Lätt kognitiv funktionsnedsättning

Lätt kognitiv funktionsnedsättning (MCI): ett stadium före demens

Medan tillfälliga minnesförluster är en vanlig upplevelse för alla, är det viktigt att inse att vissa individer kan utveckla mild kognitiv funktionsnedsättning (MCI) utan att utvecklas till demens.

Studier gjorda av Alzheimers Society visar att 10-15 % av personer med MCI så småningom utvecklar demens. Det är viktigt att notera att underliggande tillstånd som högt blodtryck, depression eller sömnapné kan bidra till MCI. Därför är det viktigt att söka en bedömning från en specialist för att fastställa orsaken och lämplig behandling.

Vad är mild kognitiv funktionsnedsättning (MCI)?

Lätt kognitiv funktionsnedsättning är en term som används för att beskriva en märkbar nedgång i kognitiv funktion som inte uppfyller kriterierna för demens. Individer med MCI upplever observerbar minnesförlust, som kan identifieras genom testning. Men de uppvisar inte andra symtom som är förknippade med demens.

Orsaker till lindrig kognitiv funktionsnedsättning

Det är viktigt att betona att även om enstaka minnessvårigheter är vanliga, bör individer som får tillräckliga poäng på minnestester inte anses ha MCI. Olika faktorer kan bidra till en nivå av minnesförlust som leder till en MCI-diagnos, inklusive stress, depression eller vissa fysiska tillstånd som högt blodtryck eller sömnapné.

I vissa fall kan individer med MCI vara i de tidiga stadierna av Alzheimers sjukdom eller annan form av demens. Därför är snabb och korrekt diagnos avgörande.

Symtom på lindrig kognitiv funktionsnedsättning

Lätt kognitiv funktionsnedsättning påverkar i första hand minnet, men leder inte till en fullständig förlust av andra kognitiva förmågor. Individer med MCI kan kämpa för att komma ihåg namnen på nyligen träffade personer eller komma ihåg de senaste samtalen, samtidigt som de behåller tydliga minnen av tidigare händelser. De kan ofta glömma möten och tycker att det är utmanande att följa handlingen i en bok eller film. Dessutom kan ökad irritabilitet och svårigheter att navigera i bekanta omgivningar observeras.

Betydelsen av specialistdiagnos

Studier utförda av Alzheimers Society på minneskliniker har visat att 10-15 % av individer med MCI utvecklas till demens under de följande åren. Därför är det avgörande att diagnostisera MCI eftersom tidig upptäckt gör att sjukvårdspersonal kan övervaka individer noggrant, vilket säkerställer snabba ingripanden om demenssymtom utvecklas.

Behandling av MCI

För närvarande finns det ingen specifik behandling för MCI. Men för fall där MCI anses vara en föregångare till Alzheimers sjukdom, kan mediciner som vanligtvis ordineras för Alzheimers vara effektiva. Att behandla underliggande tillstånd som depression, sömnapné eller högt blodtryck, vilket kan bidra till MCI, leder ofta till förbättringar av kognitiva symtom.

Vi tillhandahåller konfidentiella tjänster som följer GDPR-riktlinjer och konfidentialitetskrav. Vårt mål är att erbjuda fjärr- eller onlineassistans skräddarsydd efter dina behov, oavsett var du befinner dig i landet. Våra tjänster integreras sömlöst med annan pågående hälso- och mentalvård som tillhandahålls av professionella som husläkare, sjukhus och frivilligsektorn.

Hur kan våra terapitjänster hjälpa dig?

Våra terapitjänster syftar till att skapa en stödjande och produktiv miljö där du kan ta itu med och övervinna dina psykiska problem. Vi prioriterar ditt välbefinnande och erbjuder personlig vård och omsorg. Genom en omfattande bedömning utvecklar vi en skräddarsydd onlinebehandlingsplan för att effektivt hantera ditt tillstånd. Med en rad tjänster och terapeutiska behandlingar, inklusive kognitiv beteendeterapi (KBT) och medkänslasfokuserad terapi, tillgodoser vi dina specifika behov.

Fördelar med onlineterapi

Onlineterapi ger ett bekvämt och transformativt sätt att få tillgång till psykoterapitjänster från var som helst i världen. Det eliminerar hinder för terapi genom att du kan få vård i bekvämligheten av ditt eget hem. Våra högkvalitativa onlinebedömningar och behandlingar är tillgängliga för individer över hela Storbritannien. Våra experter ger samma vårdnivå som personliga sessioner, oavsett var du befinner dig, och garanterar stöd och assistans var du än är.

Vår unika inställning till privat mentalvårdsbehandling

Vi tror på att skräddarsy vårt tillvägagångssätt för att hantera dina unika symtom och situation. Genom att lyssna noga på dina problem skapar vi en personlig behandlingsplan. Att söka stöd för psykisk hälsa kan vara skrämmande, men våra läkare ger orubbligt stöd och förståelse under din första konsultation. Vårt team av psykiatriker, psykologer och terapeuter utrustar dig med verktygen för att förstå och hantera dina symtom, vilket främjar ett lyckligare liv. Vi prioriterar sekretess, följer GDPR-riktlinjer och integrerar sömlöst med andra former av pågående hälso- och mentalvård.

Vem kan dra nytta av våra terapitjänster?

Våra terapitjänster vänder sig till individer som söker kortvarigt stöd under stressiga perioder, de som tar itu med långvariga problem, individer som är intresserade av emotionell utforskning och de som söker tekniker för att återfå balansen. Vi hjälper även individer att upprätthålla en god psykisk hälsa, även utan omedelbar ångest.

Välja rätt terapialternativ

Vi erbjuder olika evidensbaserade terapialternativ såsom kognitiv beteendeterapi, compassion-fokuserad terapi, kognitiv analytisk terapi och mindfulness-baserad terapi. Under det första mötet gör vi en bedömning för att förstå dina svårigheter och erbjuda ett psykologiskt perspektiv. Även om vi kan föreslå det mest effektiva tillvägagångssättet, är det slutgiltiga beslutet ditt. När du bestämt dig för behandlingsväg kan du boka uppföljningstider och påbörja terapi.

Behandlingens varaktighet

Behandlingstiden varierar beroende på individuella behov. Framsteg kan uppnås i olika takt, med vissa situationer som kräver kortare behandlingsperioder och andra behöver långsiktigt stöd.

Att arbeta med en klinisk eller rådgivande psykolog

Att samarbeta med en psykolog eller terapeut innebär en process i tre steg: bedömning, formulering och behandling. Vi samlar in omfattande detaljer för att förstå ditt tillstånd, erbjuder en funktionell förståelse av problemet och arbetar tillsammans med dig för att hantera och förhindra symtom från att dominera ditt liv.

Vårt uppdrag

Vårt uppdrag är att stödja dig i att uppnå en hälsosam framtid, fri från psykiska symtom. Vårt team av högutbildade psykologer och psykiatriker samarbetar för att tillhandahålla en personlig service som möter dina specifika behov. Vi gör noggranna bedömningar, uppdaterar kontinuerligt din behandlingsplan och säkerställer en löpande bedömning av lämplig medicinsk vård.

Varför välja Health Choices Global?

Vi tillhandahåller nationell täckning över hela Storbritannien, och erbjuder omfattande mentalvårdsstöd för att förändra din livskvalitet. Vårt team av experter är tillgängligt 7 dagar i veckan och erbjuder flexibla och konfidentiella möten på distans. Vi är medlemmar i Royal College of Psychiatrists och andra tillsynsorgan, vilket säkerställer professionell och pålitlig vård.