Anknytningsbaserad terapi

Anknytningsbaserad terapi är ett terapeutiskt tillvägagångssätt som erkänner den djupgående inverkan av tidiga anknytningsupplevelser med våra primära vårdgivare på våra vuxna liv. Dessa upplevelser formar vårt känslomässiga välbefinnande och påverkar hur vi skapar relationer och navigerar i världen omkring oss. Det primära syftet med anknytningsbaserad psykoterapi är att ta itu med de negativa effekterna av tidiga anknytningsupplevelser och förbättra vår förmåga att utveckla säkra relationer och engagera sig i adaptiva handlingar.

I anknytningsbaserad terapi börjar terapeuten med att etablera en trygg och vårdande terapeutisk relation med klienten. Denna relation fungerar som en grund för läkning och tillväxt. Inom denna trygga miljö vägleder terapeuten klienten att utforska och uttrycka olika typer av kommunikation, känslor, uppfattningar och beteenden som kan ha undertryckts försvarsmässigt i tidigare anknytningsrelationer.

Genom att låta dessa tidigare exkluderade aspekter komma till ytan får klienten en djupare förståelse för sin egen inre värld och sina upplevelser. Genom denna process stödjer terapeuten klienten i att utveckla förmågan att öppet och korrekt kommunicera sina behov, önskningar och sårbarheter. Dessutom hjälper terapin klienten att få tillgång till mer adaptiva känslor, tankar och beteenden som främjar hälsosammare relationer och effektiv funktion i deras vardag.

Sammantaget syftar anknytningsbaserad terapi till att skapa en säker bas för individer att utforska sina anknytningsmönster, läka från tidigare sår och utveckla de färdigheter som krävs för att bilda och upprätthålla tillfredsställande relationer. Genom att ta itu med effekterna av tidiga anknytningsupplevelser främjar detta terapeutiska tillvägagångssätt personlig tillväxt, emotionell motståndskraft och en större känsla av välbefinnande.

Hur kan våra terapitjänster hjälpa dig?

Våra terapitjänster syftar till att skapa en stödjande och produktiv miljö där du kan ta itu med och övervinna dina psykiska problem. Vi prioriterar ditt välbefinnande och erbjuder personlig vård och omsorg. Genom en omfattande bedömning utvecklar vi en skräddarsydd onlinebehandlingsplan för att effektivt hantera ditt tillstånd. Med en rad tjänster och terapeutiska behandlingar, inklusive kognitiv beteendeterapi (KBT) och medkänslasfokuserad terapi, tillgodoser vi dina specifika behov.

Fördelar med onlineterapi

Onlineterapi ger ett bekvämt och transformativt sätt att få tillgång till psykoterapitjänster från var som helst i världen. Det eliminerar hinder för terapi genom att du kan få vård i bekvämligheten av ditt eget hem. Våra högkvalitativa onlinebedömningar och behandlingar är tillgängliga för individer över hela Storbritannien. Våra experter ger samma vårdnivå som personliga sessioner, oavsett var du befinner dig, och garanterar stöd och assistans var du än är.

Vår unika inställning till privat mentalvårdsbehandling

Vi tror på att skräddarsy vårt tillvägagångssätt för att hantera dina unika symtom och situation. Genom att lyssna noga på dina problem skapar vi en personlig behandlingsplan. Att söka stöd för psykisk hälsa kan vara skrämmande, men våra läkare ger orubbligt stöd och förståelse under din första konsultation. Vårt team av psykiatriker, psykologer och terapeuter utrustar dig med verktygen för att förstå och hantera dina symtom, vilket främjar ett lyckligare liv. Vi prioriterar sekretess, följer GDPR-riktlinjer och integrerar sömlöst med andra former av pågående hälso- och mentalvård.

Vem kan dra nytta av våra terapitjänster?

Våra terapitjänster vänder sig till individer som söker kortvarigt stöd under stressiga perioder, de som tar upp långvariga problem, individer som är intresserade av känslomässigt utforskande och de som söker tekniker för att återfå balansen. Vi hjälper även individer att upprätthålla en god psykisk hälsa, även utan omedelbar ångest.

Välja rätt terapialternativ

Vi erbjuder olika evidensbaserade terapialternativ såsom kognitiv beteendeterapi, medkänslasfokuserad terapi, kognitiv analytisk terapi och mindfulnessbaserad terapi. Under det första mötet gör vi en bedömning för att förstå dina svårigheter och erbjuda ett psykologiskt perspektiv. Även om vi kan föreslå det mest effektiva tillvägagångssättet, är det slutgiltiga beslutet ditt. När du bestämt dig för behandlingsväg kan du boka uppföljningstider och påbörja terapi.

Behandlingens varaktighet

Behandlingstiden varierar beroende på individuella behov. Framsteg kan uppnås i olika takt, med vissa situationer som kräver kortare behandlingsperioder och andra behöver långsiktigt stöd.

Att arbeta med en klinisk eller rådgivande psykolog

Att samarbeta med en psykolog eller terapeut innebär en process i tre steg: bedömning, formulering och behandling. Vi samlar in omfattande detaljer för att förstå ditt tillstånd, erbjuder en funktionell förståelse av problemet och arbetar tillsammans med dig för att hantera och förhindra symtom från att dominera ditt liv.

Vårt uppdrag

Vårt uppdrag är att stödja dig i att uppnå en hälsosam framtid, fri från psykiska symtom. Vårt team av högutbildade psykologer och psykiatriker samarbetar för att tillhandahålla en personlig service som möter dina specifika behov. Vi gör noggranna bedömningar, uppdaterar kontinuerligt din behandlingsplan och säkerställer en löpande bedömning av lämplig medicinsk vård.

Varför välja Health Choices Global?

Vi tillhandahåller nationell täckning över hela Storbritannien, och erbjuder omfattande mentalvårdsstöd för att förändra din livskvalitet. Vårt team av experter är tillgängligt 7 dagar i veckan och erbjuder flexibla och konfidentiella möten på distans. Vi är medlemmar i Royal College of Psychiatrists och andra tillsynsorgan, vilket säkerställer professionell och pålitlig vård.