Möt Teamet

Vi är ett dedikerat team av individer som förenas av ett gemensamt uppdrag. Vårt yttersta mål är att effektivisera och förbättra den intrikata resa som individer upplever när de söker stöd för mental hälsa. Genom att prioritera effektivitet och noggrannhet strävar vi efter att minimera belastningen för både patienter och professionella, vilket minskar väntetider och arbetsbelastning.

Vårt orubbliga engagemang sträcker sig längre än bara förbättring av processer. Vi strävar efter att främja jämlikhet och driva på en transformativ förändring inom mentalvården över hela världen. Genom att anamma ett globalt perspektiv försöker vi ta itu med skillnader och säkerställa att varje individ, oavsett bakgrund eller förutsättningar, har lika tillgång till högkvalitativa mentalvårdstjänster.

Genom våra kollektiva ansträngningar är vi fast beslutna att revolutionera landskapet för mentalvård, främja bättre resultat och förbättrat välbefinnande för individer över hela världen.

 

Mandy King - grundare, utvecklare, drift 

Mandy spelar en central roll som grundare och uppskattad tankeledare inom vår verksamhet, med hjälp av sin omfattande 25-åriga karriär inom affärsutveckling och statliga kontrakt. Hennes expertis omfattar kritiska sektorer som NHS, vård och utbildning. Med en Master i Business Administration och certifieringar från Microsoft och Cisco har Mandy en stark grund i både företagsledning och teknisk kompetens.

Hennes specialiserade fokus kretsar kring AI och maskininlärningsteknologier, vilket underblåser vår organisations framsteg inom dessa banbrytande områden. Mandys strategiska insikter och innovativa tankesätt driver vår tillväxt och framgång. Dessutom bidrar hennes globala chefserfarenhet och språkkunskaper till vår förmåga att verka på internationell nivå.

I linje med vår vision att främja global jämlikhet inom mentalvårdstjänster, är Mandys ledarskap och expertis avgörande för att forma vår tillväxtbana. Hennes engagemang för att driva positiva förändringar och säkerställa lika tillgång till psykisk vård stärker vårt uppdrag att göra en bestående inverkan över hela världen.

 

Dr. J Thukral - Registrerad chef/nominerad individ/ verksamhet 

Dr. Thukral tillför omfattande expertis inom både NHS och den privata sektorn för mental hälsa, vilket driver transformerande förändring inte bara i Storbritannien utan också på global skala. Med en vision om att skapa jämlikhet för alla individer har hans bidrag långtgående effekter. Med 25 års klinisk kunskap och erfarenhet har Dr. Thukral har legat i framkant, direkt engagerad med patienter på olika nivåer av svårighetsgrad, från milda till måttliga och svåra fall.

Hans tekniska skarpsinne och orubbliga fokus på patientsäkerhet och klinisk säkerhet är oöverträffad. Dr. Thukrals djupgående förståelse för psykvårdens krångligheter gör att han kan leverera exceptionella resultat. Med en beprövad meritlista för att uppnå positiva kliniska resultat står han som en pålitlig auktoritet på området.

Han är en exceptionell expert på förändringsledning och har en magisterexamen i organisationspsykologi. Hans anmärkningsvärda kompetens och omfattande erfarenhet gör honom till en eftertraktad yrkesman som hjälper organisationer i deras tillväxt- och transformationsresor.

Dr. Thukrals ovärderliga erfarenhet och engagemang för att främja mentalvården gör honom till en ovärderlig tillgång för vår organisation. Hans engagemang för att förbättra livet för individer som står inför psykiska utmaningar driver vår strävan efter excellens och vårt mål att ge alla lika tillgång till kvalitetsvård.

 

Rachel Duff  – Operations Director – CQC Assist 

Rachael tillför vår organisation en mängd erfarenhet av drift-, lednings-, regel-/efterlevnadssystem och kvalitetssystem. Med en karriär som sträcker sig över 24 år har hon haft befattningar på olika ledningsnivåer i både NHS sekundära, sociala och primärvårdsmiljöer, såväl som i kommersiella affärssektorer.

Efter att ha arbetat sig upp genom leden inom NHS har Rachael skaffat sig omfattande färdigheter, kunskap och erfarenhet på alla nivåer i hälso- och sjukvårdssystemet. Hon har också fungerat som rådgivare för specialistpraxischef för Care Quality Commission (CQC), och har aktivt deltagit i över 400 CQC-inspektioner. Dessutom har Rachael nivå 4-certifiering som interpersonell, arbetsplats- och kommersiell medlare, och hon är ett utbildat expertvittne.

Under sin tjänstgöringstid i NHS från 1999 till 2017 uppnådde Rachael flera anmärkningsvärda prestationer, inklusive att framgångsrikt vända en misslyckad GP-praktik, vilket ledde till att den blev den bästa praktiken i länet. Hon har också gett stöd och expertis för att vinna flera lokala anbud för NHS anbudstjänster. Rachaels engagemang för regelefterlevnadsstandarder har hjälpt många lokala sjukvårdsinrättningar att uppfylla CQC-kraven. Dessutom har hon gett ovärderligt stöd till praxis under domstolsutredningar och förhör, vilket resulterat i framgångsrika resultat. Dessutom har Rachael underlättat en smidig försäljning och överföring av en praxis till en stor NHS Trust, hantera efterlevnad, personal, TUPE och implementera system och styrningsförändringar.

Rachaels omfattande operativa och regulatoriska erfarenhet, i kombination med hennes bevisade meritlista för att uppnå positiva resultat, gör henne till en ovärderlig tillgång för vår organisation. Hennes bidrag till att driva operativ excellens, säkerställa regelefterlevnad och främja framgångsrika övergångar bidrar i hög grad till vår övergripande framgång och leverans av högkvalitativa sjukvårdstjänster.

 

Dr. Joy Wong - huvudpsykolog 

Dr. Joy Wong är en mycket erfaren och uppskattad huvudpsykolog med en exceptionell meritlista inom området. Med en mängd kvalifikationer och lång erfarenhet har Dr. Wong tillför en mängd expertis till sin roll.

Dr. Wong har en Ph. D i psykologi, som visar upp hennes engagemang och engagemang för att avancera området genom rigorösa akademiska sysselsättningar. Hon är en registrerad psykolog i både Storbritannien (Storbritannien) och Hong Kong (HK), vilket visar sitt globala perspektiv och förmåga att navigera i olika kulturella sammanhang.

Förutom hennes yrkesregistreringar har Dr. Wong är en Chartered Psychologist specialiserad på hälsopsykologi. Hennes specialiserade utbildning och kunskap inom detta område gör det möjligt för henne att ta itu med det komplexa samspelet mellan psykologiska faktorer och hälsoresultat. Som registrerad hälsopsykolog vid Health and Care Professions Council (HCPC) i Storbritannien, Dr. Wong är erkänt som en pålitlig utövare inom området.

Dr. Wongs expertis sträcker sig utöver hennes akademiska kvalifikationer. Hon är Associate Fellow i British Psychological Society (BPS), ett prestigefyllt erkännande som återspeglar hennes betydande bidrag till psykologiområdet. Hennes medlemskap i denna uppskattade organisation visar på hennes engagemang för att upprätthålla högsta professionella standarder och etik.

Som en mycket skicklig terapeut, Dr. Wong är skicklig på att leverera evidensbaserade terapier som dialektisk beteendeterapi (DBT) och kognitiv beteendeterapi (KBT). Hennes expertis inom dessa terapeutiska tillvägagångssätt gör att hon kan ge effektiva interventioner och stöd till individer som står inför olika psykologiska utmaningar.

Med en passion för att ge individer möjlighet att förbättra deras mentala välbefinnande, säger Dr. Wong är dedikerad till att hjälpa sina kunder att uppnå positiv och hållbar förändring. Hennes medkännande tillvägagångssätt, i kombination med hennes djupa förståelse för psykologiska principer och terapier, gör henne till en pålitlig och eftertraktad huvudpsykolog.

Dr. Joy Wongs exceptionella kvalifikationer, omfattande erfarenhet och engagemang för att främja psykologiskt välbefinnande gör henne till en ovärderlig medlem av vårt team. Hennes expertis och engagemang gör det möjligt för oss att tillhandahålla högkvalitativa, evidensbaserade psykologiska tjänster till våra kunder, vilket säkerställer att deras holistiska välbefinnande prioriteras.

 

Dr. Walter Owino - konsultpsykiater och ledare

Dr. Walter Owino är en mycket erfaren och uppskattad konsultpsykiater, specialiserad på inlärningssvårighetspsykiatri. Med en karriär som sträcker sig över flera decennier, tillför han en mängd kunskap och expertis till vårt team.

Sedan 1984 har Dr. Owino har haft olika betydande konsulttjänster inom NHS, vilket har befäst sitt rykte som en pålitlig och respekterad professionell inom området. Hans omfattande erfarenhet gör det möjligt för honom att navigera i komplexa psykiatriska utmaningar med exceptionell skicklighet och empati.

Som konsulterande psykiater, Dr. Owino har en djup förståelse för det intrikata förhållandet mellan mental hälsa och inlärningssvårigheter. Hans expertis gör det möjligt för honom att tillhandahålla omfattande vård som tillgodoser de unika behoven hos individer med inlärningssvårigheter, säkerställa deras psykiska välbefinnande och förbättra deras livskvalitet.

Dr. Owinos engagemang för professionell utveckling återspeglas i hans status som Fellow vid Royal College of Psychiatrists. Detta prestigefyllda erkännande belyser hans engagemang för att upprätthålla de högsta standarderna för psykiatrisk praktik. Dessutom visar hans godkännande enligt 12 § i lagen om mental hälsa hans juridiska kompetens att utföra nyckelfunktioner enligt lagen.

Utöver sin kliniska praktik har Dr. Owino är en inflytelserik ledare i vår organisation som medicinsk chef. Han kombinerar sitt kliniska sinne med exceptionella ledaregenskaper för att vägleda vår medicinska personal och forma våra organisatoriska strategier. Driven av ett patientcentrerat tillvägagångssätt säkerställer han att våra tjänster prioriterar medkännandevård, evidensbaserad praxis och positiva patientresultat.

Dr. Owinos bidrag sträcker sig utöver hans professionella ansvar. Han engagerar sig aktivt i forskning, håller sig à jour med de senaste framstegen inom psykiatriska behandlingsmetoder och bidrar till fältets kunskapsbas. Hans engagemang för att främja psykiatrisk vård är en ovärderlig tillgång för vårt team och det bredare medicinska samhället.

Vi har förmånen att ha Dr. Walter Owino som vår konsultpsykiater och medicinsk chef. Hans stora erfarenhet, djupa förståelse för inlärningssvårighetspsykiatri och orubbliga engagemang för patientvård förbättrar vår organisations kapacitet avsevärt.

Jonathan Laird - chefsapotekare

Jonathan Laird är en skicklig farmaceut, förläggare och utbildningsleverantör med en imponerande karriär som sträcker sig över 20 år. Med sin omfattande kunskap och expertis har Jonathan gjort betydande insatser i både lokala och nationella apoteksmiljöer.

Som chefsapotekare spelar Jonathan en central roll i vår organisation, och övervakar utvecklingen och implementeringen av läkemedelsstrategier och säkerställer högsta standard för patientvård. Hans djupa förståelse för branschen, tillsammans med hans orubbliga engagemang för excellens, har gett honom ett rykte som en pålitlig ledare inom området.

Under sin karriär har Jonathan etablerat sig som en exceptionell offentlig talare, som fängslar publiken med sina dynamiska presentationer och engagerande kommunikationsstil. Hans passion för ämnet lyser igenom när han effektivt förmedlar komplexa läkemedelskoncept på ett relaterbart och begripligt sätt. Jonathans förmåga att utbilda och inspirera andra har gjort honom till en eftertraktad talare vid olika branschkonferenser och evenemang.

Utöver sitt arbete som farmaceut har Jonathan gjort betydande insatser som förläggare och utbildningsleverantör. Hans engagemang för att dela kunskap och främja professionell utveckling har lett honom att skapa värdefulla resurser och utbildningsprogram som har gynnat otaliga individer inom apoteksvärlden. Jonathans engagemang för att avancera området genom publicerings- och utbildningsinitiativ har befäst hans position som en respekterad figur i branschen.

Med sin omfattande erfarenhet, djupa expertis och orubbliga passion är Jonathan Laird en drivande kraft bakom vår organisations framgång. Hans ledarskap, exceptionella kommunikationsförmåga och engagemang för att utveckla apotekspraktik gör honom till en ovärderlig medlem av vårt team. Vi är stolta över att ha Jonathan som vår chefsapotekare, som leder vägen för att leverera högkvalitativa farmaceutiska tjänster och bidra till positiva patientresultat.

 

Richard Banyard – CQC Assist – Compliance and Governance Specialist

Richard har en mängd erfarenhet av drift, ledning och driftsättning från sin imponerande karriär som sträcker sig över 35 år inom NHS och utomlands. Han har haft befattningar på alla nivåer inom NHS, inklusive över 10 år på styrelsenivå, där han fungerade som verkställande direktör och innehaft olika chefsbefattningar, såsom LIFT Director och Director of Commissioning.

Richard har en magisterexamen i Health Services Management och har ett varierat utbud av färdigheter utöver hans operativa expertis. Han har erfarenhet av undervisning, konferenspresentationer, undersökningar och skrivning, med 40 publikationer i professionella tidskrifter. Dessutom är han en fullt kvalificerad lärare med ett Post Graduate Certificate in Education. Richard har gjort betydande bidrag till utbildning inom hälso- och sjukvårdssektorn och leder ett deltidsprogram för Foundation Degree i Health Services Management vid Hull College för lokal NHS-personal. Han har också tjänstgjort som tidigare chefsgranskare för Institute of Health Service Management.

Under sin NHS-karriär från 1974 till 2007 uppnådde Richard många anmärkningsvärda prestationer. Dessa inkluderar att genomföra en omfattande servicegranskning för en stor hälsomyndighet i en politiskt laddad miljö, där han övervakade externt konsultstöd. Han var också avgörande för att införa driftsättning till en hälsomyndighet under det tidiga 1990-talet. Richard planerade framgångsrikt för etableringen av ett nytt distriktssjukhus, fick godkännande för en ny primärvårdsgrupp i ett eftersatt innerstadsområde och projektledde etableringen av en ny primärvårdsstiftelse.

Dessutom spelade Richard en nyckelroll i upphandlingen av ett nytt LIFT-företag (Local Improvement Finance Trust) som övervakade den formella anbudsprocessen. Hans bidrag till utbildningen var också betydande, eftersom han introducerade ett Foundation Degree-program vid en Forther Education College, vilket gjorde det möjligt för över 25 NHS-anställda att erhålla Foundation/Bachelor's Degrees.

Richards omfattande erfarenhet av drift, ledning och driftsättning, i kombination med hans pedagogiska bidrag, gör honom till en ovärderlig tillgång för vår organisation. Hans strategiska ledarskap, expertis inom hälsovårdsledning och engagemang för att förbättra hälso- och sjukvårdstjänsterna har haft en bestående inverkan under hela hans karriär.

 

John O'Sullivan - Ekonomichef

John O'Sullivan tillför en mängd erfarenhet och expertis till vårt team som finansdirektör. Med en stark bakgrund inom vårdbranschen har John haft betydande ledarpositioner, bland annat rollen som VD för flera framstående vårdgrupper.

Med sin omfattande förståelse för vårdsektorn ger John ovärderliga insikter i vår organisations ekonomiska förvaltning och verksamhet. Hans omfattande erfarenhet av att övervaka stora vårdgrupper har utrustat honom med de färdigheter som krävs för att navigera i komplexa ekonomiska landskap samtidigt som han har ett starkt fokus på att leverera kvalitetsvårdstjänster.

Som finansdirektör spelar John en viktig roll för att säkerställa finansiell stabilitet och tillväxt i vår organisation. Hans strategiska vision och noggranna uppmärksamhet på detaljer möjliggör effektiv ekonomisk planering, budgetering och prognoser, vilket gör det möjligt för oss att fatta välgrundade beslut och optimera våra resurser. Johns expertis inom finansiell förvaltning, tillsammans med hans djupa kunskap om vårdbranschen, säkerställer att våra finansiella strategier överensstämmer med vårt uppdrag att tillhandahålla exceptionella vårdtjänster.

Under sin karriär har John visat starka ledaregenskaper och ett engagemang för att driva positiv förändring inom vårdsektorn. Hans erfarenhet som VD har finslipat hans förmåga att leda team, hantera komplexa finansiella strukturer och främja en kultur av ekonomiskt ansvarstagande och transparens.

Förutom sitt ekonomiska sinne är John känd för sina exceptionella interpersonella färdigheter och sin förmåga att samarbeta effektivt med intressenter på alla nivåer. Hans strategiska tänkesätt och förmåga att bygga starka relationer har bidragit till framgången för hans tidigare organisationer och kommer att fortsätta att driva vår ekonomiska framgång.

Med John O'Sullivan som vår finansdirektör har vi en pålitlig och erfaren professionell som leder vår finansiella verksamhet. Hans engagemang för finansiell excellens, tillsammans med hans djupa förståelse för vårdbranschen, säkerställer att vår organisation förblir ekonomiskt sund, vilket gör det möjligt för oss att fortsätta tillhandahålla exceptionella vårdtjänster till dem som litar på oss.

 

Mike Newman - Human Resources/HR Director

Mike Newman är en mycket skicklig och erfaren personal inom personal, som tillför vårt team över 40 års expertis. Med en stark bakgrund i att arbeta med växande organisationer har Mike spelat en avgörande roll för att driva framgång i organisationen genom effektiva HR-strategier och -praxis.

Som vår HR-direktör är Mikes omfattande erfarenhet och kunskap avgörande för att forma våra HR-initiativ, policyer och procedurer. Han har en djup förståelse för de unika utmaningar som uppstår under perioder av tillväxt och transformation, och han utmärker sig i att utveckla HR-lösningar som ligger i linje med våra organisatoriska mål.

Mikes bidrag till vårt team sträcker sig bortom traditionella HR-funktioner. Hans engagemang för utbildning, granskning och efterlevnad säkerställer att vår personal är utrustad med nödvändiga färdigheter och kunskaper för att utmärka sig i sina roller. Han har ett stort öga för talang och fokuserar på att attrahera, behålla och utveckla topptalanger inom vår organisation.

Med sin stora erfarenhet har Mike byggt upp ett rykte om att främja en positiv och inkluderande arbetsmiljö. Han förstår värdet av en stark företagskultur och arbetar nära med team över hela organisationen för att odla en stödjande och engagerande arbetsplats. Hans expertis inom medarbetarnas engagemang och relationer hjälper till att främja en känsla av tillhörighet och uppmuntrar samarbete och produktivitet.

Under sin karriär har Mike legat i framkanten av HR-trender och bästa praxis. Han är känd för sin anpassningsförmåga och förmåga att navigera i föränderliga landskap, vilket säkerställer att våra HR-strategier förblir effektiva och följer relevanta regler och lagar.

Med Mike Newman som vår HR-direktör har vi en pålitlig och erfaren ledare som vägleder våra personalfunktioner. Hans engagemang för utbildning, granskning, efterlevnad och anställdas välbefinnande förbättrar vår organisations övergripande prestation och säkerställer att vi attraherar och behåller topptalanger. Mikes rikedom av kunskap och hans engagemang för att skapa en positiv arbetsmiljö gör honom till en ovärderlig tillgång för vårt team.

 

Rishika Chopra (GMBPsS) – Operations Manager

Rishika Chopra är en skicklig verksamhetschef med erfarenhet av att driva operativ excellens och säkerställa att nyckelprocesser fungerar smidigt inom organisationer. Med en stark akademisk bakgrund, innehar en MSc i psykologi med meriter från University of Essex och en BA i sociologi från St. Xavier's College (Autonomous), Mumbai, Rishika tillför en unik blandning av kunskap och färdigheter till vårt team.

Som en hängiven och resultatorienterad yrkesman utmärker sig Rishika i att övervaka olika operativa aspekter av ett företag. Hennes exceptionella organisatoriska förmåga och noggranna uppmärksamhet på detaljer gör att hon kan optimera verksamheten, förbättra patientresan och leverera exceptionell kundnöjdhet. Rishikas expertis sträcker sig till effektiv teamledning, som främjar en samarbetande och högpresterande arbetsmiljö.

Drift av en passion för tillväxt och ett engagemang för vänlighet, söker Rishika ständigt personlig och professionell utveckling. Hon förblir uppdaterad med branschtrender och bästa praxis, vilket säkerställer att vårt team drar nytta av de senaste framstegen inom området. Hennes medkännande och empatiska natur gör att hon kan närma sig sitt arbete med genuin vänlighet, ge stöd och förståelse till både kollegor och patienter.

Rishikas orubbliga engagemang och vilja att gå utöver det säkerställer att hon konsekvent möter företagets och dess intressenters behov. Hon spelar en avgörande roll för att driva fram operativa framgångar och bidrar väsentligt till vår övergripande tillväxt och prestationer.

Vi har förmånen att ha Rishika som vår verksamhetschef, och hennes expertis och värderingar passar perfekt in i vårt teams uppdrag. Hennes bidrag är avgörande för att forma vår framgång, och hennes engagemang för excellens sätter en hög standard för vår organisation.

 

Medisec - Admin- och sekreterarrepresentant/kontaktcenter

Vårt administratörs- och sekreterarrepresentant/Contact Center-team på Medisec är dedikerade till att ge exceptionellt stöd och assistans för att säkerställa att vår organisation fungerar smidigt. Med sin tillgänglighet dygnet runt erbjuder de 24/7 support för att hantera administrativa och sekreterarbehov snabbt och effektivt.

Ledda av ett team av mycket skickliga yrkesmän, har våra administratörs- och sekreterarrepresentanter stor erfarenhet av att hantera administrativa uppgifter, organisera scheman och samordna kommunikationskanaler. De spelar en avgörande roll för att säkerställa effektiv kommunikation mellan vår personal, kunder och partners, och de är engagerade i att leverera exceptionell kundservice.

Med sin expertis i att hantera olika administrativa funktioner hanterar vårt team ett brett spektrum av ansvarsområden, inklusive schemaläggning av möten, koordinering av möten, hantering av korrespondens och upprätthållande av korrekta register. De är skickliga på att använda avancerade verktyg och system för att effektivisera processer och förbättra effektiviteten i vår dagliga verksamhet.

Utöver sina administrativa färdigheter utmärker sig våra teammedlemmar i kundservice och är mycket lyhörda för förfrågningar och förfrågningar. De förstår vikten av tydlig och effektiv kommunikation och strävar efter att ge snabb och korrekt information till våra kunder och intressenter. Deras vänliga och professionella uppträdande skapar en positiv och välkomnande miljö för alla som interagerar med vår organisation.

På Medisec värdesätter vi bidraget från vår admin- och sekreterarrepresentant/Contact Center-team för att säkerställa att våra administrativa processer löper smidigt och att våra intressenter får det stöd de behöver. Deras engagemang för spetskompetens, starka organisatoriska färdigheter och engagemang för att ge exceptionell kundservice gör dem till en integrerad del av vårt team.

Oavsett om det handlar om att hantera telefonsamtal, hantera möten eller tillhandahålla allmän administrativ assistans, är vår administratörs- och sekreterarrepresentant/kontaktcenter-team alltid redo att hjälpa till. Med sin tillgänglighet och expertis dygnet runt spelar de en avgörande roll för att stödja vår organisations smidiga funktion och leverera förstklassig service till våra kunder.

 

Athona-rekrytering

Som vår uppskattade rekryteringspartner spelar Athona en viktig roll för vår organisations tillväxt och framgång. Med sin expertis inom området har de varit avgörande för att hitta och förena oss med passionerad klinisk talang som är i linje med vårt uppdrag och våra värderingar.

Athona Recruitment tillför en mängd erfarenhet och kunskap inom rekryteringsbranschen. Deras team av engagerade yrkesverksamma har en djup förståelse för sjukvårdssektorn och de specifika behoven och kraven i vår organisation. Med sitt omfattande nätverk och tillgång till en bred pool av kandidater har de konsekvent levererat proffs av högsta kvalitet som bidrar till vår fortsatta framgång.

Med ett starkt fokus på att matcha rätt kandidater med rätt möjligheter, använder Athona Recruitment rigorösa screening- och urvalsprocesser för att säkerställa att endast de mest kvalificerade och motiverade personerna presenteras för oss. Deras engagemang för excellens och uppmärksamhet på detaljer har resulterat i framgångsrika placeringar och långsiktiga partnerskap.

Utöver deras exceptionella rekryteringstjänster, har Athona Recruitment en stark tonvikt på att bygga relationer och tillhandahålla enastående kundservice. Deras team tar sig tid att förstå våra unika krav, kultur och mål, vilket gör att de kan hitta kandidater som inte bara besitter de nödvändiga färdigheterna och kvalifikationerna utan också passar sömlöst in i vår organisation.

Athona Recruitments engagemang för att hitta passionerade kliniska talanger har varit ovärderlig för vår tillväxt och expansion. Deras omfattande förståelse för branschlandskapet och deras förmåga att identifiera individer som inte bara är skickliga yrkesmän utan också delar vårt engagemang för att ge exceptionell omsorg har varit avgörande för att förbättra vårt team.

Vi är tacksamma för samarbetet och stödet från Athona Recruitment som vår pålitliga rekryteringspartner. Deras expertis, engagemang och förmåga att attrahera begåvade individer har spelat en betydande roll i vår fortsatta framgång. Tillsammans gör vi en positiv inverkan.

 

Blue Stream Academy - Vår pålitliga utbildningspartner

Vi har förmånen att ha Blue Stream Academy som vår uppskattade träningspartner, som spelar en avgörande roll för att säkerställa vårt teams efterlevnad och professionella utveckling. Med deras ovärderliga expertis och omfattande utbildningslösningar har Blue Stream Academy varit avgörande för att utrusta vårt team med de kunskaper och färdigheter som krävs för att utmärka sig i sina roller och ge exceptionell omsorg.

Blue Stream Academy är en känd leverantör av innovativa och engagerande utbildningsprogram skräddarsydda specifikt för sjukvårdssektorn. Deras stora utbud av kurser täcker viktiga områden som efterlevnad, klinisk kompetens, patientsäkerhet och professionell tillväxt. Genom sin användarvänliga onlineplattform erbjuder de en sömlös inlärningsupplevelse som tillgodoser de olika behoven hos våra teammedlemmar.

Med en djup förståelse för utbildningsbranschen, levererar Blue Stream Academy konsekvent relevant och uppdaterat innehåll som är i linje med regulatoriska krav och branschpraxis. Deras kurser är noggrant utformade för att säkerställa att vårt team förblir kompatibelt och välutrustat för att möta de växande kraven inom vårt område. Vi kan lita på deras expertis för att hålla oss informerade om de senaste framstegen och riktlinjerna.

Det som skiljer Blue Stream Academy är deras orubbliga engagemang för exceptionell kundservice. Deras dedikerade supportteam är alltid tillgängligt för att ta itu med eventuella frågor eller problem, ge snabb hjälp och säkerställa en smidig träningsupplevelse för vårt team. Deras professionalism och lyhördhet har gett dem vårt förtroende och vår uppskattning.

Genom vårt partnerskap med Blue Stream Academy omfamnar vi en kultur av kontinuerligt lärande och tillväxt inom hälsovårdssektorn. Deras engagemang för spetskompetens och pågående uppdateringar av deras utbildningsmoduler ger vårt team möjlighet att leverera vård och tjänster av högsta kvalitet till våra kunder. Med deras vägledning ligger vi i framkant när det gäller branschstandarder och bästa praxis.

Vi värdesätter det ovärderliga partnerskapet vi har byggt med Blue Stream Academy, eftersom deras omfattande utbildningslösningar och orubbliga stöd har bidragit avsevärt till vår organisations framgång. Deras engagemang för excellens, i kombination med deras engagemang för efterlevnad och professionell utveckling, gör dem till en integrerad del av vårt team.

Med Blue Stream Academy som vår pålitliga utbildningspartner har vi förtroendet att navigera i det ständigt föränderliga vårdlandskapet samtidigt som vi upprätthåller de högsta standarderna för kunskap, expertis och efterlevnad. Tillsammans strävar vi efter att tillhandahålla exceptionell vård och service, vilket säkerställer våra kunders välbefinnande och den kontinuerliga tillväxten av vårt team.

 

Korrespondensadress: 2 Harley Street, London, W1G 9PA