Att vara änka eller förlora nära relationer

Att förlora en make eller uppleva förlusten av nära relationer kan vara en otroligt utmanande och smärtsam upplevelse. Här är några punkter att tänka på under denna svåra tid:

  • Sorg och känslor: Sorgprocessen är unik för varje individ, och den involverar ett brett spektrum av känslor. Det är normalt att uppleva känslor av sorg, ilska, misstro, förvirring, skuld och till och med lättnad. Känslor kan komma i vågor och kan fluktuera över tiden. Tillåt dig själv att känna och uttrycka dessa känslor utan att döma.
  • Fysiska och mentala effekter: Sorg kan ha fysiska effekter, såsom förändringar i aptit, sömnstörningar, trötthet eller värk. Det kan också påverka mental hälsa, vilket leder till koncentrationssvårigheter, glömska eller ökad sårbarhet för ångest eller depression. Det är viktigt att ta hand om ditt fysiska och psykiska välbefinnande under denna tid.
  • Stödjande relationer: Sök stöd från familj, vänner eller stödgrupper som kan ge ett lyssnande öra, empati och förståelse. Att dela dina känslor och minnen med andra som har upplevt liknande förluster kan vara tröstande och bekräftande. Överväg att kontakta en sorgrådgivare eller terapeut som är specialiserad på sorg och förlust för att ge ytterligare vägledning och stöd.
  • Självvård: Att ta hand om sig själv fysiskt, känslomässigt och mentalt är avgörande under sorgeprocessen. Delta i aktiviteter som ger dig tröst och tröst, som att spendera tid i naturen, ägna dig åt hobbyer, läsa, skriva journaler eller träna avslappningstekniker. Prioritera egenvård och ge dig själv tillåtelse att läka i din egen takt.
  • Hedra minnen: Att hitta sätt att hedra och minnas din make eller älskade kan vara helande. Detta kan inkludera att skapa en minnesbok, plantera ett träd i deras minne eller att delta i ritualer eller ceremonier som har betydelse för dig. Fira deras liv och den inverkan de hade på ditt
  • . Tålamod och tid: Sorg är en djupt personlig resa, och det finns ingen fastställd tidslinje för helande. Ha tålamod med dig själv och låt läkningsprocessen utvecklas naturligt. Förstå att det kan vara upp- och nedgångar längs vägen, och det är okej att söka stöd när det behövs.

Kom ihåg att alla sörjer olika, och det finns inget rätt eller fel sätt att navigera genom denna upplevelse. Det viktiga är att erkänna dina känslor, söka stöd när det behövs och vara försiktig med dig själv när du navigerar i denna utmanande tid av förlust och anpassning.

Hur kan våra terapitjänster hjälpa dig?

Våra terapitjänster syftar till att skapa en stödjande och produktiv miljö där du kan ta itu med och övervinna dina psykiska problem. Vi prioriterar ditt välbefinnande och erbjuder personlig vård och omsorg. Genom en omfattande bedömning utvecklar vi en skräddarsydd onlinebehandlingsplan för att effektivt hantera ditt tillstånd. Med en rad tjänster och terapeutiska behandlingar, inklusive kognitiv beteendeterapi (KBT) och medkänslasfokuserad terapi, tillgodoser vi dina specifika behov.

Fördelar med onlineterapi

Onlineterapi ger ett bekvämt och transformativt sätt att få tillgång till psykoterapitjänster från var som helst i världen. Det eliminerar hinder för terapi genom att du kan få vård i bekvämligheten av ditt eget hem. Våra högkvalitativa onlinebedömningar och behandlingar är tillgängliga för individer över hela Storbritannien. Våra experter ger samma vårdnivå som personliga sessioner, oavsett var du befinner dig, och garanterar stöd och assistans var du än är.

Vår unika inställning till privat mentalvårdsbehandling

Vi tror på att skräddarsy vårt tillvägagångssätt för att hantera dina unika symtom och situation. Genom att lyssna noga på dina problem skapar vi en personlig behandlingsplan. Att söka stöd för psykisk hälsa kan vara skrämmande, men våra läkare ger orubbligt stöd och förståelse under din första konsultation. Vårt team av psykiatriker, psykologer och terapeuter utrustar dig med verktygen för att förstå och hantera dina symtom, vilket främjar ett lyckligare liv. Vi prioriterar sekretess, följer GDPR-riktlinjer och integrerar sömlöst med andra former av pågående hälso- och mentalvård.

Vem kan dra nytta av våra terapitjänster?

Våra terapitjänster vänder sig till individer som söker kortvarigt stöd under stressiga perioder, de som tar upp långvariga problem, individer som är intresserade av känslomässigt utforskande och de som söker tekniker för att återfå balansen. Vi hjälper även individer att upprätthålla en god psykisk hälsa, även utan omedelbar ångest.

Välja rätt terapialternativ

Vi erbjuder olika evidensbaserade terapialternativ såsom kognitiv beteendeterapi, medkänslasfokuserad terapi, kognitiv analytisk terapi och mindfulnessbaserad terapi. Under det första mötet gör vi en bedömning för att förstå dina svårigheter och erbjuda ett psykologiskt perspektiv. Även om vi kan föreslå det mest effektiva tillvägagångssättet, är det slutgiltiga beslutet ditt. När du bestämt dig för behandlingsväg kan du boka uppföljningstider och påbörja terapi.

Behandlingens varaktighet

Behandlingstiden varierar beroende på individuella behov. Framsteg kan uppnås i olika takt, med vissa situationer som kräver kortare behandlingsperioder och andra behöver långsiktigt stöd.

Att arbeta med en klinisk eller rådgivande psykolog

Att samarbeta med en psykolog eller terapeut innebär en process i tre steg: bedömning, formulering och behandling. Vi samlar in omfattande detaljer för att förstå ditt tillstånd, erbjuder en funktionell förståelse av problemet och arbetar tillsammans med dig för att hantera och förhindra symtom från att dominera ditt liv.

Vårt uppdrag

Vårt uppdrag är att stödja dig i att uppnå en hälsosam framtid, fri från psykiska symtom. Vårt team av högutbildade psykologer och psykiatriker samarbetar för att tillhandahålla en personlig service som möter dina specifika behov. Vi gör noggranna bedömningar, uppdaterar kontinuerligt din behandlingsplan och säkerställer en löpande bedömning av lämplig medicinsk vård.

Varför välja Health Choices Global?

Vi tillhandahåller nationell täckning över hela Storbritannien, och erbjuder omfattande mentalvårdsstöd för att förändra din livskvalitet. Vårt team av experter är tillgängligt 7 dagar i veckan och erbjuder flexibla och konfidentiella möten på distans. Vi är medlemmar i Royal College of Psychiatrists och andra tillsynsorgan, vilket säkerställer professionell och pålitlig vård.