Ångeststörningar

Ångestsyndrom, inklusive tvångssyndrom (OCD), är psykiska tillstånd som kännetecknas av överdriven och ihållande ångest eller rädsla som avsevärt stör det dagliga livet. Här är några viktiga detaljer om OCD och ångeststörningar:

Tvångssyndrom (OCD):

OCD är en ångestsjukdom som kännetecknas av återkommande och påträngande tankar, bilder eller impulser (tvångstankar) som orsakar ångest och leder till upprepade beteenden eller mentala handlingar (tvång) som syftar till att minska ångest eller förhindra ett fruktat resultat. Vanliga tvångstankar inkluderar oro för kontaminering, symmetri eller påträngande tankar på skada. Tvångshandlingar involverar ofta repetitiva beteenden som överdriven handtvätt, kontroll eller mentala ritualer. OCD kan avsevärt påverka den dagliga funktionen och orsaka ångest eller funktionsnedsättning.

Andra ångestsyndrom:

  • Generaliserat ångestsyndrom (GAD): GAD kännetecknas av överdriven oro och oro för olika aspekter av livet, såsom arbete, hälsa eller relationer. Denna oro är svår att kontrollera och åtföljs ofta av fysiska symtom som rastlöshet, trötthet och koncentrationssvårigheter.
  • Specifik fobi: Specifika fobier involverar intensiv rädsla och undvikande av specifika föremål, situationer eller aktiviteter, såsom höjder, flygande eller djur. Rädslan är överdriven och irrationell, vilket leder till betydande ångest och funktionsnedsättning.
  • Social fobi (social ångeststörning): Social fobi innebär en intensiv rädsla för sociala situationer eller prestationssituationer där man kan bli granskad eller utvärderad av andra. Denna rädsla leder till undvikande av sociala interaktioner, och individer kan uppleva betydande ångest, självmedvetenhet och rädsla för att skämmas.
  • Agorafobi: Agorafobi innebär rädsla och undvikande av situationer eller platser där flykt kan vara svår eller hjälp kanske inte finns tillgänglig om en panikattack eller ångestsymtom uppstår. Detta kan leda till att man undviker situationer som trånga platser eller använder kollektivtrafik.
  • Paniksyndrom: Panikångest kännetecknas av återkommande och oväntade panikattacker – plötsliga episoder av intensiv rädsla eller obehag åtföljda av fysiska symtom som hjärtklappning, bröstsmärtor, andnöd och en känsla av förestående undergång. Individer kan också utveckla en rädsla för framtida panikattacker, vilket leder till undvikande beteenden.

Behandling och support:

Ångestsyndrom, inklusive OCD, kan effektivt behandlas genom en kombination av terapier, inklusive kognitiv beteendeterapi (KBT) och medicinering. KBT fokuserar på att identifiera och utmana irrationella tankar och övertygelser, samt att gradvis utsätta individer för fruktade situationer eller triggers samtidigt som man lär ut hälsosammare copingstrategier. Mediciner, såsom selektiva serotoninåterupptagshämmare (SSRI), kan hjälpa till att minska symtomen och hantera ångest.

Det är viktigt att söka professionell hjälp om du eller någon du känner upplever symtom på ångestsyndrom eller OCD. Psykvårdspersonal kan ge en omfattande bedömning, diagnos och utveckla en lämplig behandlingsplan. Stöd från terapeuter, rådgivare och stödgrupper kan också vara fördelaktigt för att hantera symtom och ge vägledning under hela resan till återhämtning.

Hur kan våra terapitjänster hjälpa dig?

Våra terapitjänster syftar till att skapa en stödjande och produktiv miljö där du kan ta itu med och övervinna dina psykiska problem. Vi prioriterar ditt välbefinnande och erbjuder personlig vård och omsorg. Genom en omfattande bedömning utvecklar vi en skräddarsydd onlinebehandlingsplan för att effektivt hantera ditt tillstånd. Med en rad tjänster och terapeutiska behandlingar, inklusive kognitiv beteendeterapi (KBT) och medkänslasfokuserad terapi, tillgodoser vi dina specifika behov.

Fördelar med onlineterapi

Onlineterapi ger ett bekvämt och transformativt sätt att få tillgång till psykoterapitjänster från var som helst i världen. Det eliminerar hinder för terapi genom att du kan få vård i bekvämligheten av ditt eget hem. Våra högkvalitativa onlinebedömningar och behandlingar är tillgängliga för individer över hela Storbritannien. Våra experter ger samma vårdnivå som personliga sessioner, oavsett var du befinner dig, och garanterar stöd och assistans var du än är.

Vår unika inställning till privat mentalvårdsbehandling

Vi tror på att skräddarsy vårt tillvägagångssätt för att hantera dina unika symtom och situation. Genom att lyssna noga på dina problem skapar vi en personlig behandlingsplan. Att söka stöd för psykisk hälsa kan vara skrämmande, men våra läkare ger orubbligt stöd och förståelse under din första konsultation. Vårt team av psykiatriker, psykologer och terapeuter utrustar dig med verktygen för att förstå och hantera dina symtom, vilket främjar ett lyckligare liv. Vi prioriterar sekretess, följer GDPR-riktlinjer och integrerar sömlöst med andra former av pågående hälso- och mentalvård.

Vem kan dra nytta av våra terapitjänster?

Våra terapitjänster vänder sig till individer som söker kortvarigt stöd under stressiga perioder, de som tar upp långvariga problem, individer som är intresserade av känslomässigt utforskande och de som söker tekniker för att återfå balansen. Vi hjälper även individer att upprätthålla en god psykisk hälsa, även utan omedelbar ångest.

Välja rätt terapialternativ

Vi erbjuder olika evidensbaserade terapialternativ såsom kognitiv beteendeterapi, medkänslasfokuserad terapi, kognitiv analytisk terapi och mindfulnessbaserad terapi. Under det första mötet gör vi en bedömning för att förstå dina svårigheter och erbjuda ett psykologiskt perspektiv. Även om vi kan föreslå det mest effektiva tillvägagångssättet, är det slutgiltiga beslutet ditt. När du bestämt dig för behandlingsväg kan du boka uppföljningstider och påbörja terapi.

Behandlingens varaktighet

Behandlingstiden varierar beroende på individuella behov. Framsteg kan uppnås i olika takt, med vissa situationer som kräver kortare behandlingsperioder och andra behöver långsiktigt stöd.

Att arbeta med en klinisk eller rådgivande psykolog

Att samarbeta med en psykolog eller terapeut innebär en process i tre steg: bedömning, formulering och behandling. Vi samlar in omfattande detaljer för att förstå ditt tillstånd, erbjuder en funktionell förståelse av problemet och arbetar tillsammans med dig för att hantera och förhindra symtom från att dominera ditt liv.

Vårt uppdrag

Vårt uppdrag är att stödja dig i att uppnå en hälsosam framtid, fri från psykiska symtom. Vårt team av högutbildade psykologer och psykiatriker samarbetar för att tillhandahålla en personlig service som möter dina specifika behov. Vi gör noggranna bedömningar, uppdaterar kontinuerligt din behandlingsplan och säkerställer en löpande bedömning av lämplig medicinsk vård.

Varför välja Health Choices Global?

Vi tillhandahåller nationell täckning över hela Storbritannien, och erbjuder omfattande mentalvårdsstöd för att förändra din livskvalitet. Vårt team av experter är tillgängligt 7 dagar i veckan och erbjuder flexibla och konfidentiella möten på distans. Vi är medlemmar i Royal College of Psychiatrists och andra tillsynsorgan, vilket säkerställer professionell och pålitlig vård.