Dåligt självförtroende

Låg självkänsla hänvisar till en negativ uppfattning och utvärdering av sig själv. Det innebär en brist på självvärde och självkärlek, vilket påverkar olika aspekter av en persons liv. Självkänsla sträcker sig bortom enbart tro eller åsikter om sig själv; det omfattar hur man uppfattar deras värde, utseende, rättigheter och behov.

Individer med låg självkänsla kämpar ofta för att inse sitt eget värde och kan uppleva självtvivel, självkritik och självförsummelse. De kan ha svårt att hävda sina rättigheter, sätta gränser och prioritera sitt eget välmående. Låg självkänsla kan ha en betydande inverkan på övergripande känslomässigt välbefinnande, relationer och tillfredsställelse med livet.

Behandling av låg självkänsla innebär ett helhetsgrepp som prioriterar individuellt välbefinnande. Kognitiv beteendeterapi (KBT) används ofta för att ta itu med och utmana negativa tankemönster, föreställningar och beteenden som är förknippade med låg självkänsla. Behandlingssätt kan dock variera beroende på varje persons specifika behov och omständigheter.

En skräddarsydd behandlingsplan tar hänsyn till faktorer som individens unika situation, sjukdomshistoria och eventuella bakomliggande tillstånd som kan bidra till låg självkänsla. Vid sidan av terapi kan interventioner inkludera egenvårdsmetoder, bygga sunda copingstrategier, förbättra självsäkerhet och kommunikationsförmåga och främja en stödjande miljö.

Symtom på låg självkänsla kan visa sig på olika sätt. Individer med låg självkänsla har ofta en pessimistisk syn på livet och kämpar för att se sitt eget värde och sin potential. De kan känna sig oälskade, ha svårt att lita på andra och uppvisa en perfektionistisk attityd. Låg självkänsla är också ofta förknippad med skuldkänslor, ångest och depression.

Att känna igen symtomen och söka lämpligt stöd är avgörande för att ta itu med och förbättra självkänslan. Vårt team är dedikerade till att tillhandahålla omfattande vård, införliva evidensbaserade terapier och utveckla personliga strategier för att hjälpa individer att övervinna låg självkänsla och odla en mer positiv och medkännande självuppfattning.

Hur kan våra terapitjänster hjälpa dig?

Våra terapitjänster syftar till att skapa en stödjande och produktiv miljö där du kan ta itu med och övervinna dina psykiska problem. Vi prioriterar ditt välbefinnande och erbjuder personlig vård och omsorg. Genom en omfattande bedömning utvecklar vi en skräddarsydd onlinebehandlingsplan för att effektivt hantera ditt tillstånd. Med en rad tjänster och terapeutiska behandlingar, inklusive kognitiv beteendeterapi (KBT) och medkänslasfokuserad terapi, tillgodoser vi dina specifika behov.

Fördelar med onlineterapi

Onlineterapi ger ett bekvämt och transformativt sätt att få tillgång till psykoterapitjänster från var som helst i världen. Det eliminerar hinder för terapi genom att du kan få vård i bekvämligheten av ditt eget hem. Våra högkvalitativa onlinebedömningar och behandlingar är tillgängliga för individer över hela Storbritannien. Våra experter ger samma vårdnivå som personliga sessioner, oavsett var du befinner dig, och garanterar stöd och assistans var du än är.

Vår unika inställning till privat mentalvårdsbehandling

Vi tror på att skräddarsy vårt tillvägagångssätt för att hantera dina unika symtom och situation. Genom att lyssna noga på dina problem skapar vi en personlig behandlingsplan. Att söka stöd för psykisk hälsa kan vara skrämmande, men våra läkare ger orubbligt stöd och förståelse under din första konsultation. Vårt team av psykiatriker, psykologer och terapeuter utrustar dig med verktygen för att förstå och hantera dina symtom, vilket främjar ett lyckligare liv. Vi prioriterar sekretess, följer GDPR-riktlinjer och integrerar sömlöst med andra former av pågående hälso- och mentalvård.

Vem kan dra nytta av våra terapitjänster?

Våra terapitjänster vänder sig till individer som söker kortvarigt stöd under stressiga perioder, de som tar upp långvariga problem, individer som är intresserade av känslomässigt utforskande och de som söker tekniker för att återfå balansen. Vi hjälper även individer att upprätthålla en god psykisk hälsa, även utan omedelbar ångest.

Välja rätt terapialternativ

Vi erbjuder olika evidensbaserade terapialternativ såsom kognitiv beteendeterapi, medkänslasfokuserad terapi, kognitiv analytisk terapi och mindfulnessbaserad terapi. Under det första mötet gör vi en bedömning för att förstå dina svårigheter och erbjuda ett psykologiskt perspektiv. Även om vi kan föreslå det mest effektiva tillvägagångssättet, är det slutgiltiga beslutet ditt. När du bestämt dig för behandlingsväg kan du boka uppföljningstider och påbörja terapi.

Behandlingens varaktighet

Behandlingstiden varierar beroende på individuella behov. Framsteg kan uppnås i olika takt, med vissa situationer som kräver kortare behandlingsperioder och andra behöver långsiktigt stöd.

Att arbeta med en klinisk eller rådgivande psykolog

Att samarbeta med en psykolog eller terapeut innebär en process i tre steg: bedömning, formulering och behandling. Vi samlar in omfattande detaljer för att förstå ditt tillstånd, erbjuder en funktionell förståelse av problemet och arbetar tillsammans med dig för att hantera och förhindra symtom från att dominera ditt liv.

Vårt uppdrag

Vårt uppdrag är att stödja dig i att uppnå en hälsosam framtid, fri från psykiska symtom. Vårt team av högutbildade psykologer och psykiatriker samarbetar för att tillhandahålla en personlig service som möter dina specifika behov. Vi gör noggranna bedömningar, uppdaterar kontinuerligt din behandlingsplan och säkerställer en löpande bedömning av lämplig medicinsk vård.

Varför välja Health Choices Global?

Vi tillhandahåller nationell täckning över hela Storbritannien, och erbjuder omfattande mentalvårdsstöd för att förändra din livskvalitet. Vårt team av experter är tillgängligt 7 dagar i veckan och erbjuder flexibla och konfidentiella möten på distans. Vi är medlemmar i Royal College of Psychiatrists och andra tillsynsorgan, vilket säkerställer professionell och pålitlig vård.