Akutintagningar

Psykisk akutbehandling spelar en avgörande roll för att ge omedelbart stöd till individer i kris. Vi inser vikten av snabb hjälp och är här för att hjälpa dig under utmanande tider. Här är vad du behöver veta om akut mentalvårdsbehandling och hur du får stöd:

Förstå den professionella bedömningsprocessen:

När man står inför en nöd- eller psykisk hälsokris, blir en professionell bedömning avgörande för att få en heltäckande förståelse av situationen och bestämma lämplig behandling. Våra erfarna läkare kommer att göra en grundlig utvärdering för att bedöma krisens inverkan på ditt psykiska välbefinnande, identifiera eventuella omedelbara problem och formulera en skräddarsydd plan för din vård.

Få åtkomst till den hjälp du behöver:

Efter bedömningen är vi fast beslutna att vägleda dig mot de lämpligaste vägarna för stöd. Beroende på resultatet av bedömningen kan vi hänvisa dig till tjänster inom den privata sektorn, National Health Service (NHS) eller krisinsatstjänster. Vår prioritet är att säkerställa din säkerhet och ditt välbefinnande, och om det finns några säkerhets- eller skyddsproblem kommer vi att följa våra relevanta policyer och vidta lämpliga åtgärder i samråd med dig och dina vårdgivare.

I vissa fall kan akut mentalvård kräva akut ingripande och omedelbar uppmärksamhet. Om du eller någon du känner är i omedelbar fara eller upplever en livshotande situation är det viktigt att kontakta räddningstjänst eller krisjour utan dröjsmål.

Vårt engagemang för ditt välbefinnande:

Vi förstår nöden som kan åtfölja en psykisk hälsokris, och vi är dedikerade till att ge medkännande vård och stöd under dessa utmanande stunder. Vårt mål är att hjälpa dig att navigera i krisen, få tillgång till lämpliga resurser och underlätta din väg till återhämtning. Oavsett om det gäller tjänster inom den privata sektorn, NHS eller krisintervention, vi är här för att stödja dig och se till att du får den hjälp du behöver.

Kom ihåg att att söka hjälp är ett tecken på styrka och mod. Om du eller någon du känner är i behov av akut psykisk hälsovård, tveka inte att vidta nödvändiga åtgärder för att söka stöd. Vårt team är redo att hjälpa dig och ge den vägledning och omsorg du förtjänar.

Hur kan våra terapitjänster hjälpa dig?

Våra terapitjänster syftar till att skapa en stödjande och produktiv miljö där du kan ta itu med och övervinna dina psykiska problem. Vi prioriterar ditt välbefinnande och erbjuder personlig vård och omsorg. Genom en omfattande bedömning utvecklar vi en skräddarsydd onlinebehandlingsplan för att effektivt hantera ditt tillstånd. Med en rad tjänster och terapeutiska behandlingar, inklusive kognitiv beteendeterapi (KBT) och medkänslasfokuserad terapi, tillgodoser vi dina specifika behov.

Fördelar med onlineterapi

Onlineterapi ger ett bekvämt och transformativt sätt att få tillgång till psykoterapitjänster från var som helst i världen. Det eliminerar hinder för terapi genom att du kan få vård i bekvämligheten av ditt eget hem. Våra högkvalitativa onlinebedömningar och behandlingar är tillgängliga för individer över hela Storbritannien. Våra experter ger samma vårdnivå som personliga sessioner, oavsett var du befinner dig, och garanterar stöd och assistans var du än är.

Vår unika inställning till privat mentalvårdsbehandling

Vi tror på att skräddarsy vårt tillvägagångssätt för att hantera dina unika symtom och situation. Genom att lyssna noga på dina problem skapar vi en personlig behandlingsplan. Att söka stöd för psykisk hälsa kan vara skrämmande, men våra läkare ger orubbligt stöd och förståelse under din första konsultation. Vårt team av psykiatriker, psykologer och terapeuter utrustar dig med verktygen för att förstå och hantera dina symtom, vilket främjar ett lyckligare liv. Vi prioriterar sekretess, följer GDPR-riktlinjer och integrerar sömlöst med andra former av pågående hälso- och mentalvård.

Vem kan dra nytta av våra terapitjänster?

Våra terapitjänster vänder sig till individer som söker kortvarigt stöd under stressiga perioder, de som tar upp långvariga problem, individer som är intresserade av känslomässigt utforskande och de som söker tekniker för att återfå balansen. Vi hjälper även individer att upprätthålla en god psykisk hälsa, även utan omedelbar ångest.

Välja rätt terapialternativ

Vi erbjuder olika evidensbaserade terapialternativ såsom kognitiv beteendeterapi, medkänslasfokuserad terapi, kognitiv analytisk terapi och mindfulnessbaserad terapi. Under det första mötet gör vi en bedömning för att förstå dina svårigheter och erbjuda ett psykologiskt perspektiv. Även om vi kan föreslå det mest effektiva tillvägagångssättet, är det slutgiltiga beslutet ditt. När du bestämt dig för behandlingsväg kan du boka uppföljningstider och påbörja terapi.

Behandlingens varaktighet

Behandlingstiden varierar beroende på individuella behov. Framsteg kan uppnås i olika takt, med vissa situationer som kräver kortare behandlingsperioder och andra behöver långsiktigt stöd.

Att arbeta med en klinisk eller rådgivande psykolog

Att samarbeta med en psykolog eller terapeut innebär en process i tre steg: bedömning, formulering och behandling. Vi samlar in omfattande detaljer för att förstå ditt tillstånd, erbjuder en funktionell förståelse av problemet och arbetar tillsammans med dig för att hantera och förhindra symtom från att dominera ditt liv.

Vårt uppdrag

Vårt uppdrag är att stödja dig i att uppnå en hälsosam framtid, fri från psykiska symtom. Vårt team av högutbildade psykologer och psykiatriker samarbetar för att tillhandahålla en personlig service som möter dina specifika behov. Vi gör noggranna bedömningar, uppdaterar kontinuerligt din behandlingsplan och säkerställer en löpande bedömning av lämplig medicinsk vård.

Varför välja Health Choices Global?

Vi tillhandahåller nationell täckning över hela Storbritannien, och erbjuder omfattande mentalvårdsstöd för att förändra din livskvalitet. Vårt team av experter är tillgängligt 7 dagar i veckan och erbjuder flexibla och konfidentiella möten på distans. Vi är medlemmar i Royal College of Psychiatrists och andra tillsynsorgan, vilket säkerställer professionell och pålitlig vård.