Mindfulnessbaserad terapi

Mindfulness-baserad kognitiv terapi (MBCT) är ett terapeutiskt tillvägagångssätt som kombinerar inslag av kognitiv terapi, meditation och odling av mindfulness. Genom att integrera dessa metoder syftar MBCT till att hjälpa individer att utveckla ett icke-dömande och nutidsfokuserat tänkesätt.

I MBCT används olika mindfulness-tekniker och övningar för att underlätta självmedvetenhet och främja mentalt välbefinnande. En av de centrala metoderna är meditation, som kan vara vägledd eller självstyrd. Genom meditation lär sig individer att observera sina tankar, känslor och kroppsliga förnimmelser med en känsla av acceptans och icke-reaktivitet.

Träningen med kroppsskanning är en annan grundläggande komponent i MBCT. Genom att ligga ner och systematiskt rikta uppmärksamheten mot olika delar av kroppen, odlar individer en fördjupad medvetenhet om kroppsliga förnimmelser och främjar en koppling mellan sinne och kropp.

Mindfulness-övningar sträcker sig bortom formella meditationssessioner och kan integreras i dagliga aktiviteter. Målet är att föra en ökad medvetenhet till varje ögonblick, helt engagera sig i den nuvarande upplevelsen. Mindfulness stretching kombinerar fysisk rörelse med medveten uppmärksamhet, vilket tillåter individer att medvetet ansluta till sina kroppar.

Yoga är ofta inkorporerat i MBCT, eftersom det erbjuder ett holistiskt förhållningssätt till medveten rörelse och avslappning. Genom yogaställningar kan individer odla mindfulness samtidigt som de främjar fysisk flexibilitet och balans.

Genom att delta i MBCT kan individer utveckla en större känsla av självmedvetenhet, förbättra sin förmåga att reglera känslor och främja en icke-dömande attityd gentemot sig själva och andra. Denna terapi är särskilt fördelaktig för individer som hanterar tillstånd som depression, ångest, stress och kronisk smärta.

Genom utövandet av mindfulness-baserad kognitiv terapi kan individer odla en djupare förståelse för sina tankar, känslor och kroppsliga förnimmelser. Genom att omfamna nuet med en attityd av acceptans och icke-dömande kan individer förbättra sitt övergripande välbefinnande och utveckla skickligare sätt att relatera till sina inre upplevelser och omvärlden.

Hur kan våra terapitjänster hjälpa dig?

Våra terapitjänster syftar till att skapa en stödjande och produktiv miljö där du kan ta itu med och övervinna dina psykiska problem. Vi prioriterar ditt välbefinnande och erbjuder personlig vård och omsorg. Genom en omfattande bedömning utvecklar vi en skräddarsydd onlinebehandlingsplan för att effektivt hantera ditt tillstånd. Med en rad tjänster och terapeutiska behandlingar, inklusive kognitiv beteendeterapi (KBT) och medkänslasfokuserad terapi, tillgodoser vi dina specifika behov.

Fördelar med onlineterapi

Onlineterapi ger ett bekvämt och transformativt sätt att få tillgång till psykoterapitjänster från var som helst i världen. Det eliminerar hinder för terapi genom att du kan få vård i bekvämligheten av ditt eget hem. Våra högkvalitativa onlinebedömningar och behandlingar är tillgängliga för individer över hela Storbritannien. Våra experter ger samma vårdnivå som personliga sessioner, oavsett var du befinner dig, och garanterar stöd och assistans var du än är.

Vår unika inställning till privat mentalvårdsbehandling

Vi tror på att skräddarsy vårt tillvägagångssätt för att hantera dina unika symtom och situation. Genom att lyssna noga på dina problem skapar vi en personlig behandlingsplan. Att söka stöd för psykisk hälsa kan vara skrämmande, men våra läkare ger orubbligt stöd och förståelse under din första konsultation. Vårt team av psykiatriker, psykologer och terapeuter utrustar dig med verktygen för att förstå och hantera dina symtom, vilket främjar ett lyckligare liv. Vi prioriterar sekretess, följer GDPR-riktlinjer och integrerar sömlöst med andra former av pågående hälso- och mentalvård.

Vem kan dra nytta av våra terapitjänster?

Våra terapitjänster vänder sig till individer som söker kortvarigt stöd under stressiga perioder, de som tar upp långvariga problem, individer som är intresserade av känslomässigt utforskande och de som söker tekniker för att återfå balansen. Vi hjälper även individer att upprätthålla en god psykisk hälsa, även utan omedelbar ångest.

Välja rätt terapialternativ

Vi erbjuder olika evidensbaserade terapialternativ såsom kognitiv beteendeterapi, medkänslasfokuserad terapi, kognitiv analytisk terapi och mindfulnessbaserad terapi. Under det första mötet gör vi en bedömning för att förstå dina svårigheter och erbjuda ett psykologiskt perspektiv. Även om vi kan föreslå det mest effektiva tillvägagångssättet, är det slutgiltiga beslutet ditt. När du bestämt dig för behandlingsväg kan du boka uppföljningstider och påbörja terapi.

Behandlingens varaktighet

Behandlingstiden varierar beroende på individuella behov. Framsteg kan uppnås i olika takt, med vissa situationer som kräver kortare behandlingsperioder och andra behöver långsiktigt stöd.

Att arbeta med en klinisk eller rådgivande psykolog

Att samarbeta med en psykolog eller terapeut innebär en process i tre steg: bedömning, formulering och behandling. Vi samlar in omfattande detaljer för att förstå ditt tillstånd, erbjuder en funktionell förståelse av problemet och arbetar tillsammans med dig för att hantera och förhindra symtom från att dominera ditt liv.

Vårt uppdrag

Vårt uppdrag är att stödja dig i att uppnå en hälsosam framtid, fri från psykiska symtom. Vårt team av högutbildade psykologer och psykiatriker samarbetar för att tillhandahålla en personlig service som möter dina specifika behov. Vi gör noggranna bedömningar, uppdaterar kontinuerligt din behandlingsplan och säkerställer en löpande bedömning av lämplig medicinsk vård.

Varför välja Health Choices Global?

Vi tillhandahåller nationell täckning över hela Storbritannien, och erbjuder omfattande mentalvårdsstöd för att förändra din livskvalitet. Vårt team av experter är tillgängligt 7 dagar i veckan och erbjuder flexibla och konfidentiella möten på distans. Vi är medlemmar i Royal College of Psychiatrists och andra tillsynsorgan, vilket säkerställer professionell och pålitlig vård.