Kronisk smärta

Vad är kronisk smärta?

Kronisk smärta hänvisar till ihållande eller återkommande smärta som varar under en längre tid, vanligtvis i tre månader eller längre. Till skillnad från akut smärta kvarstår kronisk smärta längre än den normala läkningstiden och kanske inte har en tydlig eller identifierbar orsak.

Kronisk smärta kan variera i intensitet och kan vara konstant eller intermittent. Det kan påverka vilken del av kroppen som helst och kan vara lokaliserat till ett specifikt område eller utbrett. Vanliga orsaker till kronisk smärta inkluderar tillstånd som artrit, fibromyalgi, neuropati, ryggsmärtor, migrän och olika muskel- och skelettsjukdomar.

Att leva med kronisk smärta kan avsevärt påverka en persons livskvalitet, eftersom det kan begränsa dagliga aktiviteter, störa sömnen, påverka humör och känslomässigt välbefinnande och leda till social isolering. Att hantera kronisk smärta kräver ofta ett tvärvetenskapligt tillvägagångssätt som kan inkludera medicinering, sjukgymnastik, träning, kognitiv beteendeterapi, avslappningstekniker och livsstilsförändringar.

Hur påverkar kronisk smärta din mentala hälsa?

Upplevelsen av pågående smärta kan avsevärt påverka mental hälsa, vilket leder till känslomässiga och psykologiska utmaningar som depression, ångest, stress, sömnstörningar, social isolering och negativa tankemönster. Smärtans ihållande karaktär och dess inblandning i det dagliga livet kan bidra till depressiva symtom, medan osäkerheten och förväntan om smärta kan öka ångestnivåerna. Kronisk smärta utsätter också kroppen för konstant stress, vilket påverkar kortisolnivåerna och orsakar frustration och svårigheter att klara sig. Sömnstörningar, social isolering och negativa tankemönster försämrar det mentala välbefinnandet ytterligare.

Hur kan vi stödja välbefinnande för individer med kronisk smärta?

Att söka lämpligt stöd, inklusive psykologiska interventioner som KBT och mindfulness, är avgörande för att hantera både de fysiska och känslomässiga aspekterna av kronisk smärta och för att förbättra det allmänna välbefinnandet. Att arbeta med ett tvärvetenskapligt team säkerställer ett heltäckande tillvägagångssätt som involverar smärtbehandlingsspecialister, psykologer och fysioterapeuter.

Ett holistiskt tillvägagångssätt som tar upp samspelet mellan fysisk och mental hälsa är avgörande för att förbättra det övergripande välbefinnandet hos individer med kronisk smärta.

Hur kan våra terapitjänster hjälpa dig?

Våra terapitjänster syftar till att skapa en stödjande och produktiv miljö där du kan ta itu med och övervinna dina psykiska problem. Vi prioriterar ditt välbefinnande och erbjuder personlig vård och omsorg. Genom en omfattande bedömning utvecklar vi en skräddarsydd onlinebehandlingsplan för att effektivt hantera ditt tillstånd. Med en rad tjänster och terapeutiska behandlingar, inklusive kognitiv beteendeterapi (KBT) och medkänslasfokuserad terapi, tillgodoser vi dina specifika behov.

Fördelar med onlineterapi

Onlineterapi ger ett bekvämt och transformativt sätt att få tillgång till psykoterapitjänster från var som helst i världen. Det eliminerar hinder för terapi genom att du kan få vård i bekvämligheten av ditt eget hem. Våra högkvalitativa onlinebedömningar och behandlingar är tillgängliga för individer över hela Storbritannien. Våra experter ger samma vårdnivå som personliga sessioner, oavsett var du befinner dig, och garanterar stöd och assistans var du än är.

Vår unika inställning till privat mentalvårdsbehandling

Vi tror på att skräddarsy vårt tillvägagångssätt för att hantera dina unika symtom och situation. Genom att lyssna noga på dina problem skapar vi en personlig behandlingsplan. Att söka stöd för psykisk hälsa kan vara skrämmande, men våra läkare ger orubbligt stöd och förståelse under din första konsultation. Vårt team av psykiatriker, psykologer och terapeuter utrustar dig med verktygen för att förstå och hantera dina symtom, vilket främjar ett lyckligare liv. Vi prioriterar sekretess, följer GDPR-riktlinjer och integrerar sömlöst med andra former av pågående hälso- och mentalvård.

Vem kan dra nytta av våra terapitjänster?

Våra terapitjänster vänder sig till individer som söker kortvarigt stöd under stressiga perioder, de som tar upp långvariga problem, individer som är intresserade av känslomässigt utforskande och de som söker tekniker för att återfå balansen. Vi hjälper även individer att upprätthålla en god psykisk hälsa, även utan omedelbar ångest.

Välja rätt terapialternativ

Vi erbjuder olika evidensbaserade terapialternativ såsom kognitiv beteendeterapi, medkänslasfokuserad terapi, kognitiv analytisk terapi och mindfulnessbaserad terapi. Under det första mötet gör vi en bedömning för att förstå dina svårigheter och erbjuda ett psykologiskt perspektiv. Även om vi kan föreslå det mest effektiva tillvägagångssättet, är det slutgiltiga beslutet ditt. När du bestämt dig för behandlingsväg kan du boka uppföljningstider och påbörja terapi.

Behandlingens varaktighet

Behandlingstiden varierar beroende på individuella behov. Framsteg kan uppnås i olika takt, med vissa situationer som kräver kortare behandlingsperioder och andra behöver långsiktigt stöd.

Att arbeta med en klinisk eller rådgivande psykolog

Att samarbeta med en psykolog eller terapeut innebär en process i tre steg: bedömning, formulering och behandling. Vi samlar in omfattande detaljer för att förstå ditt tillstånd, erbjuder en funktionell förståelse av problemet och arbetar tillsammans med dig för att hantera och förhindra symtom från att dominera ditt liv.

Vårt uppdrag

Vårt uppdrag är att stödja dig i att uppnå en hälsosam framtid, fri från psykiska symtom. Vårt team av högutbildade psykologer och psykiatriker samarbetar för att tillhandahålla en personlig service som möter dina specifika behov. Vi gör noggranna bedömningar, uppdaterar kontinuerligt din behandlingsplan och säkerställer en löpande bedömning av lämplig medicinsk vård.

Varför välja Health Choices Global?

Vi tillhandahåller nationell täckning över hela Storbritannien, och erbjuder omfattande mentalvårdsstöd för att förändra din livskvalitet. Vårt team av experter är tillgängligt 7 dagar i veckan och erbjuder flexibla och konfidentiella möten på distans. Vi är medlemmar i Royal College of Psychiatrists och andra tillsynsorgan, vilket säkerställer professionell och pålitlig vård.