Eye Movement Desensitisation Reprocessing (EMDR)

EMDR (Eye Movement Desensitization and Reprocessing) är en banbrytande psykoterapi som ger hopp och helande till dem som kämpar med de bestående effekterna av trauma. Genom att integrera innovativa tekniker och bilateral stimulering gör EMDR det möjligt för individer att bearbeta traumatiska minnen snabbare än traditionella terapimetoder. Det fungerar genom att desensibilisera de plågsamma känslor som är förknippade med traumat, vilket gör att individer kan omformulera sina upplevelser och hitta en känsla av upplösning.

Under en EMDR-session guidar terapeuten individer genom en strukturerad process, och uppmuntrar dem att komma åt det traumatiska minnet samtidigt som de deltar i bilateral stimulering. Det kan handla om att följa terapeutens fingrar med ögonen, lyssna på växlande ljud eller uppleva mjuka knackningar eller vibrationer. Dessa bilaterala rörelser aktiverar båda sidor av hjärnan, vilket underlättar hjärnans naturliga förmåga att läka och integrera störande minnen.

EMDR-terapi är inte begränsad till att ta itu med specifika typer av trauma utan har visat effektivitet vid behandling av en rad tillstånd, inklusive PTSD, ångeststörningar, fobier och depression. Det kan också vara fördelaktigt för individer som söker personlig tillväxt, förbättrad självkänsla och förbättrad prestation.

Genom samarbetet mellan terapeuten och klienten skapar EMDR en säker och stödjande miljö för individer att utforska sina känslor, tankar och fysiska förnimmelser relaterade till traumat. Terapeuten hjälper klienter att navigera i upparbetningsfaserna och ger vägledning och stöd när de arbetar mot emotionell helande och kognitiv omstrukturering.

Den transformativa kraften hos EMDR sträcker sig bortom symtomminskning. Det ger individer möjlighet att återta kontrollen över sina liv, främja en känsla av motståndskraft, självmedkänsla och förnyat hopp. Genom att lösa traumatiska minnen och ta itu med deras påverkan öppnar EMDR dörren till en ljusare framtid, fri från det förflutnas bördor.

Om du har upplevt trauma och söker en terapi som erbjuder en snabbare väg till läkning, kan EMDR vara lösningen du har letat efter. Samarbeta med en utbildad EMDR-terapeut för att ge dig ut på en transformativ resa mot att återta ditt välbefinnande och omfamna ett mer tillfredsställande liv.Hur kan våra terapitjänster hjälpa dig?

Våra terapitjänster syftar till att skapa en stödjande och produktiv miljö där du kan ta itu med och övervinna dina psykiska problem. Vi prioriterar ditt välbefinnande och erbjuder personlig vård och omsorg. Genom en omfattande bedömning utvecklar vi en skräddarsydd onlinebehandlingsplan för att effektivt hantera ditt tillstånd. Med en rad tjänster och terapeutiska behandlingar, inklusive kognitiv beteendeterapi (KBT) och medkänslasfokuserad terapi, tillgodoser vi dina specifika behov.

Fördelar med onlineterapi

Onlineterapi ger ett bekvämt och transformativt sätt att få tillgång till psykoterapitjänster från var som helst i världen. Det eliminerar hinder för terapi genom att du kan få vård i bekvämligheten av ditt eget hem. Våra högkvalitativa onlinebedömningar och behandlingar är tillgängliga för individer över hela Storbritannien. Våra experter ger samma vårdnivå som personliga sessioner, oavsett var du befinner dig, och garanterar stöd och assistans var du än är.

Vår unika inställning till privat mentalvårdsbehandling

Vi tror på att skräddarsy vårt tillvägagångssätt för att hantera dina unika symtom och situation. Genom att lyssna noga på dina problem skapar vi en personlig behandlingsplan. Att söka stöd för psykisk hälsa kan vara skrämmande, men våra läkare ger orubbligt stöd och förståelse under din första konsultation. Vårt team av psykiatriker, psykologer och terapeuter utrustar dig med verktygen för att förstå och hantera dina symtom, vilket främjar ett lyckligare liv. Vi prioriterar sekretess, följer GDPR-riktlinjer och integrerar sömlöst med andra former av pågående hälso- och mentalvård.

Vem kan dra nytta av våra terapitjänster?

Våra terapitjänster vänder sig till individer som söker kortvarigt stöd under stressiga perioder, de som tar upp långvariga problem, individer som är intresserade av känslomässigt utforskande och de som söker tekniker för att återfå balansen. Vi hjälper även individer att upprätthålla en god psykisk hälsa, även utan omedelbar ångest.

Välja rätt terapialternativ

Vi erbjuder olika evidensbaserade terapialternativ såsom kognitiv beteendeterapi, medkänslasfokuserad terapi, kognitiv analytisk terapi och mindfulnessbaserad terapi. Under det första mötet gör vi en bedömning för att förstå dina svårigheter och erbjuda ett psykologiskt perspektiv. Även om vi kan föreslå det mest effektiva tillvägagångssättet, är det slutgiltiga beslutet ditt. När du bestämt dig för behandlingsväg kan du boka uppföljningstider och påbörja terapi.

Behandlingens varaktighet

Behandlingstiden varierar beroende på individuella behov. Framsteg kan uppnås i olika takt, med vissa situationer som kräver kortare behandlingsperioder och andra behöver långsiktigt stöd.

Att arbeta med en klinisk eller rådgivande psykolog

Att samarbeta med en psykolog eller terapeut innebär en process i tre steg: bedömning, formulering och behandling. Vi samlar in omfattande detaljer för att förstå ditt tillstånd, erbjuder en funktionell förståelse av problemet och arbetar tillsammans med dig för att hantera och förhindra symtom från att dominera ditt liv.

Vårt uppdrag

Vårt uppdrag är att stödja dig i att uppnå en hälsosam framtid, fri från psykiska symtom. Vårt team av högutbildade psykologer och psykiatriker samarbetar för att tillhandahålla en personlig service som möter dina specifika behov. Vi gör noggranna bedömningar, uppdaterar kontinuerligt din behandlingsplan och säkerställer en löpande bedömning av lämplig medicinsk vård.

Varför välja Health Choices Global?

Vi tillhandahåller nationell täckning över hela Storbritannien, och erbjuder omfattande mentalvårdsstöd för att förändra din livskvalitet. Vårt team av experter är tillgängligt 7 dagar i veckan och erbjuder flexibla och konfidentiella möten på distans. Vi är medlemmar i Royal College of Psychiatrists och andra tillsynsorgan, vilket säkerställer professionell och pålitlig vård.