Kognitiv analytisk terapi (CAT)

Kognitiv analytisk terapi (CAT) är en mycket effektiv form av samtalsterapi som kretsar kring våra interna och externa relationer. Den fördjupar oss i hur vi förhåller oss till oss själva och interagerar med andra, och erbjuder djupgående insikter och transformativ potential.

CAT är ett mångsidigt terapeutiskt tillvägagångssätt som kan hantera ett brett spektrum av svårigheter, inklusive men inte begränsat till:

  • Depression: CAT kan hjälpa individer som kämpar med depression genom att utforska och förstå de underliggande mönstren för tänkande, känsla och beteende som bidrar till deras depressiva upplevelser.
  • Ångest och låg självkänsla: För dem som hanterar ångest eller låg självkänsla, ger CAT ett säkert utrymme för att undersöka grundorsakerna och dynamiken som vidmakthåller dessa svårigheter, vilket stöder individer i att utveckla hälsosammare självuppfattningar och hantera strategier.
  • Upprepade känslor av besvikelse, sårad eller avvisande: CAT kan hjälpa individer som upprepade gånger upplever känslor av att bli svikna, sårade eller avvisade genom att undersöka och omforma relationsmönster som bidrar till dessa återkommande upplevelser.
  • Självnedbrytande eller skadliga beteenden: Individer som ägnar sig åt självförstörande eller skadliga beteenden som ett sätt att hantera överväldigande känslor kan dra nytta av CAT. Terapin underlättar att förstå och omvandla dessa beteenden till mer adaptiva strategier för att hantera starka känslor.

Kärnan i CAT är tron ​​på att vi som barn utvecklar copingstrategier för att navigera i utmanande situationer. Dessa strategier manifesterar sig som mönster i hur vi tänker, känner och agerar, och de fungerar initialt som adaptiva mekanismer för emotionell överlevnad. Men när vi mognar kan dessa mönster bli stela och hindra vårt välbefinnande och personliga tillväxt.

Genom att samarbeta med en CAT-terapeut får individer insikt i sina etablerade mönster och inser hur dessa mönster format deras liv och påverkade deras relationer. Genom denna förståelse kan individer odla självmedkänsla, utveckla nya hanteringsförmåga och etablera hälsosammare sätt att relatera till sig själva och andra.

CAT tillhandahåller ett strukturerat ramverk som integrerar delar av kognitiv terapi, psykoanalytisk terapi och relationsterapi. Detta integrerande tillvägagångssätt gör det möjligt för individer att utforska ursprunget till sina mönster, identifiera ohjälpsamma cykler och etablera nya, mer fördelaktiga sätt att engagera sig i sig själva och sin omgivning.

Om du söker en terapi som går utöver symtom på ytnivå och som syftar till att ta itu med de underliggande mönstren som påverkar ditt välbefinnande, erbjuder kognitiv analytisk terapi en holistisk och transformativ väg mot personlig tillväxt och förbättrad relationsdynamik.

Hur kan våra terapitjänster hjälpa dig?

Våra terapitjänster syftar till att skapa en stödjande och produktiv miljö där du kan ta itu med och övervinna dina psykiska problem. Vi prioriterar ditt välbefinnande och erbjuder personlig vård och omsorg. Genom en omfattande bedömning utvecklar vi en skräddarsydd onlinebehandlingsplan för att effektivt hantera ditt tillstånd. Med en rad tjänster och terapeutiska behandlingar, inklusive kognitiv beteendeterapi (KBT) och medkänslasfokuserad terapi, tillgodoser vi dina specifika behov.

Fördelar med onlineterapi

Onlineterapi ger ett bekvämt och transformativt sätt att få tillgång till psykoterapitjänster från var som helst i världen. Det eliminerar hinder för terapi genom att du kan få vård i bekvämligheten av ditt eget hem. Våra högkvalitativa onlinebedömningar och behandlingar är tillgängliga för individer över hela Storbritannien. Våra experter ger samma vårdnivå som personliga sessioner, oavsett var du befinner dig, och garanterar stöd och assistans var du än är.

Vår unika inställning till privat mentalvårdsbehandling

Vi tror på att skräddarsy vårt tillvägagångssätt för att hantera dina unika symtom och situation. Genom att lyssna noga på dina problem skapar vi en personlig behandlingsplan. Att söka stöd för psykisk hälsa kan vara skrämmande, men våra läkare ger orubbligt stöd och förståelse under din första konsultation. Vårt team av psykiatriker, psykologer och terapeuter utrustar dig med verktygen för att förstå och hantera dina symtom, vilket främjar ett lyckligare liv. Vi prioriterar sekretess, följer GDPR-riktlinjer och integrerar sömlöst med andra former av pågående hälso- och mentalvård.

Vem kan dra nytta av våra terapitjänster?

Våra terapitjänster vänder sig till individer som söker kortvarigt stöd under stressiga perioder, de som tar upp långvariga problem, individer som är intresserade av känslomässigt utforskande och de som söker tekniker för att återfå balansen. Vi hjälper även individer att upprätthålla en god psykisk hälsa, även utan omedelbar ångest.

Välja rätt terapialternativ

Vi erbjuder olika evidensbaserade terapialternativ såsom kognitiv beteendeterapi, medkänslasfokuserad terapi, kognitiv analytisk terapi och mindfulnessbaserad terapi. Under det första mötet gör vi en bedömning för att förstå dina svårigheter och erbjuda ett psykologiskt perspektiv. Även om vi kan föreslå det mest effektiva tillvägagångssättet, är det slutgiltiga beslutet ditt. När du bestämt dig för behandlingsväg kan du boka uppföljningstider och påbörja terapi.

Behandlingens varaktighet

Behandlingstiden varierar beroende på individuella behov. Framsteg kan uppnås i olika takt, med vissa situationer som kräver kortare behandlingsperioder och andra behöver långsiktigt stöd.

Att arbeta med en klinisk eller rådgivande psykolog

Att samarbeta med en psykolog eller terapeut innebär en process i tre steg: bedömning, formulering och behandling. Vi samlar in omfattande detaljer för att förstå ditt tillstånd, erbjuder en funktionell förståelse av problemet och arbetar tillsammans med dig för att hantera och förhindra symtom från att dominera ditt liv.

Vårt uppdrag

Vårt uppdrag är att stödja dig i att uppnå en hälsosam framtid, fri från psykiska symtom. Vårt team av högutbildade psykologer och psykiatriker samarbetar för att tillhandahålla en personlig service som möter dina specifika behov. Vi gör noggranna bedömningar, uppdaterar kontinuerligt din behandlingsplan och säkerställer en löpande bedömning av lämplig medicinsk vård.

Varför välja Health Choices Global?

Vi tillhandahåller nationell täckning över hela Storbritannien, och erbjuder omfattande mentalvårdsstöd för att förändra din livskvalitet. Vårt team av experter är tillgängligt 7 dagar i veckan och erbjuder flexibla och konfidentiella möten på distans. Vi är medlemmar i Royal College of Psychiatrists och andra tillsynsorgan, vilket säkerställer professionell och pålitlig vård.