Interpersonell psykoterapi

Interpersonell terapi (IPT) är en fokuserad och tidsbegränsad form av psykoterapi utformad för att behandla olika psykiska tillstånd, särskilt depression. IPT sträcker sig vanligtvis mellan 12 och 16 sessioner och kretsar kring att förstå och förbättra dina mellanmänskliga relationer och hur de formar ditt känslomässiga välbefinnande.

Som namnet antyder lägger IPT stor vikt vid dina sociala interaktioner och kvaliteten på dina relationer. Den utforskar effekten av dessa relationer på din mentala hälsa, såväl som nivån på stöd och anslutning du upplever från andra. Genom att fördjupa sig i denna dynamik syftar IPT till att identifiera och ta itu med specifika interpersonella problem som kan bidra till din känslomässiga nöd.

Under IPT-sessioner kommer du och din terapeut att samarbeta för att utforska och förstå mönstren och utmaningarna i era relationer. Fokus ligger på att förbättra din kommunikationsförmåga, lösa konflikter och främja mer tillfredsställande och tillfredsställande kontakter med andra. Genom att förbättra din interpersonella funktion hjälper IPT att lindra symtom på depression och andra relaterade tillstånd.

IPT bygger på tron ​​att våra relationer och sociala förbindelser avsevärt påverkar vårt känslomässiga välbefinnande. Svårigheter i mellanmänskliga relationer kan leda till känslor av isolering, ensamhet och känslomässig oro. Genom IPT kommer du att få insikter i hur denna dynamik påverkar din mentala hälsa och lära dig effektiva strategier för att navigera och förbättra dina relationer.

Medan IPT vanligtvis används för att behandla depression, kan det också vara effektivt för att hantera andra tillstånd såsom ångeststörningar, ätstörningar och personlighetsstörningar. Den strukturerade karaktären hos IPT möjliggör fokuserat arbete med specifika interpersonella frågor, ger praktiska verktyg och tekniker för att åstadkomma positiva förändringar i dina relationer och övergripande mentala välbefinnande.

Om du söker stöd för depression eller kämpar med utmaningar i dina mellanmänskliga relationer, kan IPT vara ett värdefullt terapeutiskt tillvägagångssätt. Genom att utforska och förbättra dina sociala kontakter ger IPT dig möjlighet att skapa mer tillfredsställande och stödjande relationer, vilket leder till förbättrat känslomässigt välbefinnande och en större känsla av lycka och tillfredsställelse i ditt liv.

Hur kan våra terapitjänster hjälpa dig?

Våra terapitjänster syftar till att skapa en stödjande och produktiv miljö där du kan ta itu med och övervinna dina psykiska problem. Vi prioriterar ditt välbefinnande och erbjuder personlig vård och omsorg. Genom en omfattande bedömning utvecklar vi en skräddarsydd onlinebehandlingsplan för att effektivt hantera ditt tillstånd. Med en rad tjänster och terapeutiska behandlingar, inklusive kognitiv beteendeterapi (KBT) och medkänslasfokuserad terapi, tillgodoser vi dina specifika behov.

Fördelar med onlineterapi

Onlineterapi ger ett bekvämt och transformativt sätt att få tillgång till psykoterapitjänster från var som helst i världen. Det eliminerar hinder för terapi genom att du kan få vård i bekvämligheten av ditt eget hem. Våra högkvalitativa onlinebedömningar och behandlingar är tillgängliga för individer över hela Storbritannien. Våra experter ger samma vårdnivå som personliga sessioner, oavsett var du befinner dig, och garanterar stöd och assistans var du än är.

Vår unika inställning till privat mentalvårdsbehandling

Vi tror på att skräddarsy vårt tillvägagångssätt för att hantera dina unika symtom och situation. Genom att lyssna noga på dina problem skapar vi en personlig behandlingsplan. Att söka stöd för psykisk hälsa kan vara skrämmande, men våra läkare ger orubbligt stöd och förståelse under din första konsultation. Vårt team av psykiatriker, psykologer och terapeuter utrustar dig med verktygen för att förstå och hantera dina symtom, vilket främjar ett lyckligare liv. Vi prioriterar sekretess, följer GDPR-riktlinjer och integrerar sömlöst med andra former av pågående hälso- och mentalvård.

Vem kan dra nytta av våra terapitjänster?

Våra terapitjänster vänder sig till individer som söker kortvarigt stöd under stressiga perioder, de som tar upp långvariga problem, individer som är intresserade av känslomässigt utforskande och de som söker tekniker för att återfå balansen. Vi hjälper även individer att upprätthålla en god psykisk hälsa, även utan omedelbar ångest.

Välja rätt terapialternativ

Vi erbjuder olika evidensbaserade terapialternativ såsom kognitiv beteendeterapi, medkänslasfokuserad terapi, kognitiv analytisk terapi och mindfulnessbaserad terapi. Under det första mötet gör vi en bedömning för att förstå dina svårigheter och erbjuda ett psykologiskt perspektiv. Även om vi kan föreslå det mest effektiva tillvägagångssättet, är det slutgiltiga beslutet ditt. När du bestämt dig för behandlingsväg kan du boka uppföljningstider och påbörja terapi.

Behandlingens varaktighet

Behandlingstiden varierar beroende på individuella behov. Framsteg kan uppnås i olika takt, med vissa situationer som kräver kortare behandlingsperioder och andra behöver långsiktigt stöd.

Att arbeta med en klinisk eller rådgivande psykolog

Att samarbeta med en psykolog eller terapeut innebär en process i tre steg: bedömning, formulering och behandling. Vi samlar in omfattande detaljer för att förstå ditt tillstånd, erbjuder en funktionell förståelse av problemet och arbetar tillsammans med dig för att hantera och förhindra symtom från att dominera ditt liv.

Vårt uppdrag

Vårt uppdrag är att stödja dig i att uppnå en hälsosam framtid, fri från psykiska symtom. Vårt team av högutbildade psykologer och psykiatriker samarbetar för att tillhandahålla en personlig service som möter dina specifika behov. Vi gör noggranna bedömningar, uppdaterar kontinuerligt din behandlingsplan och säkerställer en löpande bedömning av lämplig medicinsk vård.

Varför välja Health Choices Global?

Vi tillhandahåller nationell täckning över hela Storbritannien, och erbjuder omfattande mentalvårdsstöd för att förändra din livskvalitet. Vårt team av experter är tillgängligt 7 dagar i veckan och erbjuder flexibla och konfidentiella möten på distans. Vi är medlemmar i Royal College of Psychiatrists och andra tillsynsorgan, vilket säkerställer professionell och pålitlig vård.