbetar tillsammans med dig för att hantera och förhindra symtom från att dominera ditt liv.

Vårt uppdrag

Vårt uppdrag är att stödja dig i att uppnå en hälsosam framtid, fri från psykiska symtom. Vårt team av högutbildade psykologer och psykiatriker samarbetar för att tillhandahålla en personlig service som möter dina specifika behov. Vi gör noggranna bedömningar, uppdaterar kontinuerligt din behandlingsplan och säkerställer en löpande bedömning av lämplig medicinsk vård.

Varför välja Health Choices Global?

Vi tillhandahåller nationell täckning över hela Storbritannien, och erbjuder omfattande mentalvårdsstöd för att förändra din livskvalitet. Vårt team av experter är tillgängligt 7 dagar i veckan och erbjuder flexibla och konfidentiella möten på distans. Vi är medlemmar i Royal College of Psychiatrists och andra tillsynsorgan, vilket säkerställer professionell och pålitlig vård.