Fronto-temporal Lobar Degeneration (FTLD)

Fronto-temporal lobar degeneration (FTLD) är en grupp demenssjukdomar som främst påverkar hjärnans frontallober och temporallober. Det är den tredje vanligaste typen av demens hos personer under 65 år. De tidiga symtomen på FTLD kan ofta likna depression eller Alzheimers sjukdom, vilket understryker behovet av specialistdiagnos. Det är avgörande att skilja FTLD från andra tillstånd, eftersom läkemedel som används för Alzheimers är ineffektiva och kan förvärra symptomen på FTLD.

Det finns flera typer av FTLD, inklusive:

  • Beteendevariant fronto-temporal demens (även känd som Picks sjukdom): Detta står för cirka 60 % av FTLD-fallen. Patienter med denna typ kan uppvisa personlighetsförändringar, förändrat socialt beteende och en förlust av hämning. De kan försumma personlig hygien, uppvisa tvångsmässigt beteende och uppleva svårigheter med talat språk, bland andra symtom.
  • Semantisk demens: Semantisk demens står för cirka 20 % av FTLD-fallen och kännetecknas av att tinningloben krymper. Det påverkar främst det semantiska minnet, vilket leder till svårigheter att känna igen objekt, människor, begrepp och ord. Individer med semantisk demens kan kämpa med ordens betydelse, ha svårt att känna igen ansikten och föremål och kan till och med kämpa med välbekanta ljud, lukter och smaker. Men deras tal och självbiografiska minnen är ofta opåverkade.
  • Progressiv ickeflytande afasi: Progressiv ickeflytande afasi utgör cirka 20 % av FTLD-fallen och manifesterar sig huvudsakligen som ett sammanbrott i tal och språk. Med tiden kan individer förlora sin förmåga att tala, läsa, skriva och förstå språk. Denna minskning uppstår på grund av påverkan på de hjärnregioner som är ansvariga för språkanvändning. I likhet med andra FTLD-typer drabbar detta tillstånd främst vuxna mellan 40 och 60 år.

De exakta orsakerna till FTLD är inte helt klarlagda. Medan vissa fall har en familjehistoria, verkar andra inträffa sporadiskt utan en känd ärftlig komponent. Specialistdiagnostik är avgörande på grund av potentiell felaktig identifiering av FTLD som psykiska sjukdomar som depression eller Alzheimers sjukdom. Detaljerade historiker, kognitiva tester och avbildningsskanningar kan hjälpa till med korrekt diagnos av FTLD.

Även om det för närvarande inte finns något botemedel mot FTLD, är målet med behandlingen att lindra symtomen och förbättra individens livskvalitet. Mediciner som vanligtvis används för Alzheimers sjukdom, såsom Donepezil eller Aricept, är ineffektiva för FTLD och kan till och med förvärra symtomen. Det finns dock vissa terapier som kan vara fördelaktiga. Patienter med FTD och semantisk demens kan svara positivt på behandling med selektiva serotoninåterupptagshämmare (SSRI) antidepressiva medel. Beteendeterapi kan hjälpa till att förstärka positiva beteenden hos individer med utmanande symtom. Stödjande åtgärder som att bära glasögon eller hörapparater kan hantera syn- och hörselnedsättningar. Logopeder kan hjälpa till med språksvårigheter. Dessutom kan vårdgivare och anhöriga till FTLD-patienter dra nytta av att utveckla copingstrategier för att hantera personens förändrade beteende.

Våra tjänster prioriterar konfidentialitet och följer GDPR-riktlinjerna och konfidentialitetskraven från alla brittiska reglerande och professionella organ. Vi tillhandahåller fjärr- eller onlineassistans skräddarsydd efter dina behov, vilket säkerställer komfort och tillgänglighet från bekvämligheten av ditt eget hem. Vår tjänst är utformad för att integreras med annan pågående hälso- och mentalvård som tillhandahålls av sjukvårdspersonal, sjukhus, frivilliga sektorer och mer.

Vi är engagerade i att stödja individer och deras familjer i att navigera i utmaningarna med FTLD, erbjuda personlig vård och vägledning för att förbättra välbefinnandet och anpassningen till förändringarna i samband med dessa sjukdomar.

Hur kan våra terapitjänster hjälpa dig?

Våra terapitjänster syftar till att skapa en stödjande och produktiv miljö där du kan ta itu med och övervinna dina psykiska problem. Vi prioriterar ditt välbefinnande och erbjuder personlig vård och omsorg. Genom en omfattande bedömning utvecklar vi en skräddarsydd onlinebehandlingsplan för att effektivt hantera ditt tillstånd. Med en rad tjänster och terapeutiska behandlingar, inklusive kognitiv beteendeterapi (KBT) och medkänslasfokuserad terapi, tillgodoser vi dina specifika behov.

Fördelar med onlineterapi

Onlineterapi ger ett bekvämt och transformativt sätt att få tillgång till psykoterapitjänster från var som helst i världen. Det eliminerar hinder för terapi genom att du kan få vård i bekvämligheten av ditt eget hem. Våra högkvalitativa onlinebedömningar och behandlingar är tillgängliga för individer över hela Storbritannien. Våra experter ger samma vårdnivå som personliga sessioner, oavsett var du befinner dig, och garanterar stöd och assistans var du än är.

Vår unika inställning till privat mentalvårdsbehandling

Vi tror på att skräddarsy vårt tillvägagångssätt för att hantera dina unika symtom och situation. Genom att lyssna noga på dina problem skapar vi en personlig behandlingsplan. Att söka stöd för psykisk hälsa kan vara skrämmande, men våra läkare ger orubbligt stöd och förståelse under din första konsultation. Vårt team av psykiatriker, psykologer och terapeuter utrustar dig med verktygen för att förstå och hantera dina symtom, vilket främjar ett lyckligare liv. Vi prioriterar sekretess, följer GDPR-riktlinjer och integrerar sömlöst med andra former av pågående hälso- och mentalvård.

Vem kan dra nytta av våra terapitjänster?

Våra terapitjänster vänder sig till individer som söker kortvarigt stöd under stressiga perioder, de som tar upp långvariga problem, individer som är intresserade av känslomässigt utforskande och de som söker tekniker för att återfå balansen. Vi hjälper även individer att upprätthålla en god psykisk hälsa, även utan omedelbar ångest.

Välja rätt terapialternativ

Vi erbjuder olika evidensbaserade terapialternativ såsom kognitiv beteendeterapi, medkänslasfokuserad terapi, kognitiv analytisk terapi och mindfulnessbaserad terapi. Under det första mötet gör vi en bedömning för att förstå dina svårigheter och erbjuda ett psykologiskt perspektiv. Även om vi kan föreslå det mest effektiva tillvägagångssättet, är det slutgiltiga beslutet ditt. När du bestämt dig för behandlingsväg kan du boka uppföljningstider och påbörja terapi.

Behandlingens varaktighet

Behandlingstiden varierar beroende på individuella behov. Framsteg kan uppnås i olika takt, med vissa situationer som kräver kortare behandlingsperioder och andra behöver långsiktigt stöd.

Att arbeta med en klinisk eller rådgivande psykolog

Att samarbeta med en psykolog eller terapeut innebär en process i tre steg: bedömning, formulering och behandling. Vi samlar in omfattande detaljer för att förstå ditt tillstånd, erbjuder en funktionell förståelse av problemet och arbetar tillsammans med dig för att hantera och förhindra symtom från att dominera ditt liv.

Vårt uppdrag

Vårt uppdrag är att stödja dig i att uppnå en hälsosam framtid, fri från psykiska symtom. Vårt team av högutbildade psykologer och psykiatriker samarbetar för att tillhandahålla en personlig service som möter dina specifika behov. Vi gör noggranna bedömningar, uppdaterar kontinuerligt din behandlingsplan och säkerställer en löpande bedömning av lämplig medicinsk vård.

Varför välja Health Choices Global?

Vi tillhandahåller nationell täckning över hela Storbritannien, och erbjuder omfattande mentalvårdsstöd för att förändra din livskvalitet. Vårt team av experter är tillgängligt 7 dagar i veckan och erbjuder flexibla och konfidentiella möten på distans. Vi är medlemmar i Royal College of Psychiatrists och andra tillsynsorgan, vilket säkerställer professionell och pålitlig vård.