Alzheimers

Alzheimers sjukdom är en progressiv neurologisk störning som främst påverkar minne, tänkande och beteende. Det är den vanligaste formen av demens och står för cirka 60-80 % av alla fall.

Den exakta orsaken till Alzheimers sjukdom är ännu inte helt klarlagd, men den tros involvera en kombination av genetiska, livsstils- och miljöfaktorer. Hos individer med Alzheimers sker en gradvis ackumulering av onormala proteiner (beta-amyloidplack och tau-trassel) i hjärnan, vilket leder till degeneration och död av hjärnceller.

Symtomen på Alzheimers sjukdom utvecklas vanligtvis långsamt och förvärras med tiden. Tidiga tecken kan inkludera mild glömska och svårigheter med språk eller rumslig orientering. När sjukdomen fortskrider kan individer uppleva mer allvarlig minnesförlust, förvirring, desorientering och förändringar i beteende och personlighet. De kan kämpa med att slutföra välbekanta uppgifter, tappa tidsuppfattningen, ha svårt att kommunicera och uppleva humörsvängningar och socialt tillbakadragande.

Det finns för närvarande inget botemedel mot Alzheimers sjukdom, men tidig diagnos och intervention kan hjälpa till att hantera symtom och bromsa utvecklingen. Behandling kan involvera en kombination av medicin, såsom kolinesterashämmare eller memantin, som tillfälligt kan förbättra kognitiv funktion och hantera beteendesymtom. Dessutom kan icke-farmakologiska interventioner, såsom kognitiv stimulering, arbetsterapi och stöd till vårdgivare, förbättra livskvaliteten för individer med Alzheimers.

Det är viktigt för individer som upplever minnessvårigheter eller kognitiva svårigheter, eller deras nära och kära, att söka medicinsk utvärdering och diagnos från en sjukvårdspersonal specialiserad på demens. Tidig diagnos möjliggör lämplig behandling, tillgång till stödtjänster och möjlighet att planera för framtiden.

Hur kan våra terapitjänster hjälpa dig?

Våra terapitjänster syftar till att skapa en stödjande och produktiv miljö där du kan ta itu med och övervinna dina psykiska problem. Vi prioriterar ditt välbefinnande och erbjuder personlig vård och omsorg. Genom en omfattande bedömning utvecklar vi en skräddarsydd onlinebehandlingsplan för att effektivt hantera ditt tillstånd. Med en rad tjänster och terapeutiska behandlingar, inklusive kognitiv beteendeterapi (KBT) och medkänslasfokuserad terapi, tillgodoser vi dina specifika behov.

Fördelar med onlineterapi

Onlineterapi ger ett bekvämt och transformativt sätt att få tillgång till psykoterapitjänster från var som helst i världen. Det eliminerar hinder för terapi genom att du kan få vård i bekvämligheten av ditt eget hem. Våra högkvalitativa onlinebedömningar och behandlingar är tillgängliga för individer över hela Storbritannien. Våra experter ger samma vårdnivå som personliga sessioner, oavsett var du befinner dig, och garanterar stöd och assistans var du än är.

Vår unika inställning till privat mentalvårdsbehandling

Vi tror på att skräddarsy vårt tillvägagångssätt för att hantera dina unika symtom och situation. Genom att lyssna noga på dina problem skapar vi en personlig behandlingsplan. Att söka stöd för psykisk hälsa kan vara skrämmande, men våra läkare ger orubbligt stöd och förståelse under din första konsultation. Vårt team av psykiatriker, psykologer och terapeuter utrustar dig med verktygen för att förstå och hantera dina symtom, vilket främjar ett lyckligare liv. Vi prioriterar sekretess, följer GDPR-riktlinjer och integrerar sömlöst med andra former av pågående hälso- och mentalvård.

Vem kan dra nytta av våra terapitjänster?

Våra terapitjänster vänder sig till individer som söker kortvarigt stöd under stressiga perioder, de som tar upp långvariga problem, individer som är intresserade av känslomässigt utforskande och de som söker tekniker för att återfå balansen. Vi hjälper även individer att upprätthålla en god psykisk hälsa, även utan omedelbar ångest.

Välja rätt terapialternativ

Vi erbjuder olika evidensbaserade terapialternativ såsom kognitiv beteendeterapi, medkänslasfokuserad terapi, kognitiv analytisk terapi och mindfulnessbaserad terapi. Under det första mötet gör vi en bedömning för att förstå dina svårigheter och erbjuda ett psykologiskt perspektiv. Även om vi kan föreslå det mest effektiva tillvägagångssättet, är det slutgiltiga beslutet ditt. När du bestämt dig för behandlingsväg kan du boka uppföljningstider och påbörja terapi.

Behandlingens varaktighet

Behandlingstiden varierar beroende på individuella behov. Framsteg kan uppnås i olika takt, med vissa situationer som kräver kortare behandlingsperioder och andra behöver långsiktigt stöd.

Att arbeta med en klinisk eller rådgivande psykolog

Att samarbeta med en psykolog eller terapeut innebär en process i tre steg: bedömning, formulering och behandling. Vi samlar in omfattande detaljer för att förstå ditt tillstånd, erbjuder en funktionell förståelse av problemet och arbetar tillsammans med dig för att hantera och förhindra symtom från att dominera ditt liv.

Vårt uppdrag

Vårt uppdrag är att stödja dig i att uppnå en hälsosam framtid, fri från psykiska symtom. Vårt team av högutbildade psykologer och psykiatriker samarbetar för att tillhandahålla en personlig service som möter dina specifika behov. Vi gör noggranna bedömningar, uppdaterar kontinuerligt din behandlingsplan och säkerställer en löpande bedömning av lämplig medicinsk vård.

Varför välja Health Choices Global?

Vi tillhandahåller nationell täckning över hela Storbritannien, och erbjuder omfattande mentalvårdsstöd för att förändra din livskvalitet. Vårt team av experter är tillgängligt 7 dagar i veckan och erbjuder flexibla och konfidentiella möten på distans. Vi är medlemmar i Royal College of Psychiatrists och andra tillsynsorgan, vilket säkerställer professionell och pålitlig vård.