Hur stödjer vi välgörenhetsorganisationer?

Vi stödjer välgörenhetsorganisationer genom att donera 3 % av nettovinsten årligen till dem tillsammans.

Varje år väljer vi en av våra fyra utvalda välgörenhetsorganisationer.

The Brain Charity

The Brain Charity erbjuder en rad tjänster till personer med neurologiska tillstånd, deras familjer, vänner och vårdare.

Joseph Rowntree Foundation

Joseph Rowntree Foundation är en oberoende social förändringsorganisation som arbetar för att lösa fattigdomen i Storbritannien.

Alzheimers sällskap

Alzheimer's Society är Storbritanniens ledande välgörenhetsorganisation för demenssjukdomar. Vi kampanjar för förändring, finansierar forskning för att hitta ett botemedel och stödjer människor som lever med demens idag.

Sinne

Under mer än 60 år har Mind arbetat för att förbättra livet för alla människor med erfarenhet av psykiska problem. Genom offentliga kampanjer, statlig lobbying och mer än 1 000 tjänster som våra lokala hjärnor har levererat i samhällen över hela England och Wales, har vi berört miljontals liv.