Information för vårdpersonal

Om du är hälso- och sjukvårdspersonal, såsom husläkare, barnläkare, psykiater eller någon annan vårdpersonal, kan du hänvisa individer direkt till oss. Vi välkomnar möjligheten att diskutera dina problem och utforska de potentiella tjänster vi kan tillhandahålla. För att boka ett möte kan du använda vår bokningssida eller ringa oss på 0333 3390115.

Vi erbjuder bedömningstjänster för att identifiera eventuella problem eller utmaningar som den unga personen och/eller deras familj möter. Efter bedömningstiden kommer vi att sammanställa en omfattande rapport inom två veckor, som kan skickas direkt till dig med lämpligt samtycke. Denna rapport kommer att ge detaljerade insikter i bedömningsresultaten.