Demens och Alzheimers sjukdom

Demens hänvisar till en samling symtom som uppstår när hjärnans funktion försämras. Den vanligaste orsaken till demens i Storbritannien är Alzheimers sjukdom. När sjukdomen fortskrider blir symtomen mer allvarliga, inklusive minnesförlust, desorientering, förvirring och beteendeförändringar.

Vad leder till demens?

Demens kan bero på att hjärnceller dör, som inte kan regenereras. Medan antalet hjärnceller naturligt minskar med åldern, kan demens uppstå när denna degeneration påskyndas. Dessutom kan bildandet av proteinkluster i hjärnan leda till förlust av hjärnceller och påverka signalsubstansnivåer och de kemikalier som är involverade i meddelandeöverföring. Andra orsaker till demens inkluderar genetiska faktorer, avbrott i blodtillförseln till hjärnan, hjärninfektioner och alkoholrelaterade skador på hjärnvävnad.

Feldiagnostik är möjlig på grund av likheten mellan symtom över hela spektrumet av demens. Därför är det avgörande att få en korrekt diagnos från en demensspecialist. Olika typer av demens kräver specifika behandlingar och felaktiga behandlingar kan ha negativa effekter. Även om många former av demens inte går att bota, har vissa mediciner och terapier visat potential för att bromsa utvecklingen av sjukdomen.

Vilka är de primära symtomen på demens?

 • Minnesförlust
 • Minskad fysisk koordination
 • Långsammare tankehastighet
 • Förvirring i bekanta omgivningar
 • Minskad mental smidighet, svårigheter med siffror, beräkningar och hantering av pengar
 • Sänkt omdöme
 • Språksvårigheter
 • Tappat intresse för vanliga aktiviteter
 • Personlighetsförändringar
 • Svårigheter att kontrollera känslor
 • Hörsel-/visuella hallucinationer
 • Förlust av empati
 • Depression
 • Problem med planering 
Hur kan våra terapitjänster hjälpa dig?

Våra terapitjänster syftar till att skapa en stödjande och produktiv miljö där du kan ta itu med och övervinna dina psykiska problem. Vi prioriterar ditt välbefinnande och erbjuder personlig vård och omsorg. Genom en omfattande bedömning utvecklar vi en skräddarsydd onlinebehandlingsplan för att effektivt hantera ditt tillstånd. Med en rad tjänster och terapeutiska behandlingar, inklusive kognitiv beteendeterapi (KBT) och medkänslasfokuserad terapi, tillgodoser vi dina specifika behov.

 

 

Fördelar med onlineterapi

Onlineterapi ger ett bekvämt och transformativt sätt att få tillgång till psykoterapitjänster från var som helst i världen. Det eliminerar hinder för terapi genom att du kan få vård i bekvämligheten av ditt eget hem. Våra högkvalitativa onlinebedömningar och behandlingar är tillgängliga för individer över hela Storbritannien. Våra experter ger samma vårdnivå som personliga sessioner, oavsett var du befinner dig, och garanterar stöd och assistans var du än är.

Vår unika inställning till privat mentalvårdsbehandling

Vi tror på att skräddarsy vårt tillvägagångssätt för att hantera dina unika symtom och situation. Genom att lyssna noga på dina problem skapar vi en personlig behandlingsplan. Att söka stöd för psykisk hälsa kan vara skrämmande, men våra läkare ger orubbligt stöd och förståelse under din första konsultation. Vårt team av psykiatriker, psykologer och terapeuter utrustar dig med verktygen för att förstå och hantera dina symtom, vilket främjar ett lyckligare liv. Vi prioriterar sekretess, följer GDPR-riktlinjer och integrerar sömlöst med andra former av pågående hälso- och mentalvård.

Vem kan dra nytta av våra terapitjänster?

Våra terapitjänster vänder sig till individer som söker kortvarigt stöd under stressiga perioder, de som tar upp långvariga problem, individer som är intresserade av känslomässigt utforskande och de som söker tekniker för att återfå balansen. Vi hjälper även individer att upprätthålla en god psykisk hälsa, även utan omedelbar ångest.

Välja rätt terapialternativ

Vi erbjuder olika evidensbaserade terapialternativ såsom kognitiv beteendeterapi, medkänslasfokuserad terapi, kognitiv analytisk terapi och mindfulnessbaserad terapi. Under det första mötet gör vi en bedömning för att förstå dina svårigheter och erbjuda ett psykologiskt perspektiv. Även om vi kan föreslå det mest effektiva tillvägagångssättet, är det slutgiltiga beslutet ditt. När du bestämt dig för behandlingsväg kan du boka uppföljningstider och påbörja terapi.

Behandlingens varaktighet

Behandlingstiden varierar beroende på individuella behov. Framsteg kan uppnås i olika takt, med vissa situationer som kräver kortare behandlingsperioder och andra behöver långsiktigt stöd.

Att arbeta med en klinisk eller rådgivande psykolog

Att samarbeta med en psykolog eller terapeut innebär en process i tre steg: bedömning, formulering och behandling. Vi samlar in omfattande detaljer för att förstå ditt tillstånd, erbjuder en funktionell förståelse av problemet och arbetar tillsammans med dig för att hantera och förhindra symtom från att dominera ditt liv.

Vårt uppdrag

Vårt uppdrag är att stödja dig i att uppnå en hälsosam framtid, fri från psykiska symtom. Vårt team av högutbildade psykologer och psykiatriker samarbetar för att tillhandahålla en personlig service som möter dina specifika behov. Vi gör noggranna bedömningar, uppdaterar kontinuerligt din behandlingsplan och säkerställer en löpande bedömning av lämplig medicinsk vård.

Varför välja Health Choices Global?

Vi tillhandahåller nationell täckning över hela Storbritannien, och erbjuder omfattande mentalvårdsstöd för att förändra din livskvalitet. Vårt team av experter är tillgängligt 7 dagar i veckan och erbjuder flexibla och konfidentiella möten på distans. Vi är medlemmar i Royal College of Psychiatrists och andra tillsynsorgan, vilket säkerställer professionell och pålitlig vård.