Att bli sjuk eller fysiskt sämre

Jag är ledsen att höra att du eller någon du känner upplever en förlust av rörlighet. Det kan verkligen ha betydande effekter på både fysiskt och psykiskt välbefinnande. Här är några punkter att tänka på när det gäller utmaningarna med att bli mindre mobil:

  • Fysisk påverkan: Förlust av rörlighet kan göra det svårt att utföra dagliga aktiviteter, som att gå, stå eller till och med sitta upp. Det kan kräva användning av rörelsehjälpmedel som rullatorer, rullstolar eller käppar. Beroende på svårighetsgraden kan det påverka oberoendet, öka beroendet av andra för hjälp och påverka den övergripande fysiska konditionen och styrkan.
  • Emotionella och mentala hälsoeffekter: Förlust av rörlighet kan leda till en rad känslomässiga och mentala hälsoproblem. Det kan orsaka känslor av frustration, ilska, sorg eller sorg när individer anpassar sig till de förändringar och begränsningar som deras tillstånd medför. Det kan också leda till en känsla av förlust av självständighet och minskad självkänsla. Känslor av isolering och ensamhet är vanliga när rörelsebegränsningar begränsar sociala aktiviteter och interaktioner.
  • Anpassning och rehabilitering: Att lära sig nya tekniker och använda hjälpmedel kan hjälpa individer att anpassa sig till sin förändrade rörlighetsstatus. Rehabiliteringsprogram, inklusive sjukgymnastik och arbetsterapi, kan vara fördelaktiga för att förbättra styrka, rörlighet och självständighet. Dessa program kan fokusera på övningar, rörlighetsträning och strategier för att utföra dagliga uppgifter med begränsad rörlighet.
  • Stöd och hjälp: Det är viktigt att söka stöd från sjukvårdspersonal, familj och vänner. De kan ge praktisk hjälp, känslomässigt stöd och hjälpa individer att navigera i det dagliga livets utmaningar. Stödgrupper och samhällsorganisationer kan också erbjuda resurser, information och en känsla av koppling till andra som står inför liknande mobilitetsutmaningar.
  • Psykologiskt stöd: Att delta i terapi eller rådgivning kan vara till hjälp för att ta itu med de känslomässiga och psykologiska effekterna av förlust av rörlighet. Mentalvårdspersonal kan ge copingstrategier, stöd för att anpassa sig till de nya omständigheterna och hjälpa individer att upprätthålla en positiv syn.

Kom ihåg att allas erfarenhet av mobilitetsutmaningar är unik, och nivån på stöd och hjälp som behövs kan variera. Det är viktigt att rådgöra med sjukvårdspersonal för att utveckla en personlig plan som tillgodoser individuella behov och mål. Med rätt stöd och strategier kan individer anpassa sig till sin förändrade mobilitetsstatus och leva tillfredsställande liv.

Hur kan våra terapitjänster hjälpa dig?

Våra terapitjänster syftar till att skapa en stödjande och produktiv miljö där du kan ta itu med och övervinna dina psykiska problem. Vi prioriterar ditt välbefinnande och erbjuder personlig vård och omsorg. Genom en omfattande bedömning utvecklar vi en skräddarsydd onlinebehandlingsplan för att effektivt hantera ditt tillstånd. Med en rad tjänster och terapeutiska behandlingar, inklusive kognitiv beteendeterapi (KBT) och medkänslasfokuserad terapi, tillgodoser vi dina specifika behov.

Fördelar med onlineterapi

Onlineterapi ger ett bekvämt och transformativt sätt att få tillgång till psykoterapitjänster från var som helst i världen. Det eliminerar hinder för terapi genom att du kan få vård i bekvämligheten av ditt eget hem. Våra högkvalitativa onlinebedömningar och behandlingar är tillgängliga för individer över hela Storbritannien. Våra experter ger samma vårdnivå som personliga sessioner, oavsett var du befinner dig, och garanterar stöd och assistans var du än är.

Vår unika inställning till privat mentalvårdsbehandling

Vi tror på att skräddarsy vårt tillvägagångssätt för att hantera dina unika symtom och situation. Genom att lyssna noga på dina problem skapar vi en personlig behandlingsplan. Att söka stöd för psykisk hälsa kan vara skrämmande, men våra läkare ger orubbligt stöd och förståelse under din första konsultation. Vårt team av psykiatriker, psykologer och terapeuter utrustar dig med verktygen för att förstå och hantera dina symtom, vilket främjar ett lyckligare liv. Vi prioriterar sekretess, följer GDPR-riktlinjer och integrerar sömlöst med andra former av pågående hälso- och mentalvård.

Vem kan dra nytta av våra terapitjänster?

Våra terapitjänster vänder sig till individer som söker kortvarigt stöd under stressiga perioder, de som tar upp långvariga problem, individer som är intresserade av känslomässigt utforskande och de som söker tekniker för att återfå balansen. Vi hjälper även individer att upprätthålla en god psykisk hälsa, även utan omedelbar ångest.

Välja rätt terapialternativ

Vi erbjuder olika evidensbaserade terapialternativ såsom kognitiv beteendeterapi, medkänslasfokuserad terapi, kognitiv analytisk terapi och mindfulnessbaserad terapi. Under det första mötet gör vi en bedömning för att förstå dina svårigheter och erbjuda ett psykologiskt perspektiv. Även om vi kan föreslå det mest effektiva tillvägagångssättet, är det slutgiltiga beslutet ditt. När du bestämt dig för behandlingsväg kan du boka uppföljningstider och påbörja terapi.

Behandlingens varaktighet

Behandlingstiden varierar beroende på individuella behov. Framsteg kan uppnås i olika takt, med vissa situationer som kräver kortare behandlingsperioder och andra behöver långsiktigt stöd.

Att arbeta med en klinisk eller rådgivande psykolog

Att samarbeta med en psykolog eller terapeut innebär en process i tre steg: bedömning, formulering och behandling. Vi samlar in omfattande detaljer för att förstå ditt tillstånd, erbjuder en funktionell förståelse av problemet och arbetar tillsammans med dig för att hantera och förhindra symtom från att dominera ditt liv.

Vårt uppdrag

Vårt uppdrag är att stödja dig i att uppnå en hälsosam framtid, fri från psykiska symtom. Vårt team av högutbildade psykologer och psykiatriker samarbetar för att tillhandahålla en personlig service som möter dina specifika behov. Vi gör noggranna bedömningar, uppdaterar kontinuerligt din behandlingsplan och säkerställer en löpande bedömning av lämplig medicinsk vård.

Varför välja Health Choices Global?

Vi tillhandahåller nationell täckning över hela Storbritannien, och erbjuder omfattande mentalvårdsstöd för att förändra din livskvalitet. Vårt team av experter är tillgängligt 7 dagar i veckan och erbjuder flexibla och konfidentiella möten på distans. Vi är medlemmar i Royal College of Psychiatrists och andra tillsynsorgan, vilket säkerställer professionell och pålitlig vård.