Klagomål

Hur man klagar

Du har rätt att göra ett klagomål om alla aspekter av tjänsterna som du har fått från  HealthChoices Global.

Vi uppmuntrar feedback eftersom den används för att förbättra tjänsterna. Om du vill dela med dig av dina åsikter och erfarenheter, positiva eller negativa, prata helt enkelt med en anställd eller fyll i kontaktformuläret nedan så kontaktar vi dig.

Om du är missnöjd med oss ​​är det ofta värt att diskutera dina problem tidigt med oss ​​eftersom vi kanske kan lösa problemet snabbt.

De flesta problem kan hanteras i detta skede, men i vissa fall kan du känna dig mer bekväm med att prata med någon som inte är direkt involverad i din vård. Meddela oss också i kontaktformuläret nedan.

Göra ett klagomål

 • Klagomål ska normalt göras inom 12 månader efter det att en incident inträffat eller efter att ärendet kommit till din kännedom.
 • Denna tidsfrist kan förlängas förutsatt att du har goda skäl för att inte göra klagomålet tidigare och det är möjligt att slutföra en rättvis utredning.
 • Detta kommer att vara ett beslut som fattas av klagomålsansvarig i diskussion med dig.
 • Du kan göra ett klagomål muntligt, skriftligt eller via e-post. Om du framför ditt klagomål muntligt, kommer ett register över ditt klagomål att göras och du kommer att få en skriftlig kopia.
 • Om du klagar på uppdrag av någon annan, inkludera deras skriftliga samtycke i ditt brev (om du gör ditt klagomål skriftligt) eftersom detta kommer att påskynda processen.

Men samtycke krävs inte om du gör ett klagomål i namnet:

 • en avliden person
 • någon som saknar förmågan att fatta sina egna beslut

Vad du kan förvänta dig

 • Du bör förvänta dig ett bekräftelse och erbjudande om en diskussion om hanteringen av ditt klagomål inom 3 arbetsdagar efter att du mottagit ditt klagomål.
 • Om du accepterar kommer diskussionen att omfatta den period inom vilken ett svar på ditt klagomål sannolikt kommer att skickas.
 • Det finns ingen bestämd tidsram, och detta beror på vilken typ av klagomål du har.
 • Om svaret i slutändan av någon anledning försenas, bör du hållas informerad.
 • Om du har gjort ett klagomål men inte får något svar eller beslut på mer än 28 dagar, bör du informeras om orsaken till förseningen.
 • När ditt klagomål har undersökts får du ett skriftligt svar.
 • Svaret bör ange resultaten och, där så är lämpligt, ge ursäkter och information om vad som görs på grund av ditt klagomål.

Inte nöjd med resultatet?

Om ditt problem kvarstår eller om du inte är nöjd med hur ditt klagomål har hanterats lokalt kan du se till 

Tvistlösning, konflikthantering och medlingstjänster - CEDR

 

 

Korrespondensadress: 2 Harley Street, London, W1G 9PA