Avsiktlig självskada

Vad är avsiktlig självskada?

Medveten självskada, även känd som självskada eller självstympning, hänvisar till den avsiktliga handlingen att orsaka fysisk skada på sig själv som ett sätt att hantera känslomässigt lidande, reglera överväldigande känslor eller kommunicera inre smärta. Det är ett beteende som vanligtvis innebär att man skadar sin kropp, som att skära sig, bränna sig, klia sig, slå eller bita sig själv. Avsiktlig självskada är ofta en manifestation av underliggande känslomässiga eller psykologiska problem och är inte ett försök att begå självmord, även om det kan finnas en viss överlappning mellan självskada och självmordstankar.

Det är viktigt att söka professionell hjälp och stöd för individer som ägnar sig åt avsiktlig självskada för att ta itu med de underliggande känslomässiga svårigheterna och utveckla hälsosammare hanteringsmekanismer.

Hur kan vi stödja individer som skadar sig själva?

Att säkerställa välbefinnandet för individer som skadar sig själv innebär att ge stöd och skapa en säker miljö. Först måste vi etablera en tillitsfull och icke-dömande relation med individen, visa empati, förståelse och acceptans för att skapa ett säkert utrymme för öppen kommunikation.

Vi måste förstå vad som utlöser självskadetendenser och utforska alternativa copingstrategier för att ersätta självskadande. Detta kan innebära att hitta hälsosamma utlopp för känslor, som att engagera sig i kreativa aktiviteter, träna, skriva journaler eller söka socialt stöd.

Vi arbetar tillsammans med individen för att ta fram en säkerhetsplan som beskriver åtgärder att vidta under en kris eller när de känner ett behov av att skada sig själv. Denna plan kan innefatta att kontakta en stödperson, använda hanteringsstrategier och få tillgång till räddningstjänst vid behov.

Vi uppmuntrar individen att få kontakt med stödjande vänner, familjemedlemmar eller stödgrupper som kan ge förståelse, känslomässigt stöd och uppmuntran. Vi kontrollerar regelbundet individen för att bedöma deras framsteg, erbjuda kontinuerligt stöd och övervaka deras säkerhet.

Hur kan våra terapitjänster hjälpa dig?

Våra terapitjänster syftar till att skapa en stödjande och produktiv miljö där du kan ta itu med och övervinna dina psykiska problem. Vi prioriterar ditt välbefinnande och erbjuder personlig vård och omsorg. Genom en omfattande bedömning utvecklar vi en skräddarsydd onlinebehandlingsplan för att effektivt hantera ditt tillstånd. Med en rad tjänster och terapeutiska behandlingar, inklusive kognitiv beteendeterapi (KBT) och medkänslasfokuserad terapi, tillgodoser vi dina specifika behov.

Fördelar med onlineterapi

Onlineterapi ger ett bekvämt och transformativt sätt att få tillgång till psykoterapitjänster från var som helst i världen. Det eliminerar hinder för terapi genom att du kan få vård i bekvämligheten av ditt eget hem. Våra högkvalitativa onlinebedömningar och behandlingar är tillgängliga för individer över hela Storbritannien. Våra experter ger samma vårdnivå som personliga sessioner, oavsett var du befinner dig, och garanterar stöd och assistans var du än är.

Vår unika inställning till privat mentalvårdsbehandling

Vi tror på att skräddarsy vårt tillvägagångssätt för att hantera dina unika symtom och situation. Genom att lyssna noga på dina problem skapar vi en personlig behandlingsplan. Att söka stöd för psykisk hälsa kan vara skrämmande, men våra läkare ger orubbligt stöd och förståelse under din första konsultation. Vårt team av psykiatriker, psykologer och terapeuter utrustar dig med verktygen för att förstå och hantera dina symtom, vilket främjar ett lyckligare liv. Vi prioriterar sekretess, följer GDPR-riktlinjer och integrerar sömlöst med andra former av pågående hälso- och mentalvård.

Vem kan dra nytta av våra terapitjänster?

Våra terapitjänster vänder sig till individer som söker kortvarigt stöd under stressiga perioder, de som tar upp långvariga problem, individer som är intresserade av känslomässigt utforskande och de som söker tekniker för att återfå balansen. Vi hjälper även individer att upprätthålla en god psykisk hälsa, även utan omedelbar ångest.

Välja rätt terapialternativ

Vi erbjuder olika evidensbaserade terapialternativ såsom kognitiv beteendeterapi, medkänslasfokuserad terapi, kognitiv analytisk terapi och mindfulnessbaserad terapi. Under det första mötet gör vi en bedömning för att förstå dina svårigheter och erbjuda ett psykologiskt perspektiv. Även om vi kan föreslå det mest effektiva tillvägagångssättet, är det slutgiltiga beslutet ditt. När du bestämt dig för behandlingsväg kan du boka uppföljningstider och påbörja terapi.

Behandlingens varaktighet

Behandlingstiden varierar beroende på individuella behov. Framsteg kan uppnås i olika takt, med vissa situationer som kräver kortare behandlingsperioder och andra behöver långsiktigt stöd.

Att arbeta med en klinisk eller rådgivande psykolog

Att samarbeta med en psykolog eller terapeut innebär en process i tre steg: bedömning, formulering och behandling. Vi samlar in omfattande detaljer för att förstå ditt tillstånd, erbjuder en funktionell förståelse av problemet och arbetar tillsammans med dig för att hantera och förhindra symtom från att dominera ditt liv.

Vårt uppdrag

Vårt uppdrag är att stödja dig i att uppnå en hälsosam framtid, fri från psykiska symtom. Vårt team av högutbildade psykologer och psykiatriker samarbetar för att tillhandahålla en personlig service som möter dina specifika behov. Vi gör noggranna bedömningar, uppdaterar kontinuerligt din behandlingsplan och säkerställer en löpande bedömning av lämplig medicinsk vård.

Varför välja Health Choices Global?

Vi tillhandahåller nationell täckning över hela Storbritannien, och erbjuder omfattande mentalvårdsstöd för att förändra din livskvalitet. Vårt team av experter är tillgängligt 7 dagar i veckan och erbjuder flexibla och konfidentiella möten på distans. Vi är medlemmar i Royal College of Psychiatrists och andra tillsynsorgan, vilket säkerställer professionell och pålitlig vård.