Humanistisk rådgivning

Humanistisk rådgivning är en transformativ terapi som betonar individens inneboende visdom och förmåga att göra val i linje med deras autentiska jag. Den omfattar tron ​​att individer besitter den kunskap och insikt som behövs för att navigera i sina egna liv effektivt.

I vår humanistiska rådgivningsmetod i London skapar vi ett säkert och icke-dömande utrymme där du verkligen blir hörd och förstådd. Våra terapeuter fokuserar på att främja en djup kontakt med dig och utnyttja din unika självkännedom och inre resurser. Genom denna samarbetsrelation ger du dig ut på en självförstärkande resa av självupptäckt och personlig tillväxt.

Humanistisk rådgivning kan hjälpa dig i olika aspekter av livet. Oavsett om du står inför utmanande livsövergångar, relationsproblem eller kämpar med känslomässigt lidande, erbjuder humanistisk psykoterapi stöd för att få en djupare förståelse av dig själv och ditt livs syfte. Genom att utforska innebörden och betydelsen av dina erfarenheter kan du få klarhet, göra medvetna val och initiera positiva förändringar i ditt liv.

Våra humanistiska rådgivare är skickliga på att hjälpa individer att navigera i svåra tider och hitta en väg mot personlig tillfredsställelse. De ger vägledning och stöd när du utforskar dina värderingar, övertygelser och ambitioner, vilket ger dig möjlighet att fatta beslut som är i linje med ditt autentiska jag och skapar positiva förändringar.

Om du just nu går igenom en svår period eller söker personlig utveckling kan humanistisk rådgivning vara en värdefull resurs. Det erbjuder ett holistiskt förhållningssätt till mental hälsa och välbefinnande, som stödjer dig i att få självmedvetenhet, förbättra självacceptans och utveckla effektiva strategier för att möta livets utmaningar.

Ta första steget mot ett mer meningsfullt och tillfredsställande liv genom att delta i humanistisk rådgivning. Våra medkännande terapeuter är här för att följa dig på din resa av självupptäckt och personligt stärkande.

Hur kan våra terapitjänster hjälpa dig?

Våra terapitjänster syftar till att skapa en stödjande och produktiv miljö där du kan ta itu med och övervinna dina psykiska problem. Vi prioriterar ditt välbefinnande och erbjuder personlig vård och omsorg. Genom en omfattande bedömning utvecklar vi en skräddarsydd onlinebehandlingsplan för att effektivt hantera ditt tillstånd. Med en rad tjänster och terapeutiska behandlingar, inklusive kognitiv beteendeterapi (KBT) och medkänslasfokuserad terapi, tillgodoser vi dina specifika behov.

Fördelar med onlineterapi

Onlineterapi ger ett bekvämt och transformativt sätt att få tillgång till psykoterapitjänster från var som helst i världen. Det eliminerar hinder för terapi genom att du kan få vård i bekvämligheten av ditt eget hem. Våra högkvalitativa onlinebedömningar och behandlingar är tillgängliga för individer över hela Storbritannien. Våra experter ger samma vårdnivå som personliga sessioner, oavsett var du befinner dig, och garanterar stöd och assistans var du än är.

Vår unika inställning till privat mentalvårdsbehandling

Vi tror på att skräddarsy vårt tillvägagångssätt för att hantera dina unika symtom och situation. Genom att lyssna noga på dina problem skapar vi en personlig behandlingsplan. Att söka stöd för psykisk hälsa kan vara skrämmande, men våra läkare ger orubbligt stöd och förståelse under din första konsultation. Vårt team av psykiatriker, psykologer och terapeuter utrustar dig med verktygen för att förstå och hantera dina symtom, vilket främjar ett lyckligare liv. Vi prioriterar sekretess, följer GDPR-riktlinjer och integrerar sömlöst med andra former av pågående hälso- och mentalvård.

Vem kan dra nytta av våra terapitjänster?

Våra terapitjänster vänder sig till individer som söker kortvarigt stöd under stressiga perioder, de som tar upp långvariga problem, individer som är intresserade av känslomässigt utforskande och de som söker tekniker för att återfå balansen. Vi hjälper även individer att upprätthålla en god psykisk hälsa, även utan omedelbar ångest.

Välja rätt terapialternativ

Vi erbjuder olika evidensbaserade terapialternativ såsom kognitiv beteendeterapi, medkänslasfokuserad terapi, kognitiv analytisk terapi och mindfulnessbaserad terapi. Under det första mötet gör vi en bedömning för att förstå dina svårigheter och erbjuda ett psykologiskt perspektiv. Även om vi kan föreslå det mest effektiva tillvägagångssättet, är det slutgiltiga beslutet ditt. När du bestämt dig för behandlingsväg kan du boka uppföljningstider och påbörja terapi.

Behandlingens varaktighet

Behandlingstiden varierar beroende på individuella behov. Framsteg kan uppnås i olika takt, med vissa situationer som kräver kortare behandlingsperioder och andra behöver långsiktigt stöd.

Att arbeta med en klinisk eller rådgivande psykolog

Att samarbeta med en psykolog eller terapeut innebär en process i tre steg: bedömning, formulering och behandling. Vi samlar in omfattande detaljer för att förstå ditt tillstånd, erbjuder en funktionell förståelse av problemet och arbetar tillsammans med dig för att hantera och förhindra symtom från att dominera ditt liv.

Vårt uppdrag

Vårt uppdrag är att stödja dig i att uppnå en hälsosam framtid, fri från psykiska symtom. Vårt team av högutbildade psykologer och psykiatriker samarbetar för att tillhandahålla en personlig service som möter dina specifika behov. Vi gör noggranna bedömningar, uppdaterar kontinuerligt din behandlingsplan och säkerställer en löpande bedömning av lämplig medicinsk vård.

Varför välja Health Choices Global?

Vi tillhandahåller nationell täckning över hela Storbritannien, och erbjuder omfattande mentalvårdsstöd för att förändra din livskvalitet. Vårt team av experter är tillgängligt 7 dagar i veckan och erbjuder flexibla och konfidentiella möten på distans. Vi är medlemmar i Royal College of Psychiatrists och andra tillsynsorgan, vilket säkerställer professionell och pålitlig vård.