Påträngande tankar

Vad är påträngande tankar?

Påträngande tankar kan avsevärt påverka dina dagliga tankar och känslor, vilket ofta orsakar ångest och oro. Dessa tankar kan ta olika former, varierande från person till person. Vissa individer kan uppleva oönskade tankar om självskada, medan andra kan ha störande tankar om dem i sin omgivning.

Forskning utförd av psykologer 1993 visade att många individer ofta upplever dessa påträngande tankar. Fynden har replikerats över tiden, vilket ger insikt i frekvensen av dessa tankar.

Exempel på påträngande tankar kan vara:

 • Köra in i ett fönster.
 • Svingar ut i trafiken.
 • Köra en bil av vägen.
 • Krossa in i föremål.
 • Att slå djur eller människor med en bil.
 • Att skära av ett finger.
 • Slita handleder eller hals.
 • Dödligt knuffa en främling, vän eller familjemedlem.
 • Hoppar från ett högt utrymme.
 • Knuffa en främling eller en älskad framför en bil eller tåg.
 • Hoppa framför en bil eller tåg.
 • Att såra eller förolämpa främlingar.
 • Oönskade våldsamma eller sexuella tankar.

Det är viktigt att komma ihåg att att uppleva dessa tankar inte betyder att du är ett hot mot dig själv eller andra. Påträngande tankar är ett vanligt fenomen och speglar inte nödvändigtvis ens sanna avsikter eller önskningar.

När man söker behandling för påträngande tankar är kognitiv beteendeterapi (KBT) och medicinering vanliga tillvägagångssätt. En personlig behandlingsplan kommer att tas fram, med hänsyn till dina specifika omständigheter, sjukdomshistoria och eventuella underliggande tillstånd. Målet är att hjälpa dig att återfå balansen i ditt liv och minimera störningar som orsakas av påträngande tankar.

Om du upplever påträngande tankar är det avgörande att söka professionell hjälp. Vårt team är här för att ge det stöd och den vägledning du behöver för att hantera dessa tankar och återta kontrollen över ditt mentala välbefinnande.

Hur kan våra terapitjänster hjälpa dig?

Våra terapitjänster syftar till att skapa en stödjande och produktiv miljö där du kan ta itu med och övervinna dina psykiska problem. Vi prioriterar ditt välbefinnande och erbjuder personlig vård och omsorg. Genom en omfattande bedömning utvecklar vi en skräddarsydd onlinebehandlingsplan för att effektivt hantera ditt tillstånd. Med en rad tjänster och terapeutiska behandlingar, inklusive kognitiv beteendeterapi (KBT) och medkänslasfokuserad terapi, tillgodoser vi dina specifika behov.

Fördelar med onlineterapi

Onlineterapi ger ett bekvämt och transformativt sätt att få tillgång till psykoterapitjänster från var som helst i världen. Det eliminerar hinder för terapi genom att du kan få vård i bekvämligheten av ditt eget hem. Våra högkvalitativa onlinebedömningar och behandlingar är tillgängliga för individer över hela Storbritannien. Våra experter ger samma vårdnivå som personliga sessioner, oavsett var du befinner dig, och garanterar stöd och assistans var du än är.

Vår unika inställning till privat mentalvårdsbehandling

Vi tror på att skräddarsy vårt tillvägagångssätt för att hantera dina unika symtom och situation. Genom att lyssna noga på dina problem skapar vi en personlig behandlingsplan. Att söka stöd för psykisk hälsa kan vara skrämmande, men våra läkare ger orubbligt stöd och förståelse under din första konsultation. Vårt team av psykiatriker, psykologer och terapeuter utrustar dig med verktygen för att förstå och hantera dina symtom, vilket främjar ett lyckligare liv. Vi prioriterar sekretess, följer GDPR-riktlinjer och integrerar sömlöst med andra former av pågående hälso- och mentalvård.

Vem kan dra nytta av våra terapitjänster?

Våra terapitjänster vänder sig till individer som söker kortvarigt stöd under stressiga perioder, de som tar itu med långvariga problem, individer som är intresserade av emotionell utforskning och de som söker tekniker för att återfå balansen. Vi hjälper även individer att upprätthålla en god psykisk hälsa, även utan omedelbar ångest.

Välja rätt terapialternativ

Vi erbjuder olika evidensbaserade terapialternativ såsom kognitiv beteendeterapi, medkänslasfokuserad terapi, kognitiv analytisk terapi och mindfulnessbaserad terapi. Under det första mötet gör vi en bedömning för att förstå dina svårigheter och erbjuda ett psykologiskt perspektiv. Även om vi kan föreslå det mest effektiva tillvägagångssättet, är det slutgiltiga beslutet ditt. När du bestämt dig för behandlingsväg kan du boka uppföljningstider och påbörja terapi.

Behandlingens varaktighet

Behandlingstiden varierar beroende på individuella behov. Framsteg kan uppnås i olika takt, med vissa situationer som kräver kortare behandlingsperioder och andra behöver långsiktigt stöd.

Att arbeta med en klinisk eller rådgivande psykolog

Att samarbeta med en psykolog eller terapeut innebär en process i tre steg: bedömning, formulering och behandling. Vi samlar in omfattande detaljer för att förstå ditt tillstånd, erbjuder en funktionell förståelse av problemet och arbetar tillsammans med dig för att hantera och förhindra symtom från att dominera ditt liv.

Vårt uppdrag

Vårt uppdrag är att stödja dig i att uppnå en hälsosam framtid, fri från psykiska symtom. Vårt team av högutbildade psykologer och psykiatriker samarbetar för att tillhandahålla en personlig service som möter dina specifika behov. Vi gör noggranna bedömningar, uppdaterar kontinuerligt din behandlingsplan och säkerställer en löpande bedömning av lämplig medicinsk vård.

Varför välja Health Choices Global?

Vi tillhandahåller nationell täckning över hela Storbritannien och erbjuder omfattande mentalvårdsstöd för att förvandla din livskvalitet. Vårt team av experter är tillgängligt 7 dagar i veckan och erbjuder flexibla och konfidentiella möten på distans. Vi är medlemmar i Royal College of Psychiatrists och andra tillsynsorgan, vilket säkerställer professionell och pålitlig vård.