Barn- och ungdomspsykoterapi

Privata psykoterapitjänster för barn och ungdomar

Talande terapier har kraften att positivt påverka en ung persons liv genom att hjälpa dem att navigera i utmaningar och skaffa sig nödvändiga coping-färdigheter. Terapi för barn och tonåringar har en stark evidensbas som visar sin effektivitet när det gäller att hantera ett brett spektrum av tillstånd, inklusive:

  1. Depression
  2. Ångesttillstånd, såsom fobier, tvångssyndrom (OCD) och posttraumatiskt stressyndrom (PTSD)
  3. Beroende
  4. Ätstörningar och kroppsuppfattningsproblem
  5. Bipolär affektiv sjukdom
  6. Oppositionell trotsstörning
  7. Frågor om ilskahantering
  8. Beteendeproblem
  9. Familjeproblem
  10. Självskada

Med olika terapialternativ tillgängliga för barn och ungdomar kan det vara svårt att avgöra vilket tillvägagångssätt som är bäst lämpat för ditt barns behov. Vårt team av kliniska rådgivare, bestående av assisterande psykologer och psykoterapeuter, kan vägleda dig i att välja den mest lämpliga behandlingen för ditt barn.

Vi har ett dedikerat rikstäckande team av barn- och ungdomspsykoterapeuter och kuratorer noggrant utvalda för deras expertis, erfarenhet och medkänsla. Våra terapeuter genomgår omfattande utbildning och har stor erfarenhet, men viktigast av allt, vi väljer dem för att vi tror på deras förmåga att påverka positivt. Vi hoppas att du och ditt barn kommer att känna sig bekväma och få stöd av vårt team.

Om ditt barn har svårigheter och du tror att terapi kan vara till nytta, kontakta en av våra rådgivare på 0333 3390115. De hjälper dig att avgöra om det är rätt val för ditt barn.

Kan psykoterapi och rådgivning hjälpa mitt barn?

Forskning visar genomgående att samtalsterapier är mycket effektiva för barn och ungdomar på både kort och lång sikt. Många studier har visat att samtalsterapier kan vara lika effektiva som vissa mediciner och mer sannolikt att ge långsiktiga fördelar.

För vissa barn kan det vara oerhört hjälpsamt att ha en opartisk person att prata med om sina svårigheter. Barn är ofta känsliga för sina föräldrars känslor och kan känna sig tvungna att sätta på sig ett modigt ansikte för att undvika att orsaka nöd. Kognitiva terapier kan hjälpa till att omformulera ohjälpsamma eller negativa tankemönster och kan framgångsrikt användas med barn så unga som tre år gamla. Lekterapi och konstterapi kan vara särskilt effektiva för att hjälpa barn att förstå plågsamma händelser eller komplexa känslor. Oavsett vald terapi är målet att ge ditt barn ett säkert utrymme att navigera i svåra känslor och odla en mer positiv syn på livet.

Föräldrastöd och familjeterapi

Förutom individuell terapi erbjuder vi även föräldrastöd och familjeterapi. Dessa tjänster kan vara oerhört fördelaktiga för alla familjer, särskilt när man har att göra med ett barn som uppvisar utmanande beteenden.

Om du tror att din familj skulle dra nytta av stöd, antingen individuellt eller som helhet, ring 0333 3390115 för att utforska de tillgängliga alternativen.