Medkänsla fokuserad terapi

Compassion-Focused Therapy (CFT) är ett terapeutiskt tillvägagångssätt utformat för att främja mental och emotionell läkning genom att odla medkänsla mot sig själv och andra. CFT inser betydelsen av medkänsla som en grundläggande aspekt av allmänt välbefinnande, och vägleder individer i att utveckla denna väsentliga egenskap för att förbättra deras mentala och känslomässiga hälsa.

Vad gör CFT unikt?

CFT går längre än traditionella terapeutiska tillvägagångssätt genom att betona odlingen av medkänsla. Den erkänner att individer kan kämpa med självkritik, självbedömning och känslor av otillräcklighet, vilket kan bidra till känslomässigt lidande och hindra deras välbefinnande. Genom att främja självmedkänsla och utsträcka medkänsla mot andra, syftar CFT till att skapa en uppfostrande och stödjande intern och extern miljö.

Medkänslans roll i CFT:

Medkänsla är en medfödd mänsklig förmåga som avsiktligt kan vårdas och utvecklas. I CFT uppmuntras individer att odla självmedkänsla, behandla sig själva med vänlighet, förståelse och acceptans. Detta innebär att erkänna sitt eget lidande, att omfamna ofullkomligheter och att främja en känsla av värme och omsorg mot sig själv.

Dessutom betonar CFT vikten av att utsträcka medkänsla mot andra. Genom att odla medkänsla mot andra kan individer bygga hälsosammare relationer, öka empati och skapa en känsla av sammankoppling och delad mänsklighet.

Fördelarna med att utöva medkänsla:

Att engagera sig i CFT kan ge många fördelar för individer. Genom att omfamna självmedkänsla kan individer uppleva ökad självkänsla, förbättrad emotionell motståndskraft och minskad självkritik. Medkänsla mot andra kan främja empati, anknytning och främja en mer positiv och stödjande social miljö.

Applicering av CFT i terapi:

I CFT arbetar terapeuter i samarbete med individer för att utforska och förstå deras självkritiska tankar, övertygelser och känslomönster. Terapeutiska interventioner i CFT kan innefatta guidade meditationer, visualiseringsövningar och kognitiva omstruktureringstekniker som hjälper individer att utveckla självmedkänsla och utöka medkänsla till andra. Genom denna process kan individer förändra sin relation med sig själva och andra, vilket leder till förbättrat mentalt och känslomässigt välbefinnande.

Vem kan dra nytta av CFT?

CFT är lämpligt för individer som kämpar med självkritik, självbedömning, skam och svårigheter att bilda närande relationer. Det kan vara till hjälp för individer som hanterar en rad psykiska problem, såsom ångest, depression, trauma och låg självkänsla. Dessutom är CFT fördelaktigt för individer som söker personlig tillväxt, förbättrad självacceptans och en större känsla av anknytning till andra.

Att införliva medkänsla i din terapeutiska resa genom CFT kan vara transformerande. Genom att utveckla självmedkänsla och utsträcka medkänsla mot andra kan du uppleva läkning, motståndskraft och en större känsla av välbefinnande. CFT-terapeuter är utbildade yrkesverksamma som specialiserar sig på detta tillvägagångssätt och erbjuder vägledning och stöd under hela processen.

Om du är intresserad av att odla medkänsla, främja självacceptans och förbättra din känslomässiga hälsa, överväg att utforska Compassion-Focused Therapy som en väg mot ett mer medkännande och tillfredsställande liv.

Hur kan våra terapitjänster hjälpa dig?

Våra terapitjänster syftar till att skapa en stödjande och produktiv miljö där du kan ta itu med och övervinna dina psykiska problem. Vi prioriterar ditt välbefinnande och erbjuder personlig vård och omsorg. Genom en omfattande bedömning utvecklar vi en skräddarsydd onlinebehandlingsplan för att effektivt hantera ditt tillstånd. Med en rad tjänster och terapeutiska behandlingar, inklusive kognitiv beteendeterapi (KBT) och medkänslasfokuserad terapi, tillgodoser vi dina specifika behov.

Fördelar med onlineterapi

Onlineterapi ger ett bekvämt och transformativt sätt att få tillgång till psykoterapitjänster från var som helst i världen. Det eliminerar hinder för terapi genom att du kan få vård i bekvämligheten av ditt eget hem. Våra högkvalitativa onlinebedömningar och behandlingar är tillgängliga för individer över hela Storbritannien. Våra experter ger samma vårdnivå som personliga sessioner, oavsett var du befinner dig, och garanterar stöd och assistans var du än är.

Vår unika inställning till privat mentalvårdsbehandling

Vi tror på att skräddarsy vårt tillvägagångssätt för att hantera dina unika symtom och situation. Genom att lyssna noga på dina problem skapar vi en personlig behandlingsplan. Att söka stöd för psykisk hälsa kan vara skrämmande, men våra läkare ger orubbligt stöd och förståelse under din första konsultation. Vårt team av psykiatriker, psykologer och terapeuter utrustar dig med verktygen för att förstå och hantera dina symtom, vilket främjar ett lyckligare liv. Vi prioriterar sekretess, följer GDPR-riktlinjer och integrerar sömlöst med andra former av pågående hälso- och mentalvård.

Vem kan dra nytta av våra terapitjänster?

Våra terapitjänster vänder sig till individer som söker kortvarigt stöd under stressiga perioder, de som tar upp långvariga problem, individer som är intresserade av känslomässigt utforskande och de som söker tekniker för att återfå balansen. Vi hjälper även individer att upprätthålla en god psykisk hälsa, även utan omedelbar ångest.

Välja rätt terapialternativ

Vi erbjuder olika evidensbaserade terapialternativ såsom kognitiv beteendeterapi, medkänslasfokuserad terapi, kognitiv analytisk terapi och mindfulnessbaserad terapi. Under det första mötet gör vi en bedömning för att förstå dina svårigheter och erbjuda ett psykologiskt perspektiv. Även om vi kan föreslå det mest effektiva tillvägagångssättet, är det slutgiltiga beslutet ditt. När du bestämt dig för behandlingsväg kan du boka uppföljningstider och påbörja terapi.

Behandlingens varaktighet

Behandlingstiden varierar beroende på individuella behov. Framsteg kan uppnås i olika takt, med vissa situationer som kräver kortare behandlingsperioder och andra behöver långsiktigt stöd.

Att arbeta med en klinisk eller rådgivande psykolog

Att samarbeta med en psykolog eller terapeut innebär en process i tre steg: bedömning, formulering och behandling. Vi samlar in omfattande detaljer för att förstå ditt tillstånd, erbjuder en funktionell förståelse av problemet och arbetar tillsammans med dig för att hantera och förhindra symtom från att dominera ditt liv.

Vårt uppdrag

Vårt uppdrag är att stödja dig i att uppnå en hälsosam framtid, fri från psykiska symtom. Vårt team av högutbildade psykologer och psykiatriker samarbetar för att tillhandahålla en personlig service som möter dina specifika behov. Vi gör noggranna bedömningar, uppdaterar kontinuerligt din behandlingsplan och säkerställer en löpande bedömning av lämplig medicinsk vård.

Varför välja Health Choices Global?

Vi tillhandahåller nationell täckning över hela Storbritannien, och erbjuder omfattande mentalvårdsstöd för att förändra din livskvalitet. Vårt team av experter är tillgängligt 7 dagar i veckan och erbjuder flexibla och konfidentiella möten på distans. Vi är medlemmar i Royal College of Psychiatrists och andra tillsynsorgan, vilket säkerställer professionell och pålitlig vård.