Isolering

 

Isolering och dess inverkan

Isolering hänvisar till tillståndet av bristande social kontakt och att vara bortkopplad från stödnätverk. Det kan uppstå från olika faktorer, inklusive psykisk eller fysisk sjukdom, funktionsnedsättningar, ekonomiska svårigheter eller att uppleva våld i hemmet.

Studier har visat att kronisk ensamhet, som ofta åtföljs av isolering, kan ha betydande effekter på individer. Några av effekterna inkluderar:

  • Ökat stressreaktion: Långvariga känslor av ensamhet kan aktivera kroppens stressreaktion, vilket leder till förhöjda nivåer av stresshormoner och ett ihållande "fight or flight"-tillstånd.
  • Sömnsvårigheter: Isolering och ensamhet kan störa sömnmönster, vilket resulterar i svårigheter att somna, förbli sömn eller uppleva vilsam sömn.
  • Substansmissbruk: Vissa individer kan vända sig till alkohol eller droger som ett sätt att självmedicinera för att hantera den känslomässiga smärta som orsakas av ensamhet.
  • Höga nivåer av depression och ångest: Långvarig isolering är förknippad med högre frekvenser av depression och ångeststörningar. Bristen på socialt stöd och meningsfulla kontakter kan bidra till en känsla av sorg, hopplöshet och oro.
  • Nedgång i egenvård: Frånvaron av social interaktion och stöd kan leda till en minskning av egenvårdsmetoder, som att försumma personlig hygien, rätt kost och skötsel.
  • Negativ syn och hopplöshet: Isolering kan bidra till en negativ syn på livet och en känsla av hopplöshet inför framtiden. Bristen på socialt engagemang och meningsfulla relationer kan göra det utmanande att behålla ett positivt perspektiv.
  • Ökad självmordsrisk: Känslor av isolering och kronisk ensamhet kan avsevärt öka risken för självmordstankar och självskada. Frånvaron av sociala kontakter och stöd förvärrar känslan av förtvivlan och isolering.

Om du upplever isolering eller ensamhet är det viktigt att du tar kontakt för att få stöd. Vårt team är här för att ge assistans och vägledning, erbjuda strategier för att lindra dessa känslor och koppla dig till resurser för att förbättra ditt sociala välbefinnande. Kom ihåg att du inte behöver möta isolering ensam, och support finns tillgänglig för att hjälpa dig genom denna utmanande tid.

Hur kan våra terapitjänster hjälpa dig?

Våra terapitjänster syftar till att skapa en stödjande och produktiv miljö där du kan ta itu med och övervinna dina psykiska problem. Vi prioriterar ditt välbefinnande och erbjuder personlig vård och omsorg. Genom en omfattande bedömning utvecklar vi en skräddarsydd onlinebehandlingsplan för att effektivt hantera ditt tillstånd. Med en rad tjänster och terapeutiska behandlingar, inklusive kognitiv beteendeterapi (KBT) och medkänslasfokuserad terapi, tillgodoser vi dina specifika behov.

Fördelar med onlineterapi

Onlineterapi är ett bekvämt och transformativt sätt att få tillgång till psykoterapitjänster från var som helst i världen. Det eliminerar hinder för terapi genom att du kan få vård i bekvämligheten av ditt eget hem. Våra högkvalitativa onlinebedömningar och behandlingar är tillgängliga för individer över hela Storbritannien. Våra experter ger samma vårdnivå som personliga sessioner, oavsett var du befinner dig, och garanterar stöd och assistans var du än är.

Vår unika inställning till privat mentalvårdsbehandling

Vi tror på att skräddarsy vårt tillvägagångssätt för att hantera dina unika symtom och situation. Genom att lyssna noga på dina problem skapar vi en personlig behandlingsplan. Att söka stöd för psykisk hälsa kan vara skrämmande, men våra läkare ger orubbligt stöd och förståelse under din första konsultation. Vårt team av psykiatriker, psykologer och terapeuter utrustar dig med verktygen för att förstå och hantera dina symtom, vilket främjar ett lyckligare liv. Vi prioriterar sekretess, följer GDPR-riktlinjer och integrerar sömlöst med andra former av pågående hälso- och mentalvård.

Vem kan dra nytta av våra terapitjänster?

Våra terapitjänster vänder sig till individer som söker kortvarigt stöd under stressiga perioder, de som tar itu med långvariga problem, individer som är intresserade av emotionell utforskning och de som söker tekniker för att återfå balansen. Vi hjälper även individer att upprätthålla en god psykisk hälsa, även utan omedelbar ångest.

Välja rätt terapialternativ

Vi erbjuder olika evidensbaserade terapialternativ såsom kognitiv beteendeterapi, medkänslasfokuserad terapi, kognitiv analytisk terapi och mindfulnessbaserad terapi. Under det första mötet gör vi en bedömning för att förstå dina svårigheter och erbjuda ett psykologiskt perspektiv. Även om vi kan föreslå det mest effektiva tillvägagångssättet, är det slutgiltiga beslutet ditt. När du bestämt dig för behandlingsväg kan du boka uppföljningstider och påbörja terapi.

Behandlingens varaktighet

Behandlingstiden varierar beroende på individuella behov. Framsteg kan uppnås i olika takt, med vissa situationer som kräver kortare behandlingsperioder och andra behöver långsiktigt stöd.

Att arbeta med en klinisk eller rådgivande psykolog

Att samarbeta med en psykolog eller terapeut innebär en process i tre steg: bedömning, formulering och behandling. Vi samlar in omfattande detaljer för att förstå ditt tillstånd, erbjuder en funktionell förståelse av problemet och arbetar tillsammans med dig för att hantera och förhindra symtom från att dominera ditt liv.

Vårt uppdrag

Vårt uppdrag är att stödja dig i att uppnå en hälsosam framtid, fri från psykiska symtom. Vårt team av högutbildade psykologer och psykiatriker samarbetar för att tillhandahålla en personlig service som möter dina specifika behov. Vi gör noggranna bedömningar, uppdaterar kontinuerligt din behandlingsplan och säkerställer en löpande bedömning av lämplig medicinsk vård.

Varför välja Health Choices Global?

Vi tillhandahåller nationell täckning över hela Storbritannien, och erbjuder omfattande mentalvårdsstöd för att förändra din livskvalitet. Vårt team av experter är tillgängligt 7 dagar i veckan och erbjuder flexibla och konfidentiella möten på distans. Vi är medlemmar i Royal College of Psychiatrists och andra tillsynsorgan, vilket säkerställer professionell och pålitlig vård.