Kroniskt trötthetssyndrom (CFS), ME och fibromyalgi

Vad är kroniskt trötthetssyndrom (CFS)?

Kroniskt trötthetssyndrom (CFS), även känt som myalgisk encefalomyelit (ME), är ett komplext och försvagande medicinskt tillstånd som främst kännetecknas av ihållande trötthet som inte lindras genom vila eller sömn.

Individer med CFS upplever extrem trötthet som ofta åtföljs av en rad andra symtom, såsom sjukdomskänsla (en allmän känsla av obehag eller sjukdom), kroppssmärta, dålig koncentration, minnesförlust, halsont, ömma lymfkörtlar, leder smärta, huvudvärk och sömnproblem. Tröttheten vid CFS är djupgående och påverkar avsevärt daglig funktion och livskvalitet.

Den exakta orsaken till CFS är okänd, och den tros involvera en kombination av faktorer, inklusive virusinfektioner, dysfunktion av immunsystemet, hormonella obalanser och psykologiska faktorer. Det diagnostiseras utifrån specifika kriterier, som inkluderar närvaron av ihållande trötthet i minst sex månader, samt uteslutning av andra medicinska tillstånd som kan förklara symtomen.

CFS är ett kroniskt tillstånd och dess symtom kan variera i svårighetsgrad över tiden. Hantering av CFS involverar ofta en kombination av medicinsk behandling, livsstilsjusteringar och psykologiskt stöd för att hjälpa individer att hantera de fysiska och känslomässiga utmaningar som är förknippade med tillståndet.

Hur kan vi hantera CFS?

Hantering av kronisk trötthet innebär ett omfattande tillvägagångssätt som tar upp både fysiska och psykologiska aspekter av tillståndet. Strategier inkluderar livsstilsjusteringar, graderad träningsterapi, kognitiv beteendeterapi, mediciner, symtomhantering, stödjande vård, stresshantering och näringsstöd. Individuella planer, utvecklade med sjukvårdspersonal, kan hjälpa till att förbättra symtom och övergripande välbefinnande.

Vad är fibromyalgi?

Fibromyalgi är en kronisk sjukdom som kännetecknas av utbredd muskuloskeletal smärta och ömhet. Det åtföljs ofta av andra symtom som trötthet, sömnstörningar, kognitiva svårigheter (ofta kallad "fibrodimma") och humörstörningar.

Den exakta orsaken till fibromyalgi är okänd, men det tros involvera abnormiteter i smärtbehandling, genetiska faktorer och miljömässiga triggers.

Det mest framträdande symtomet på fibromyalgi är kronisk, utbredd smärta som påverkar flera delar av kroppen, inklusive muskler, leder och mjuka vävnader. Smärtan kan variera i intensitet och kan åtföljas av stelhet. Individer med fibromyalgi kan också uppleva trötthet, som kan vara svår och försvagande, samt sömnstörningar, såsom svårigheter att somna eller att sova. Andra vanliga symtom på fibromyalgi inkluderar kognitiva svårigheter, såsom problem med minne och koncentration, samt humörstörningar, såsom depression och ångest.

Dessutom kan individer med fibromyalgi ha andra associerade symtom, såsom huvudvärk, irritabel tarm (IBS) och känslighet för buller, ljus eller vissa lukter.

Hur kan vi hantera fibromyalgi?

Fibromyalgi är ett kroniskt tillstånd som avsevärt kan påverka en persons livskvalitet. Även om det inte finns något botemedel, fokuserar behandling för fibromyalgi på att hantera symtom och förbättra det allmänna välbefinnandet. Detta kan innebära en kombination av medicinering, sjukgymnastik, träning, mental hälsa och livsstilsanpassningar. Det är viktigt för personer med fibromyalgi att arbeta nära sjukvårdspersonal för att utveckla en personlig behandlingsplan.

Hur kan våra terapitjänster hjälpa dig?

Våra terapitjänster syftar till att skapa en stödjande och produktiv miljö där du kan ta itu med och övervinna dina psykiska problem. Vi prioriterar ditt välbefinnande och erbjuder personlig vård och omsorg. Genom en omfattande bedömning utvecklar vi en skräddarsydd onlinebehandlingsplan för att effektivt hantera ditt tillstånd. Med en rad tjänster och terapeutiska behandlingar, inklusive kognitiv beteendeterapi (KBT) och medkänslasfokuserad terapi, tillgodoser vi dina specifika behov.

Fördelar med onlineterapi

Onlineterapi ger ett bekvämt och transformativt sätt att få tillgång till psykoterapitjänster från var som helst i världen. Det eliminerar hinder för terapi genom att du kan få vård i bekvämligheten av ditt eget hem. Våra högkvalitativa onlinebedömningar och behandlingar är tillgängliga för individer över hela Storbritannien. Våra experter ger samma vårdnivå som personliga sessioner, oavsett var du befinner dig, och garanterar stöd och assistans var du än är.

Vår unika inställning till privat mentalvårdsbehandling

Vi tror på att skräddarsy vårt tillvägagångssätt för att hantera dina unika symtom och situation. Genom att lyssna noga på dina problem skapar vi en personlig behandlingsplan. Att söka stöd för psykisk hälsa kan vara skrämmande, men våra läkare ger orubbligt stöd och förståelse under din första konsultation. Vårt team av psykiatriker, psykologer och terapeuter utrustar dig med verktygen för att förstå och hantera dina symtom, vilket främjar ett lyckligare liv. Vi prioriterar sekretess, följer GDPR-riktlinjer och integrerar sömlöst med andra former av pågående hälso- och mentalvård.

Vem kan dra nytta av våra terapitjänster?

Våra terapitjänster vänder sig till individer som söker kortvarigt stöd under stressiga perioder, de som tar upp långvariga problem, individer som är intresserade av känslomässigt utforskande och de som söker tekniker för att återfå balansen. Vi hjälper även individer att upprätthålla en god psykisk hälsa, även utan omedelbar ångest.

Välja rätt terapialternativ

Vi erbjuder olika evidensbaserade terapialternativ såsom kognitiv beteendeterapi, medkänslasfokuserad terapi, kognitiv analytisk terapi och mindfulnessbaserad terapi. Under det första mötet gör vi en bedömning för att förstå dina svårigheter och erbjuda ett psykologiskt perspektiv. Även om vi kan föreslå det mest effektiva tillvägagångssättet, är det slutgiltiga beslutet ditt. När du bestämt dig för behandlingsväg kan du boka uppföljningstider och påbörja terapi.

Behandlingens varaktighet

Behandlingstiden varierar beroende på individuella behov. Framsteg kan uppnås i olika takt, med vissa situationer som kräver kortare behandlingsperioder och andra behöver långsiktigt stöd.

Att arbeta med en klinisk eller rådgivande psykolog

Att samarbeta med en psykolog eller terapeut innebär en process i tre steg: bedömning, formulering och behandling. Vi samlar in omfattande detaljer för att förstå ditt tillstånd, erbjuder en funktionell förståelse av problemet och arbetar tillsammans med dig för att hantera och förhindra symtom från att dominera ditt liv.

Vårt uppdrag

Vårt uppdrag är att stödja dig i att uppnå en hälsosam framtid, fri från psykiska symtom. Vårt team av högutbildade psykologer och psykiatriker samarbetar för att tillhandahålla en personlig service som möter dina specifika behov. Vi gör noggranna bedömningar, uppdaterar kontinuerligt din behandlingsplan och säkerställer en löpande bedömning av lämplig medicinsk vård.

Varför välja Health Choices Global?

Vi tillhandahåller nationell täckning över hela Storbritannien, och erbjuder omfattande mentalvårdsstöd för att förändra din livskvalitet. Vårt team av experter är tillgängligt 7 dagar i veckan och erbjuder flexibla och konfidentiella möten på distans. Vi är medlemmar i Royal College of Psychiatrists och andra tillsynsorgan, vilket säkerställer professionell och pålitlig vård.