Psykvård för barn och ungdomar

Vårt team av psykologer och psykiatriker har genomgått en omfattande utbildning, som vanligtvis sträcker sig över 7-10 år, innan de uppnådde sina kvalifikationer. De har en djup önskan att förstå hur deras klienters lidande unikt påverkar dem och strävar efter att ge terapi baserad på denna förståelse. Våra proffs arbetar med en mängd olika individer, inklusive ungdomar och hela familjer, och skräddarsyr deras tillvägagångssätt för att passa varje situation.

Vi förstår att individer, särskilt barn och ungdomar, kan möta specifika utmaningar och kräva specialiserade bedömningar och insatser. Våra barnpsykiatriska bedömningar och barnkliniska psykologiska bedömningar är utformade för att möta unga individers unika behov.

Här är några vanliga svårigheter som våra psykologer och psykiatriker effektivt kan åtgärda:

 • ADHD och ASD:  Vi förstår att barn med ADHD (Attention-Deficit/Hyperactivity Disorder) och ASD (autismspektrumstörning) behöver specialiserat stöd och insatser som är skräddarsydda för deras unika behov. Vår organisation har åtagit sig att tillhandahålla omfattande bedömningar speciellt utformade för att utvärdera och förstå ADHD och ASD hos barn. Genom våra bedömningar strävar vi efter att få en grundlig förståelse för ett barns styrkor, utmaningar och individuella egenskaper förknippade med dessa tillstånd. Vårt erfarna team av professionella använder evidensbaserade bedömningsverktyg och tekniker för att ge en omfattande utvärdering av ADHD och ASD-symtom.

 

 • Ångest: Oavsett om det är överdriven oro, tvångssyndrom (OCD) eller panikattacker, är våra yrkesmän utrustade för att hjälpa unga individer att övervinna ångestrelaterade utmaningar. De är också specialiserade på att behandla fobier, social ångest och tentastress.

 • Depression/sorg, tristess, isolering: Vårt team ger stöd till unga individer som upplever känslor av depression, sorg, tristess eller isolering, och hjälper dem att navigera i dessa känslor och hitta effektiva hanteringsstrategier.

 • Självskada: Vi erbjuder vägledning och terapi till unga individer som kämpar med självskadebeteenden, hjälper dem att utveckla hälsosammare sätt att hantera sina känslor och hitta alternativa utvägar för sin nöd.

 • Ilska/aggressivt beteende: För barn och ungdomar som hanterar ilska eller aggressivt beteende, tillhandahåller våra proffs värdefulla verktyg och tekniker för att reglera känslor och odla hälsosammare reaktioner.

 • Sömnsvårigheter: Sömnproblem kan avsevärt påverka en ung persons allmänna välbefinnande. Vårt team kan hjälpa till att ta itu med sömnsvårigheter genom att identifiera bakomliggande orsaker och utveckla strategier för att främja vilsam sömn.

 • Medicinskt oförklarade fysiska svårigheter: När barn eller ungdomar upplever fysiska symtom utan en tydlig medicinsk förklaring, använder våra specialister ett holistiskt tillvägagångssätt för att förstå och hantera dessa utmaningar.

 • Skolvägran: Om en ung person kämpar med skolgång eller vägrar gå till skolan, kan vårt team utforska de bakomliggande orsakerna och implementera insatser för att hjälpa dem att övervinna dessa svårigheter.

 • Lågt självförtroende/självkänsla: Våra yrkesmän hjälper unga individer att stärka deras självförtroende och självkänsla, vilket ger dem möjlighet att utveckla en positiv självbild och frodas i olika aspekter av livet.

 • Sorg: Att hantera förlusten av en älskad är en utmanande process för alla, inklusive barn och ungdomar. Vårt team erbjuder medkännande stöd för att hjälpa unga individer att navigera i sorgeprocessen och hitta hälsosamma sätt att hedra sin förlust samtidigt som de bygger upp sina liv igen.

 • Posttraumatiska och akuta stressyndrom: Barn och ungdomar som har upplevt trauma eller lider av akuta stressyndrom kan dra nytta av den specialiserade terapin som tillhandahålls av våra professionella, vilket gör att de kan läka och återta kontrollen över sina liv.

 • Ätstörningar: Vårt team har expertis i att behandla unga individer som kämpar med ätstörningar, och erbjuder personliga terapeutiska insatser för att stödja återhämtning och etablera en hälsosam relation med mat.

 • Anpassningsstörningar: När barn och ungdomar står inför betydande livsförändringar eller utmaningar kan anpassningsstörningar uppstå. Våra proffs tillhandahåller vägledning och hanteringsstrategier för att hjälpa dem att navigera framgångsrikt i dessa övergångar.

 • Utmanande beteende hemma och i skolan: Våra yrkesmän hjälper till att ta itu med utmanande beteenden som uppvisas av unga individer hemma och i skolan, och samarbetar med familjer och pedagoger för att utveckla effektiva strategier och skapa en stödjande miljö.

 • Anknytningsproblem: För barn och ungdomar som upplever anknytningssvårigheter erbjuder vårt team interventioner för att främja sunda och säkra anknytningar, främja känslomässigt välbefinnande och sunda relationer.

 • Relationsproblem: Våra proffs tillhandahåller par- och familjeterapi för att hjälpa till att lösa relationssvårigheter, förbättra kommunikationen och främja hälsosammare kontakter inom familjeenheten.

Det är viktigt att notera att den här listan inte är uttömmande, eftersom ångest kan visa sig på olika sätt, och individer kan använda olika termer för att beskriva sina upplevelser. Under den första bedömningen kommer vårt team att arbeta nära unga klienter och deras familjer för att få en heltäckande förståelse för deras nöd och presentera lämpliga behandlingsalternativ.

Dessutom är vi specialiserade på att ge stöd till unga människor med neuroutvecklingstillstånd som autism eller ADHD. Även om dessa tillstånd i sig inte orsakar känslomässig ångest, kan leva med dem innebära betydande utmaningar som leder till nöd. Genom våra neurodevelopmental Lifespan Services erbjuder vi specialiserat psykologiskt stöd och terapi skräddarsydd för att möta de unika behoven hos barn och ungdomar med dessa tillstånd.

För fall där problem som psykos/schizofreni, bipolär sjukdom eller personlighetsstörningar kräver medicinsk diagnos och potentiell medicinsk behandling, tillhandahåller vår Barn-, Ungdoms- och Familjeservice omfattande psykiatriska bedömningar. Våra sakkunniga psykiatriker kan diagnostisera, ordinera medicin vid behov och ge löpande medicinsk uppföljning. När det också krävs psykologisk behandling arbetar våra psykologi- och psykiatriteam nära tillsammans, vilket säkerställer ett helhetsgrepp och integrerat förhållningssätt till vården. Denna heltäckande tjänst är särskilt värdefull för komplexa förhållanden, vilket underlättar effektiv kommunikation och samarbete mellan professionella och familjer.

På vår organisation är vi fast beslutna att tillhandahålla den högsta standarden på vård för barn, ungdomar och deras familjer, genom att kombinera expertis från psykologi och psykiatri för att ge omfattande stöd. Vårt team av professionella förstår de unika utmaningar som unga individer står inför och är dedikerade till att hjälpa dem att övervinna svårigheter och frodas.